Nr. 217-222 01.08.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

464. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 1263-VII, 28 iulie 2014)

465. Lege pentru completarea Legii nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 115, 3 iulie 2014)

466. Decret pentru promulgarea Legii cinematografiei (nr. 1262-VII, 28 iulie 2014)

467. Legea cinematografiei (nr. 116, 3 iulie 2014)

468. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea grantului nr. TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea realizării suportului pentru operaţiunile de proiect ale Oficiului Finanţării de Carbon (nr. 1248-VII, 17 iulie 2014)

469. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea grantului nr. TF015873 din Fondul de Carbon pentru Dezvoltare Comunitară Plus (CDCF Plus) în vederea realizării suportului pentru operaţiunile de proiect ale Oficiului Finanţării de Carbon (nr. 120, 3 iulie 2014)

470. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) (nr. 1260-VII, 28 iulie 2014)

471. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) (nr. 132, 11 iulie 2014)

472. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (nr. 1256-VII, 25 iulie 2014)

473. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (nr. 134, 11 iulie 2014)

474. Hotărîre pentru modificarea componenţei nominale a unei comisii permanente a Parlamentului (nr. 141, 16 iulie 2014)

475. Hotărîre privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 168, 21 iulie 2014)

476. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 169, 21 iulie 2014)

477. Hotărîre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2014 (nr. 171, 21 iulie 2014)

478. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1252-VII, 22 iulie 2014)

479. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1253-VII, 23 iulie 2014)

480. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1254-VII, 23 iulie 2014)

481. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnilor Victor PASCARI şi Vasilii ŞLIC (nr. 1255-VII, 23 iulie 2014)

482. Decret privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi statele sale membre, ţinînd cont de aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană (nr. 1257-VII, 25 iulie 2014)

483. Decret privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare (GRANT DANEZ) a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (Grant nr. 2000000703) (nr. 1259-VII, 28 iulie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

28. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Leova pe anul 2013 (nr. 34, 30 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

668. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II), semnat la Chişinău la 15 iulie 2014 (nr. 574, 16 iulie 2014)

669. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de credit dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II), semnat la Chişinău la 15 iulie 2014 (nr. 575, 16 iulie 2014)

670. Hotărîre priivnd aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 577, 16 iulie 2014)

671. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor dispozitive medicale (nr. 590, 16 iulie 2014)

672. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei din 4 iunie 1999, semnat la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 603, 21 iulie 2014)

673. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 626, 24 iulie 2014)

674. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 627, 25 iulie 2014)

675. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 628, 25 iulie 2014)

676. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale nr. 93-XVI din 5 aprilie 2007 (nr. 629, 25 iulie 2014)

677. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 630, 25 iulie 2014)

678. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 631, 25 iulie 2014)

679. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de contribuţie între Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova în Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (nr. 632, 25 iulie 2014)

680. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” (nr. 633, 25 iulie 2014)

681. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 634, 25 iulie 2014)

682. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de Împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Contractului de Finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova şi împuternicirea domnului Anatol ARAPU, ministru al finanţelor, pentru semnarea acestora (nr. 635, 25 iulie 2014)

683. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei, Transparenţei şi Drepturilor Omului al Republicii Elene (nr. 636, 25 iulie 2014)

684. Dispoziţie (nr. 76-d, 28 iulie 2014)

685. Dispoziţie (nr. 77-d, 28 iulie 2014)

686. Dispoziţie (nr. 78-d, 28 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1044. Ordin cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament-model de funcţionare a unităţii de audit intern) (nr. 74, 10 iunie 2014)

1045. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014” (nr. 105, 16 iulie 2014)

1046. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 108, 22 iulie 2014)

1047. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 109, 22 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1048. Ordin cu privire la completarea anexei Ordinului nr. 226 din 19.11.2013 (nr. 156, 18 iulie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1049. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 68, 21 iulie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1050. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal (nr. 53-O, 11 februarie 2014)

1051. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 311-O, 18 iulie 2014)

1052. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 (nr. 322-O, 23 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1053. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei Mixte de Asigurări „EXIM-ASINT” S.A. de a respecta legislaţia în vigoare (nr. 37/1, 22 iulie 2014)

1054. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 37/2, 22 iulie 2014)

1055. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 37/3, 22 iulie 2014)

1056. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 37/4, 22 iulie 2014)

1057. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 37/5, 22 iulie 2014)

1058. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „CLARITATE” (nr. 37/6, 22 iulie 2014)

1059. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SUCCESUL FERMIERULUI” (nr. 37/7, 22 iulie 2014)

1060. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BANI-GARAPRIM” (nr. 37/8, 22 iulie 2014)

1061. Hotărîre cu privire la reluarea valabilităţii licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HIROVEANCA” (nr. 37/9, 22 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1062. Hotărîre cu privire la invalidarea referendumului local din 11 mai 2014 pentru revocarea primarului comunei Cneazevca, raionul Leova (nr. 2544, 21 mai 2014)

1063. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie comunal nr. 8 Cealîc, raionul Taraclia, şi comunal nr. 8 Cneazevca, raionul Leova, şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 2545, 21 mai 2014)

1064. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Selişte nr. 30, raionul Orhei (nr. 2546, 21 mai 2014)

1065. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Comisiei Electorale Centrale (nr. 2548, 21 mai 2014)

1066. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România (nr. 2549, 21 mai 2014)

1067. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 2550, 21 mai 2014)

1068. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 2551, 21 mai 2014)

1069. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăieşti, raionul Căuşeni (nr. 2552, 21 mai 2014)

1070. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 2553, 21 mai 2014)

1071. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 2554, 21 mai 2014)

1072. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cărbuna, raionul Ialoveni (nr. 2555, 21 mai 2014)

1073. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci, raionul Ocniţa (nr. 2556, 21 mai 2014)

1074. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani (nr. 2557, 21 mai 2014)

1075. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Străşeni (nr. 2558, 21 mai 2014)

1076. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 2559, 21 mai 2014)

1077. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Selişte nr. 30, raionul Orhei, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local din 15 iunie 2014, şi angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 2560, 27 mai 2014)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din 15 iunie 2014 (nr. 2561, 27 mai 2014)

1079. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii nr. 2546 din 30 aprilie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Selişte nr. 30, raionul Orhei” (nr. 2562, 27 mai 2014)

1080. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din data de 15 iunie 2014 (nr. 2563, 27 mai 2014)

1081. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul local pentru revocarea primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din 15 iunie 2014 (nr. 2564, 27 mai 2014)

1082. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cruzeşti, municipiul Chişinău (nr. 2565, 27 mai 2014)

1083. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 2566, 27 mai 2014)

1084. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradişte, raionul Cimişlia (nr. 2567, 27 mai 2014)

1085. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni (nr. 2568, 27 mai 2014)

1086. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghindeşti, raionul Floreşti (nr. 2569, 27 mai 2014)

1087. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 2570, 27 mai 2014)

1088. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Teleneşti (nr. 2571, 27 mai 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1089. Hotărâre pentru modificarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare (nr. 33, 24 iulie 2014)

1090. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 126 din 2 iunie 2009 (nr. 34, 24 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

1091. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat ale unităţii administrativ-teritoriale (nr. 280-IV.01, 25 iunie 2014)

1092. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de utilizare a stemei, drapelului, imnului şi culorii corporative (nr. 281-IV.01, 25 iunie 2014)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1093. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 252-A, 28 mai 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1094. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului privind optimizarea transferurilor naţionale (nr. 138, 24 iulie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte