Nr. 223-230 08.08.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

484. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor dispozitive medicale (nr. 1265-VII, 28 iulie 2014)

485. Lege privind importul unor dispozitive medicale (nr. 124, 10 iulie 2014)

486. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 1289-VII, 5 august 2014)

487. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 125, 11 iulie 2014)

488. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 1285-VII, 4 august 2014)

489. Lege pentru modificarea şi completarea Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 126, 11 iulie 2014)

490. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1274-VII, 31 iulie 2014)

491. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 127, 11 iulie 2014)

492. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1273-VII, 31 iulie 2014)

493. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 129, 11 iulie 2014)

494. Decret privind promulgarea Legii pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat (nr. 1266-VII, 28 iulie 2014)

495. Lege pentru acceptarea de către Republica Moldova a Convenţiei europene privind supravegherea infractorilor condamnaţi condiţionat sau liberaţi condiţionat (nr. 131, 11 iulie 2014)

496. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova (nr. 1261-VII, 28 iulie 2014)

497. Lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova (nr. 133, 11 iulie 2014)

498. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (Planul naţional de acţiuni 2013) (nr. 1258-VII, 25 iulie 2014)

499. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (Planul naţional de acţiuni 2013) (nr. 135, 11 iulie 2014)

500. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1268-VII, 31 iulie 2014)

501. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 144, 17 iulie 2014)

502. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 1281-VII, 4 august 2014)

503. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 145, 17 iulie 2014)

504. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1283-VII, 4 august 2014)

505. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 147, 17 iulie 2014)

506. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 1284-VII, 4 august 2014)

507. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1591-XV din 26 decembrie 2002 privind protecţia socială suplimentară a unor beneficiari de pensii, stabilite în sistemul public de asigurări sociale (nr. 148, 17 iulie 2014)

508. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 1282-VII, 4 august 2014)

509. Lege pentru modificarea Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 160, 18 iulie 2014)

510. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1272-VII, 31 iulie 2014)

511. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 164, 21 iulie 2014)

512. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1276-VII, 31 iulie 2014)

513. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 170, 21 iulie 2014)

514. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (nr. 1290-VII, 5 august 2014)

515. Lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (nr. 175, 25 iulie 2014)

516. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 1288-VII, 5 august 2014)

517. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 176, 25 iulie 2014)

518. Decret privind promulgarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (nr. 1277-VII, 31 iulie 2014)

519. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (nr. 181, 25 iulie 2014)

520. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 1291-VII, 5 august 2014)

521. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 182, 25 iulie 2014)

522. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012 (nr. 155, 18 iulie 2014)

523. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 (nr. 1264-VII, 29 iulie 2014)

524. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Violeta MOTULAITE (nr. 1267-VII, 31 iulie 2014)

525. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1253-VII din 23 iulie 2014 (nr. 1278-VII, 1 august 2014)

526. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1279-VII, 1 august 2014)

527. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” domnului Oleg STAVINSCHI (nr. 1280-VII, 1 august 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

26. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din alineatul (4) al articolului 87 din Codul muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003 (acordul sindicatelor la concediere) (Sesizarea nr. 17a/2014) (nr. 12, 20 mai 2014)

27. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii pct. 72 din Art. IX al Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (evidenţa fiscală a unor persoane care desfăşoară activităţi liberale) (Sesizarea nr. 12a/2014) (nr. 13, 22 mai 2014)

28. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 61 din 11 aprilie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (interzicerea votării în baza paşapoartelor de tip ex-sovietic) (Sesizarea nr. 29a/2014) (nr. 15, 27 mai 2014)

29. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii sintagmei „dintr-o perioadă de 12 luni” cuprinsă în art. 10 alin. (3) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, art. 3485 alin. (1) şi (2) lit. e) din Codul fiscal şi art. 1841 alin. (1) din Codul vamal, în redacţia Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (termenul de valabilitate al vinietei) (Sesizarea nr. 47a/2013) (nr. 16, 28 mai 2014)

30. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a punctului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 243 din 8 aprilie 2010 privind aplicarea „Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi „Timbrului de acciz” de tip nou (Sesizarea nr. 30g/2014) (nr. 17, 29 mai 2014)

31. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale articolelor 177 şi 178 din Codul electoral, în redacţia Legii nr. 29 din 13 martie 2014 (problemele pasibile a fi supuse referendumului local) (Sesizarea nr. 25a/2014) (nr. 21, 5 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2013 (nr. 36, 3 iulie 2014)

30. Hotărîre cu privire la auditul conformităţii privind utilizarea mijloacelor financiare publice şi gestionarea patrimoniului public de către Serviciul Vamal şi unele birouri vamale pe anul 2013 (nr. 41, 22 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

687. Hotărîre privind aprobarea tarifelor şi Metodologiei de calcul al tarifelor la serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie în domeniul metrologiei (nr. 637, 28 iulie 2014)

688. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 638, 28 iulie 2014)

689. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a burselor lunare sportivilor de performanţă (nr. 639, 28 iulie 2014)

690. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti (nr. 640, 28 iulie 2014)

691. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 642, 31 iulie 2014)

692. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 643, 5 august 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1095. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziţie al laptelui” şi a Instrucţiunii de completare a borderoului de achiziţie al laptelui (nr. 85, 28 iunie 2014)

1096. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 111, 28 iulie 2014)

1097. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale (nr. 112, 29 iulie 2014)

1098. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 114, 29 iulie 2014)

1099. Ordin privind modificarea în Ordinul ministrului finanţelor nr. 96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar (nr. 115, 30 iulie 2014)

1100. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 117, 31 iulie 2014)

Acte ale Departamentului Poliţiei de Frontieră

1101. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii de aplicare a interdicţiei de intrare a străinilor în Republica Moldova de către Poliţia de Frontieră (nr. 387, 21 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1102. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 628, 8 iulie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1103. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 660, 31 iulie 2014)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1104. Ordin cu privire la aprobarea Ediţiei 2 a Cerinţelor tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor (nr. 26/GEN, 30 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1105. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Edilitar” (nr. 38/1, 31 iulie 2014)

1106. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe acţiuni „BROKING-VM” (nr. 38/2, 31 iulie 2014)

1107. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ECONOM FIX” (nr. 38/3, 31 iulie 2014)

1108. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SOROCA” (nr. 38/4, 31 iulie 2014)

1109. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „RĂDOAIA” (nr. 38/5, 31 iulie 2014)

1110. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASIGURĂRI PRO” S.R.L. (nr. 38/9, 31 iulie 2014)

1111. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/20, 31 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1112. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 2572, 3 iunie 2014)

1113. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 2573, 3 iunie 2014)

1114. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul (nr. 2574, 3 iunie 2014)

1115. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Edineţ (nr. 2575, 3 iunie 2014)

1116. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Filipeni, raionul Leova (nr. 2576, 3 iunie 2014)

1117. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 2577, 3 iunie 2014)

1118. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Rezina (nr. 2578, 3 iunie 2014)

1119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 2579, 3 iunie 2014)

1120. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreşti, raionul Ungheni (nr. 2580, 3 iunie 2014)

1121. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2581, 12 iunie 2014)

1122. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din data de 15 iunie 2014 (nr. 2582, 12 iunie 2014)

1123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chişinău (nr. 2583, 12 iunie 2014)

1124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Găleşti, raionul Străşeni (nr. 2584, 12 iunie 2014)

1125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băneşti, raionul Teleneşti (nr. 2585, 12 iunie 2014)

1126. Hotărîre cu privire la suspendarea procesului de organizare şi desfăşurare a referendumului privind revocarea primarului comunei Selişte, raionul Orhei, din data de 15 iunie 2014 (nr. 2586, 13 iunie 2014)

1127. Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 183 din 16 mai 2014 privind opoziţia parlamentară (nr. 2587, 17 iunie 2014)

1128. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Comisiei Electorale Centrale pe anii 2014-2018 (nr. 2588, 17 iunie 2014)

1129. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chişinău (nr. 2589, 17 iunie 2014)

1130. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Medveja, raionul Briceni (nr. 2590, 17 iunie 2014)

1131. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 2591, 1 iulie 2014)

1132. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimişlia (nr. 2592, 1 iulie 2014)

1133. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălţata, raionul Criuleni (nr. 2593, 1 iulie 2014)

1134. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa (nr. 2594, 1 iulie 2014)

1135. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stoicani, raionul Soroca (nr. 2595, 1 iulie 2014)

1136. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scoreni, raionul Străşeni (nr. 2596, 1 iulie 2014)

1137. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sireţi, raionul Străşeni (nr. 2597, 1 iulie 2014)

1138. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 2598, 1 iulie 2014)

1139. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2599, 15 iulie 2014)

1140. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău (nr. 2600, 15 iulie 2014)

1141. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 239 din 19 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2601, 15 iulie 2014)

1142. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Porumbeşti, raionul Cantemir (nr. 2602, 15 iulie 2014)

1143. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi (nr. 2603, 15 iulie 2014)

1144. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărcăuţi, raionul Dubăsari (nr. 2604, 15 iulie 2014)

1145. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti (nr. 2605, 15 iulie 2014)

1146. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vozneseni, raionul Leova (nr. 2606, 15 iulie 2014)

1147. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mincenii de Jos, raionul Rezina (nr. 2607, 15 iulie 2014)

1148. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca (nr. 2608, 15 iulie 2014)

1149. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Străşeni (nr. 2609, 15 iulie 2014)

1150. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti (nr. 2610, 15 iulie 2014)

1151. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chipeşca, raionul Şoldăneşti (nr. 2611, 15 iulie 2014)

1152. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihuleni, raionul Şoldăneşti (nr. 2612, 15 iulie 2014)

1153. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciulucani, raionul Teleneşti (nr. 2613, 15 iulie 2014)

1154. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni (nr. 2614, 15 iulie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1155. Hotărâre cu privire la anunţarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor de judecător la unele instanţe judecătoreşti (nr. 628/20, 15 iulie 2014)

1156. Hotărâre cu privire la anunţarea concursurilor pentru suplinirea funcţiilor de judecător la unele instanţe judecătoreşti (nr. 641/20, 15 iulie 2014)

1157. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 471/16 din 27 mai 2014 cu privire la demersul domnului Frederick Yeager, director USAID ROLISP, referitor la aprobarea Metodologiei pentru efectuarea în cadrul instanţelor judecătoreşti a controlului bazat pe performanţă şi Listei de verificare a activităţii organizatorice şi performanţelor instanţelor judecătoreşti.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1158. Decizie (nr. ASER-25, 17 iulie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1159. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 144, 31 iulie 2014)

1160. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 145, 31 iulie 2014)

1161. Hotărîre cu privire la aprobarea Recomandărilor cu privire la identificarea beneficiarului efectiv (nr. 147, 31 iulie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte