Nr. 119-126 14.04.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

184. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale (nr. 95-VIII, 27 martie 2017)

185. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale (nr. 13, 2 martie 2017)

186. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 124-VIII, 31 martie 2017)

187. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 23, 10 martie 2017)

188. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 132-VIII, 12 aprilie 2017)

189. Lege pentru completarea articolului 6 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (nr. 32, 17 martie 2017)

190. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 45 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 127-VIII, 11 aprilie 2017)

191. Lege pentru modificarea articolului 45 din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 35, 24 martie 2017)

192. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 130-VIII, 11 aprilie 2017)

193. Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (nr. 50, 30 martie 2017)

194. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 131-VIII, 11 aprilie 2017)

195. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 54, 30 martie 2017)

196. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 134-VIII, 12 aprilie 2017)

197. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 58, 6 aprilie 2017)

198. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 42, 24 martie 2017)

199. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Parlamentului nr. 40/2016 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 44, 24 martie 2017)

200. Hotărîre privind desemnarea unui director al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 52, 30 martie 2017)

201. Hotărîre privind confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 55, 30 martie 2017)

202. Hotărîre privind desemnarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (nr. 57, 6 aprilie 2017)

203. Decret privind eliberarea domnului Mihail CIUGUREANU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 125-VIII, 6 aprilie 2017)

204. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe MUNTEAN din funcţia de judecător la Judecătoria Comercială de Circumscripție (nr. 126-VIII, 6 aprilie 2017)

205. Decret privind numirea domnului Alexandru BURIAN în funcția de președinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (nr. 128-VIII, 11 aprilie 2017)

206. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 129-VIII, 11 aprilie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

48. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a art. 80 alin. (2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (răspunderea juridică pentru neexecutarea contractului încheiat cu o instituţie bugetară) (sesizarea nr. 116g/2016) (nr. 10, 16 martie 2017)

49. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 și art. 37/1 alin. (1) din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 79, 18 noiembrie 2016)

50. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 159g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 126 alin.(1) şi alin.(11) din Codul penal (stabilirea proporțiilor mari și deosebit de mari) (nr. 2, 19 ianuarie 2017)

51. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 13g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 67 alin.(4) din Codul penal și a unor prevederi ale articolului 194 alin.(2) din Codul de executare (munca neremunerată în folosul comunității) (nr. 15, 7 februarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

293. Hotărîre cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020 (nr. 203, 29 martie 2017)

294. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător (nr. 218, 11 aprilie 2017)

295. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 70 din Constituţia Republicii Moldova (nr. 219, 11 aprilie 2017)

296. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2016-ianuarie 2017 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2017 (nr. 220, 11 aprilie 2017)

297. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripție (nr. 221, 11 aprilie 2017)

298. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 222, 12 aprilie 2017)

299. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua expertului judiciar” (nr. 223, 12 aprilie 2017)

300. Hotărîre cu privire la repartizarea mijloacelor financiare (nr. 224, 12 aprilie 2017)

301. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 225, 12 aprilie 2017)

302. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară (nr. 226, 12 aprilie 2017)

303. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului-cadru de cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Alteţei Sale Serenisime Prinţul de Monaco (nr. 227, 12 aprilie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

752. Procedură de măsurare legală. Măsurarea densităţii preambalatelor (Anexă la Ordinul ME al RM nr. 232 din 19 decembrie 2016)

753. Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare şi analiză statistică a loturilor preambalate (Anexă la Ordinul ME al RM nr. 233 din 19 decembrie 2016)

754. Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare şi analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură (Anexă la Ordinul ME al RM nr. 234 din 19 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

755. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 38 din 3 februarie 2006 (nr. 186, 24 martie 2017)

756. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de amenajare a biroului notarului (nr. 207, 4 aprilie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

757. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” și a Ordinului nr. 733/500A din 23 septembrie 2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 (nr. 259/134A, 31 martie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

758. Ordin cu privire la modificarea anexelor nr.1 şi nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 129-O, 11 aprilie 2017)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

759. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

760. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 24/2017, 26 ianuarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

761. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „SCULENI” (nr. 15/1, 7 aprilie 2017)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Institutul de Cercetări Științifice „ELIRI” S.A. (nr. 15/3, 7 aprilie 2017)

763. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/4, 7 aprilie 2017)

764. Hotărîre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/5, 7 aprilie 2017)

765. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 15/6, 7 aprilie 2017)

766. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “EXCLUSIV BROKER” S.R.L. (nr. 15/7, 7 aprilie 2017)

767. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 15/8, 7 aprilie 2017)

768. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile bancare ale Organizației de Microfinanțare „M & M FINANCE MICRO CREDIT” S.R.L. (nr. 15/2-O, 7 aprilie 2017)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

769. Ordin cu privire la operarea unor modificări în Raportul lucrărilor topografo-geodezice pentru crearea cadastrului (nr. 32, 5 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

770. Decizie cu privire la mediatizarea campaniei sociale de informare a populației privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră (nr. 6/31, 24 martie 2017)

771. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlor V. Jerechi, primarul s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi, și G. Filipenco, directorul interimar al grădiniței „Plopușor”, și a unui grup de părinți (nr. 6/32, 24 martie 2017)

772. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisie (nr. 6/34, 24 martie 2017)

773. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisie (nr. 6/36, 24 martie 2017)

774. Decizie cu privire la examinarea cererilor de cesiune a unor licențe de emisie (nr. 6/38, 24 martie 2017)

775. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămasă disponibilă, anunțat prin Decizia CCA nr. 1/4 din 27 ianuarie 2017, și anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile (nr. 6/39, 24 martie 2017)

776. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 6/40, 24 martie 2017)

777. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de hotărîre de Guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Primului program executiv de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene pentru anii 2016-2018 (nr. 6/41, 24 martie 2017)

778. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 6/43, 24 martie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

779. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 221/11 din 21 martie 2017 cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea unui membru în componența Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor, din rîndurile reprezentanților societății civile.

780. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 252/12 din 28 martie 2017 cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător la Judecătoria Comrat.

Acte ale Consiliului Concurenţei

781. Decizie (nr. ASR-6, 6 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

782. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Armatei Naționale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 388-IV.01, 30 septembrie 2015)

783. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 389-IV.01, 30 septembrie 2015)

784. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 390-IV.01, 30 septembrie 2015)

785. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 391-IV.01, 30 septembrie 2015)

786. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 392-IV.01, 30 septembrie 2015)

787. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Centrului Național Anticorupție în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 393-IV.01, 30 septembrie 2015)

788. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 394-IV.01, 30 septembrie 2015)

789. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Curții de Conturi în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 395-IV.01, 30 septembrie 2015)

790. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Procuraturii în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 396-IV.01, 30 septembrie 2015)

791. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Centrului de Sănătate Publică din municipiul Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 397-IV.01, 30 septembrie 2015)

792. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase al Ministerului Economiei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 398-IV.01, 30 septembrie 2015)

793. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 399-IV.01, 30 septembrie 2015)

794. Decizie cu privire la includerea emblemei Detașamentului cu Destinație Specială „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 400-IV.01, 30 septembrie 2015)

795. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative scoase din uz ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 401-IV.01, 30 septembrie 2015)

796. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Muzeului Național de Istorie a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 402-IV.01, 30 septembrie 2015)

797. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 403-IV.01, 30 septembrie 2015)

798. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Ansamblului Național Academic de Dansuri Populare „Joc” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 404-IV.01, 30 septembrie 2015)

799. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 405-IV.01, 30 septembrie 2015)

800. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 406-IV.01, 30 septembrie 2015)

801. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului de Filozofie, Sociologie și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova, la secțiunea simbolurilor publice scoase din uz (nr. 407-IV.01, 30 septembrie 2015)

802. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 408-IV.01, 30 septembrie 2015)

803. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului de Matematică și Informatică al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 409-IV.01, 30 septembrie 2015)

804. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 410-IV.01, 30 septembrie 2015)

805. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 411-IV.01, 30 septembrie 2015)

806. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei al Ministerului Educației în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 411a-IV.01, 30 septembrie 2015)

807. Decizie cu privire la includerea drapelului Fabricii de Beton și Mortar S.A. din Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 412-IV.01, 30 septembrie 2015)

808. Decizie cu privire la includerea stemei şi drapelului Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 413-IV.01, 30 septembrie 2015)

809. Decizie cu privire la includerea stemei Episcopiei Romano-Catolice Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 414-IV.01, 30 septembrie 2015)

810. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Ligii Naționale a Boxului Profesionist din Republica Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 415-IV.01, 30 septembrie 2015)

811. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Cooperativei agricole „Ciobalaccia” din satul Ciobalaccia, raionul Cantemir, în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 416-IV.01, 30 septembrie 2015)

812. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Asociației „Pro-Cuhurești” în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 417-IV.01, 30 septembrie 2015)

813. Decizie cu privire la includerea stemei și drapelului Asociației Veteranilor Detașamentului cu Destinație Specială Antiteror „Alfa” al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 418-IV.01, 30 septembrie 2015)

814. Decizie cu privire la includerea unor simboluri corporative ale Asociației Surzilor din Republica Moldova în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 419-IV.01, 30 septembrie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

815. Ordin cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (nr. 13, 4 aprilie 2017)

816. Ordin privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (nr. 144, 6 februarie 2017)

817. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (nr. 523, 31 martie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

818. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de plată prin intermediul sistemelor automatizate de deservire la distanță și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale ale Moldovei (nr. 62, 9 martie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte