Nr. 261-267 05.09.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

581. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1320-VII, 29 august 2014)

582. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 162, 18 iulie 2014)

583. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2014-2015 (nr. 1318-VII, 26 august 2014)

584. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 1319-VII, 26 august 2014)

585. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” (nr. 1321-VII, 1 septembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

36. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2013 (nr. 1, 28 ianuarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanţei „Managementul resurselor umane al Ministerului Sănătăţii şi procedurile implementate de instituţiile medico-sanitare publice contribuie la gestionarea eficientă şi eficace a personalului medical?” (nr. 39, 21 iulie 2014)

39. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii gestionării fondurilor publice de către Direcţia Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, pentru exerciţiul bugetar 2013 (nr. 46, 25 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

752. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase (nr. 698, 25 august 2014)

753. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 702, 25 august 2014)

754. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 706, 28 august 2014)

755. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 11 iulie 2014 (nr. 707, 28 august 2014)

756. Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) (nr. 708, 28 august 2014)

757. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare şi construcţie a unor sisteme centralizate de irigare (nr. 709, 28 august 2014)

758. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 710, 28 august 2014)

759. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar-veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (nr. 711, 28 august 2014)

760. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 712, 28 august 2014)

761. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (nr. 713, 28 august 2014)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului de modificare a Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014 (nr. 714, 28 august 2014)

763. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Declaraţiei comune de intenţie între Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Federal al Economiei şi Energiei al Republicii Federale Germania privind continuarea colaborării în cadrul pregătirii şi perfecţionării managerilor de la întreprinderile din diferite sectoare ale economiei Republicii Moldova (nr. 715, 28 august 2014)

764. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul persoanelor reţinute, arestate şi condamnate (nr. 716, 28 august 2014)

765. Hotărîre privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP) (nr. 717, 29 august 2014)

766. Hotărîre cu privire la implementarea Legii nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (nr. 718, 3 septembrie 2014)

767. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 45 din 8 februarie 1993 (nr. 719, 3 septembrie 2014)

768. Hotărîre cu privire la numirea domnului Anatol STRATULAT în funcţia de Consul General al Republicii Moldova în oraşul Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania (nr. 720, 3 septembrie 2014)

769. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional (nr. 721, 3 septembrie 2014)

770. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 722, 3 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

771. Hotărîre privind supravegherea epidemiologică a hepatitei virale A prin aplicarea măsurilor de control şi răspuns (nr. 1, 31 iulie 2014)

772. Hotărîre privind situaţia epidemiologică determinată de bolile diareice acute, toxiinfecţiile alimentare şi de otrăvirile cu ciuperci (nr. 2, 31 iulie 2014)

773. Hotărîre privind asigurarea unor condiţii optime în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii copiilor şi adolescenţilor (nr. 3, 31 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1270. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor (nr. 121, 14 august 2014)

1271. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 123, 22 august 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1272. Ordin cu privire la stoparea procesului de autorizare (nr. 174, 14 august 2014)

1273. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 63 din 08.04.2010 cu privire la importul în regim preferenţial al unor tipuri de zahăr (nr. 185, 29 august 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1274. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 811, 14 august 2014)

1275. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 836, 21 august 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

1276. Balanţa timpului de lucru pe anul 2015.

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1277. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 8 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 367-O, 26 august 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1278. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SCULENI” (nr. 41/5, 22 august 2014)

1279. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „MONTAJCOM” (nr. 41/7, 22 august 2014)

1280. Hotărîre cu privire la unele măsuri faţă de participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare şi emitenţii ce deţin licenţă pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului (nr. 41/8, 22 august 2014)

1281. Hotărîre cu privire la aplicarea art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 ”Privind piaţa de capital” (nr. 41/9, 22 august 2014)

1282. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea persoanelor calificate în domeniul evaluării acţiunilor în Registrul persoanelor autorizate (nr. 41/10, 22 august 2014)

1283. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor asigurătorilor (nr. 43/4, 1 septembrie 2014)

1284. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MARKET DE ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 43/5, 1 septembrie 2014)

1285. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor tematice privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „COLUMNA-MANTA”şi A.E.Î „CIUCIULENI-CREDIT” (nr. 43/3-O, 1 septembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1286. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 135, 17 iulie 2014)

1287. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 169, 28 august 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte