Nr. 247-248 15.08.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

567. Decret pentru promulgarea Codului transporturilor rutiere (nr. 1306-VII, 11 august 2014)

568. Codul transporturilor rutiere (nr. 150, 17 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

701. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014 (nr. 654, 15 august 2014)

702. Hotărîre cu privire la efectuarea vînătorii în sezonul de vînătoare 2014-2015 (nr. 655, 15 august 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1200. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.15-2014 „Normative privind necesarul de tehnică rutieră pentru întreţinerea drumurilor” (nr. 127, 7 august 2014.)

1201. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.07-2014 „Cerinţe tehnice generale privind parapetele de siguranţă de pe podurile amplasate pe drumurile de prima categorie” (nr. 128, 7 august 2014.)

1202. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/I:2014 „Declaraţia de conformitate” (nr. 129, 7 august 2014.)

1203. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/D:2014 „Marcajul CE” (nr. 130, 7 august 2014)

1204. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/C:2014 „Abordarea ansamblurilor şi sistemelor” (nr. 131, 7 august 2014)

1205. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.09-2014 „Recomandări privind depistarea făgaşelor de pe îmbrăcăminţile rutiere suple” (nr. 132, 7 august 2014)

PARTEA IV


Avize ale agenţilor economici