Nr. 209-216 25.07.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

446. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (nr. 1245-VII, 17 iulie 2014)

447. Lege pentru aprobarea simbolurilor naţionale asociate indicaţiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităţilor tradiţionale garantate (nr. 101, 12 iunie 2014)

448. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1244-VII, 17 iulie 2014)

449. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 109, 19 iunie 2014)

450. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4235 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 1246-VII, 17 iulie 2014)

451. Lege pentru modificarea articolului 4235 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 113, 3 iulie 2014)

452. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1251-VII, 18 iulie 2014)

453. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 117, 3 iulie 2014)

454. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea Consiliului orăşenesc Cupcini de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 1249-VII, 17 iulie 2014)

455. Lege privind scutirea Consiliului orăşenesc Cupcini de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unui teren (nr. 118, 3 iulie 2014)

456. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Addendumului nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul naţional de acţiuni 2012 (nr. 1247-VII, 17 iulie 2014)

457. Lege pentru ratificarea Addendumului nr. 1 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente şi viitoare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Planul naţional de acţiuni 2012 (nr. 119, 3 iulie 2014)

458. Hotărîre pentru aprobarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la procesele de reintegrare teritorială a ţării în contextul parcursului european al Republicii Moldova (nr. 123, 10 iulie 2014)

459. Hotărîre cu privire la revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 136, 11 iulie 2014)

460. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 137, 11 iulie 2014)

461. Hotărîre privind numirea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului penal (nr. 138, 11 iulie 2014)

462. Hotărîre privind numirea în funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 139, 11 iulie 2014)

463. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” Înaltpreasfinţitului VLADIMIR (Nicolae CANTAREAN), Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove (nr. 1250-VII, 18 iulie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

25. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 45e/2014) (nr. 23, 16 iulie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

26. Hotărîre privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 30, 27 iunie 2014)

27. Hotărîre privind auditul asupra managementului datoriei publice şi asupra sistemelor informaţionale de management la Ministerul Finanţelor, Directoratul Liniei de Credit de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi Î.S. „Fintehinform” (nr. 31, 27 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

617. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025) (nr. 551, 10 iulie 2014)

618. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnat la 10 iulie 2014 la Chişinău (nr. 552, 14 iulie 2014)

619. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 553, 14 iulie 2014)

620. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea literei c) a alineatului (1) al articolului 5 din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 556, 15 iulie 2014)

621. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaţionale rutiere de pasageri şi de mărfuri, încheiat la Lisabona la 28 mai 2014 (nr. 557, 16 iulie 2014)

622. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 (nr. 558, 16 iulie 2014)

623. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valletta la 10 aprilie 2014 (nr. 559, 16 iulie 2014)

624. Hotărîre privind completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 3 iunie 2002 (nr. 560, 16 iulie 2014)

625. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la angajarea temporară a cetăţenilor din Republica Moldova în Statul Qatar (nr. 561, 16 iulie 2014)

626. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind traficul auto internaţional, semnat la Chişinău la 30 octombrie 1996 (nr. 562, 16 iulie 2014)

627. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 563, 16 iulie 2014)

628. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia privind serviciile aeriene (nr. 564, 16 iulie 2014)

629. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru admiterea la studii superioare de masterat profesional în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2014-2015 (nr. 565, 16 iulie 2014)

630. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Agenţiei Naţionale Transport Auto pentru anul 2014 (nr. 566, 16 iulie 2014)

631. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020 (nr. 567, 16 iulie 2014)

632. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul educaţiei (nr. 568, 16 iulie 2014)

633. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 569, 16 iulie 2014)

634. Hotărîre cu privire la organizarea Zilelor Diasporei şi a Congresului al VI-lea al diasporei (nr. 570, 16 iulie 2014)

635. Hotărîre privind edificarea în oraşul Cahul a monumentului poetului Grigore Vieru (nr. 571, 16 iulie 2014)

636. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 572, 16 iulie 2014)

637. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 573, 16 iulie 2014)

638. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 576, 16 iulie 2014)

639. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor echipamente (nr. 578, 16 iulie 2014)

640. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 579, 16 iulie 2014)

641. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 16 din Legea nr. 330-XIV din 25 martie 1999 cu privire la cultura fizică şi sport (nr. 580, 16 iulie 2014)

642. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea şi abrogarea unor acte legislative (nr. 581, 16 iulie 2014)

643. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 163 din 24 aprilie 2014) (nr. 589, 16 iulie 2014)

644. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 591, 16 iulie 2014)

645. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012 (nr. 592, 17 iulie 2014)

646. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor (nr. 593, 17 iulie 2014)

647. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (nr. 594, 17 iulie 2014)

648. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 595, 18 iulie 2014)

649. Hotărîre cu privire la crearea Comisiei pentru cercetarea prealabilă privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a sistemelor centralizate de irigare Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coşniţa, Roşcani, Puhăceni, Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud şi Chircani-Zîrneşti (nr. 596, 18 iulie 2014)

650. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 597, 18 iulie 2014)

651. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 (nr. 598, 18 iulie 2014)

652. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 599, 18 iulie 2014)

653. Hotărîre pentru aprobarea Cerinţelor privind calitatea şi comercializarea seminţelor de culturi cerealiere păioase (nr. 600, 18 iulie 2014)

654. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Statului Israel privind cooperarea în domeniul agriculturii (nr. 601, 21 iulie 2014)

655. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995, întocmit la Minsk la 25 octombrie 2013 (nr. 602, 21 iulie 2014)

656. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul pregătirii profesionale, instruirii şi recalificării personalului în domeniul electroenergetic (nr. 604, 21 iulie 2014)

657. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (nr. 605, 21 iulie 2014)

658. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Georgiei privind cooperarea în domeniul apărării (nr. 606, 21 iulie 2014)

659. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (or. Berlin, 9-11 iulie 2014) (nr. 607, 21 iulie 2014)

660. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 608, 21 iulie 2014)

661. Hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 609, 21 iulie 2014)

662. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (nr. 610, 21 iulie 2014)

663. Hotărîre privind scutirea unui agent economic de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013 (nr. 611, 21 iulie 2014)

664. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 204 din 18 martie 2013 (nr. 623, 23 iulie 2014)

665. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun (nr. 624, 23 iulie 2014)

666. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 625, 23 iulie 2014)

667. Dispoziţie (nr. 73-d, 23 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

983. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 128, 18 iulie 2014)

984. Ordin cu privire la procedura de evaluare a conformităţii utilajului de joc (nr. 130, 21 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

985. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 98, 11 iulie 2014)

986. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 99, 11 iulie 2014)

987. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 100, 11 iulie 2014)

988. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 103, 15 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

989. Informaţie cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 august 2014 (nr. 05-14/1489, 15 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

990. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr. 1605/414-A din 31.12.2013 (nr. 623/321-A, 4 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

991. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Planului Naţional de Numerotare (nr. 57, 2 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

992. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de compensare a investitorilor (nr. 32/2, 16 iunie 2014)

993. Hotărîre cu privire la prescrierea Brokerului de Asigurare „BROKER EXPERT” S.R.L. de a respecta condiţiile de licenţiere din domeniul asigurărilor (nr. 36/1, 11 iulie 2014)

994. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare şi de Reasigurare „ANTIRISC” S.R.L. (nr. 36/2, 11 iulie 2014)

995. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BÎRLĂDENI” (nr. 36/5, 11 iulie 2014)

996. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HILIUŢI-RÎŞCANI” (nr. 36/6, 11 iulie 2014)

997. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părţii sociale deţinute de COMPANIA FIDUCIARĂ „COLABORARE” S.A. în proces de lichidare (nr. 36/7, 11 iulie 2014)

998. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale societăţilor pe acţiuni „FORJACOM” şi „DOMANDA” (nr. 36/4-O, 11 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

999. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru realizarea activităţilor aferente organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi din 11 mai 2014 de către birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 17, 18 şi 19 din cadrul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale nr. 8, comuna Cealîc, raionul Taraclia (nr. 2516, 17 aprilie 2014)

1000. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Cneazevca, raionul Leova, din 11 mai 2014 (nr. 2517, 17 aprilie 2014)

1001. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Cneazevca nr. 8, raionul Leova, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local din 11 mai 2014, şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 2518, 17 aprilie 2014)

1002. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căuşeni (nr. 2519, 17 aprilie 2014)

1003. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coşerniţa, raionul Criuleni (nr. 2520, 17 aprilie 2014)

1004. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari (nr. 2521, 17 aprilie 2014)

1005. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuşeni, raionul Edineţ (nr. 2522, 17 aprilie 2014)

1006. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni (nr. 2523, 17 aprilie 2014)

1007. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 2524, 17 aprilie 2014)

1008. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru realizarea activităţilor aferente organizării şi desfăşurării referendumului local de revocare a primarului comunei Cneazevca, raionul Leova, din 11 mai 2014, de către birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 22 şi nr. 23 din circumscripţia electorală comunală Cneazevca, raionul Leova (nr. 2525, 22 aprilie 2014)

1009. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2526, 22 aprilie 2014)

1010. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 2527, 22 aprilie 2014)

1011. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Floreşti (nr. 2528, 22 aprilie 2014)

1012. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocniţa (nr. 2529, 22 aprilie 2014)

1013. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vatici, raionul Orhei (nr. 2530, 22 aprilie 2014)

1014. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 2531, 22 aprilie 2014)

1015. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului comunei Selişte, raionul Orhei (nr. 2532, 30 aprilie 2014)

1016. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din data de 15 iunie 2014 (nr. 2533, 30 aprilie 2014)

1017. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiei electorale comunale Selişte, nr. 30, raionul Orhei, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 2534, 30 aprilie 2014)

1018. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 2535, 30 aprilie 2014)

1019. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca (nr. 2536, 30 aprilie 2014)

1020. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pituşca, raionul Călăraşi (nr. 2537, 30 aprilie 2014)

1021. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Făleşti (nr. 2538, 30 aprilie 2014)

1022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sănătăuca, raionul Floreşti (nr. 2539, 30 aprilie 2014)

1023. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hansca, raionul Ialoveni (nr. 2540, 30 aprilie 2014)

1024. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Teleneşti (nr. 2541, 30 aprilie 2014)

1025. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia, şi referendumului local privind revocarea primarului comunei Cneazevca, raionul Leova, din data de 11 mai 2014 (nr. 2542, 6 mai 2014)

1026. Hotărîre pentru modificarea pct. 1 al hotărîrii nr. 2483 din 28 martie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Cealîc nr. 8, raionul Taraclia” (nr. 2543, 6 mai 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1027. Decizie cu privire la monitorizarea buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 74, 12 iunie 2014)

1028. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Ren Moldova”, „RTR Moldova”, „A.Film” şi „Acasă în Moldova” (nr. 83, 12 iunie 2014)

1029. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 141 din 18.10.2011 (nr. 84, 12 iunie 2014)

1030. Decizie cu privire la modul de respectare a legislaţiei audiovizuale şi a condiţiilor la licenţa de emisie de către O.N.G. „Sănătatea” (nr. 89, 20 iunie 2014)

1031. Decizie cu privire la examinarea sesizării Preşedintelui fracţiunii PCRM Maria Postoico (nr. 95, 4 iulie 2014)

1032. Decizie cu privire la examinarea solicitării Î.S. „Radiocomunicaţii” (nr. 96, 4 iulie 2014)

1033. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 97, 4 iulie 2014)

1034. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 46 din 10 aprilie 2014 (nr. 98, 4 iulie 2014)

1035. Decizie cu privire la examinarea sesizării AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 99, 4 iulie 2014)

1036. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 21.02.2008 de către posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „Publika TV”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „TVC 21”, „Accent TV” şi „Euro TV” (nr. 100, 10 iulie 2014)

1037. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea canalului TV, anunţat prin Decizia CCA nr. 73 din 30 mai 2014 (nr. 101, 10 iulie 2014)

1038. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „StarNet” S.R.L. privind anularea Deciziei CCA nr. 51 din 10.04.2014 (nr. 102, 10 iulie 2014)

1039. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „StarNet” S.R.L. (nr. 103, 10 iulie 2014)

1040. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2014 (nr. 104, 10 iulie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1041. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte la Judecătoria Glodeni (nr. 557/19, 1 iulie 2014)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1042. Hotărîre cu privire la acreditarea Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican (nr. AC-3/1, 4 iulie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1043. Ordin cu privire la operarea unor modificări şi completări la Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012 (nr. 998, 10 iulie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte