Nr. 270-274 12.09.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

586. Decret privind aprobarea semnării Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei (nr. 1322-VII, 3 septembrie 2014)

587. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1323-VII, 4 septembrie 2014)

588. Decret privind numirea domnului Serghei POPOVICI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Comrat (nr. 1324-VII, 5 septembrie 2014)

589. Decret privind numirea în funcţie a unui judecător (nr. 1325-VII, 5 septembrie 2014)

590. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 1326-VII, 5 septembrie 2014)

591. Decret privind conferirea gradului special suprem al ofiţerului de informaţii şi securitate – general-maior al Serviciului de Informaţii şi Securitate domnului Vadim VRABIE (nr. 1327-VII, 9 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

774. Hotărîre cu privire la confirmarea domnului Veaceslav MANOLACHI în postul de rector (nr. 723, 4 septembrie 2014)

775. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 724, 4 septembrie 2014)

776. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului V la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept, semnat la Chişinău la 22 iulie 2011 (nr. 725, 5 septembrie 2014)

777. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului V la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea economică, semnat la Chişinău la 6 iulie 2010 (nr. 726, 5 septembrie 2014)

778. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice (nr. 727, 8 septembrie 2014)

779. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Programului naţional (nr. 730, 8 septembrie 2014)

780. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anul 2014 (nr. 731, 8 septembrie 2014)

781. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014 (nr. 732, 8 septembrie 2014)

782. Hotărîre cu privire la unele măsuri de susţinere a producătorilor de fructe (nr. 734, 10 septembrie 2014)

783. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe (nr. 735, 10 septembrie 2014)

784. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 30 iulie 2014 (nr. 748, 10 septembrie 2014)

785. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Grigore PORCESCU (nr. 749, 10 septembrie 2014)

786. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea realizării Proiectului de alimentare cu apă în regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014 (nr. 750, 10 septembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1289. Ordin cu privire la aprobarea unei norme de metrologie legală (nr. 153, 22 august 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1290. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 129, 4 septembrie 2014)

1291. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010 (nr. 130, 4 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1292. Ordin privind listele standardelor naţionale conexe (nr. 880, 5 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1293. Ordin despre modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 830/423-A, 20 august 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1294. Ordin cu privire la completarea anexei nr.10 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 381-O, 2 septembrie 2014)

1295. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 şi anexei nr.14 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ” (nr. 384-O, 4 septembrie 2014)

1296. Ordin cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ” (nr. 386-O, 5 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1297. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/1, 5 septembrie 2014)

1298. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „COSTULENI” (nr. 44/2, 5 septembrie 2014)

1299. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind executarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.57/12 din 15.12.2011 de către Compania de Asigurări „IDEEA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 44/5, 5 septembrie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1300. Indicii preţurilor de consum

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1301. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 119, 25 august 2014)

1302. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţei 104,5 MHz- Ungheni (nr. 120, 25 august 2014)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1303. Decizie (nr. 26-11/2-22/02-2014, 22 august 2014)

PRATEA IV


Avize, funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize, pierderi de acte