Nr. 256-260 29.08.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

576. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1314-VII, 20 august 2014)

577. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 146, 17 iulie 2014)

578. Decret privind conferirea de distincţii de stat domnilor Vadim RAILEAN şi Valerian GUSEV (nr. 1315-VII, 22 august 2014)

579. Decret privind conferirea gradului militar de general de brigadă domnului Igor GORGAN (nr. 1316-VII, 25 august 2014)

580. Decret privind numirea doamnei Aliona DANILOV în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buiucani, municipiul Chişinău (nr. 1317-VII, 25 august 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

35. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 109 din 3 mai 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Curtea Constituţională şi Codul jurisdicţiei constituţionale) (statutul judecătorilor, competenţele şi procedura Curţii Constituţionale) (Sesizarea nr. 34a/2014) (nr. 18, 2 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

37. Hotărîre cu privire la Raportul auditului mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole (nr. 38, 15 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

723. Hotărîre cu privire la transmiterea tehnicii rutiere (nr. 659, 18 august 2014)

724. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kîrgîze (nr. 660, 18 august 2014)

725. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul la Convenţia din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, referitor la finanţarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea transportului la distanţă lungă a poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (nr. 661, 18 august 2014)

726. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Slovace pentru anii 2014-2019 (nr. 662, 18 august 2014)

727. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Georgiei (nr. 663, 18 august 2014)

728. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Portugheze (nr. 664, 18 august 2014)

729. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto, semnat la Chişinău la 20 martie 1993 (nr. 666, 18 august 2014)

730. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Minsk la 30 mai 2014 (nr. 667, 18 august 2014)

731. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul sănătăţii, întocmit la Geneva la 21 mai 2014 (nr. 668, 18 august 2014)

732. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul formării şi dezvoltării profesionale a cadrelor, întocmit la Baku la 4 iunie 2014 (nr. 669, 18 august 2014)

733. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 673, 19 august 2014)

734. Hotărîre privind funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul medicamentului (nr. 674, 19 august 2014)

735. Hotărîre cu privire la Consiliul pentru Competitivitate (nr. 676, 20 august 2014)

736. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 679, 20 august 2014)

737. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 683, 20 august 2014)

738. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)” (nr. 690, 22 august 2014)

739. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 691, 22 august 2014)

740. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 692, 22 august 2014)

741. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 (nr. 693, 22 august 2014)

742. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.2211 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 694, 22 august 2014)

743. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1, 4 şi 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 695, 22 august 2014)

744. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul de informaţii statistice şi analitice (nr. 696, 22 august 2014)

745. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (nr. 697, 22 august 2014)

746. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Berlin la 10 iulie 2014 (nr. 699, 25 august 2014)

747. Hotărîre pentru aprobarea Concepţiei privind principiile datelor guvernamentale deschise (nr. 700, 25 august 2014)

748. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei publicării datelor guvernamentale deschise (nr. 701, 25 august 2014)

749. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 703, 26 august 2014)

750. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 704, 26 august 2014)

751. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 705, 26 august 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1246. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 151, 21 august 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1247. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 226 din 19.11.2013 (nr. 175, 14 august 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1248. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS şi CNAM nr.1605/414-A din 31.12.2013 (nr. 823/417-A, 18 august 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1249. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Servici ului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 79, 21 august 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1250. Ordin cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a Deciziei de regularizare (nr. 333-O, 31 iulie 2014)

1251. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 351-O, 14 august 2014)

1252. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 352-O, 14 august 2014)

1253. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 358-O, 18 august 2014)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1254. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă” (nr. 27/GEN, 18 august 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1255. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „NOVA BROKER” S.R.L. (nr. 40/1, 15 august 2014)

1256. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ALLIANCE ASIG” S.R.L. (nr. 40/4, 15 august 2014)

1257. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare (nr. 40/8, 15 august 2014)

1258. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „ANTICOR” (nr. 40/9, 15 august 2014)

1259. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare Societăţii pe acţiuni „ASITO- BROKER” (nr. 40/13, 15 august 2014)

1260. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Întreprinderea Mixtă Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 41/1, 22 august 2014)

1261. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 41/2, 22 august 2014)

1262. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii Mixte Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 41/3, 22 august 2014)

1263. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/4, 22 august 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1264. Hotărîre cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative privind ajutoarele de stat sectoriale (nr. 4, 25 iulie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1265. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.295 din 8 iunie 2010 (nr. 1023, 25 iulie 2014)

1266. Ordin cu privire la completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1023 din 25 iulie 2014 (nr. 1026, 28 iulie 2014)

Acte ale Centrului Naţional de Sănătate Publică

1267. Hotărîre cu privire la instruirea igienică a angajaţilor (nr. 2, 1 august 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1268. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.269 din 17 octombrie 2001 (nr. 160, 20 august 2014)

1269. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (nr. 165, 21 august 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte