Nr. 275-281 19.09.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

592. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii (nr. 1330-VII, 12 septembrie 2014)

593. Lege pentru aprobarea Concepţiei de reformă a Procuraturii (nr. 122, 3 iulie 2014)

594. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1328-VII, 11 septembrie 2014)

595. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unor judecători (nr. 1329-VII, 11 septembrie 2014)

596. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1331-VII, 12 septembrie 2014)

597. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări în domeniul Amenajării Teritoriului, Urbanismului şi Arhitecturii „URBANPROIECT” (nr. 1332-VII, 12 septembrie 2014)

598. Decret privind acordarea unor ranguri diplomatice (nr. 1333-VII, 16 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

787. Hotărîre cu privire la implementarea Legii nr.134 din 11 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind obţinerea unui credit de asistenţă (nr. 718, 3 septembrie 2014)

788. Hotărîre privind aprobarea Listei corpurilor de apă de suprafaţă, a zonelor şi a fîşiilor de protecţie, precum şi a Listei construcţiilor hidrotehnice gestionate de autoritatea administrativă de gestionare a apelor (nr. 728, 8 septembrie 2014)

789. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, structurii şi efectivului-limită ale acestuia (nr. 729, 8 septembrie 2014)

790. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr.89 din 29 mai 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (nr. 733, 9 septembrie 2014)

791. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 736, 10 septembrie 2014)

792. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.939 din 16 august 2007 (nr. 737, 10 septembrie 2014)

793. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 109 din Сodul penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 738, 10 septembrie 2014)

794. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în Republica Moldova, încheiat la Chişinău la 30 ianuarie 2013 (nr. 739, 10 septembrie 2014)

795. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, la inaugurarea Preşedintelui ales al Republicii Turcia (or. Ankara, 28 august 2014) (nr. 740, 10 septembrie 2014)

796. Hotărîre privind completarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 741, 10 septembrie 2014)

797. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ- Comunală” şi modificarea destinaţiei unui teren (nr. 742, 10 septembrie 2014)

798. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de susţinere a politicilor de sector în domeniul apelor, semnat la 13 august 2009 (nr. 744, 10 septembrie 2014)

799. Hotărîre cu privire la modificarea denumirii Colegiului Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” din Chişinău (nr. 745, 10 septembrie 2014)

800. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014 (nr. 746, 10 septembrie 2014)

801. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizarea activităţii notarilor (nr. 747, 10 septembrie 2014)

802. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului V la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale, semnat la Chişinău la 17 septembrie 2010 (nr. 751, 11 septembrie 2014)

803. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 753, 11 septembrie 2014)

804. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia (nr. 754, 12 septembrie 2014)

805. Hotărîre privind edificarea în oraşul Străşeni a monumentului în memoria victimelor represiunilor politice (nr. 755, 12 septembrie 2014)

806. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014 (nr. 756, 12 septembrie 2014)

807. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 757, 12 septembrie 2014)

808. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 758, 15 septembrie 2014)

809. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 761, 17 septembrie 2014)

810. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe semestrul II al anului 2014 (nr. 762, 17 septembrie 2014)

811. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.515 din 22 iunie 2010 (nr. 763, 17 septembrie 2014)

812. Dispoziţie (nr. 93-d, 10 septembrie 2014)

813. Dispoziţie (nr. 94-d, 12 septembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1304. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 163, 15 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1305. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP) (nr. 128, 3 septembrie 2014)

1306. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 131, 9 septembrie 2014)

1307. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală”, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 (nr. 134, 11 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1308. Ordin cu privire la învestirea temporară cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a domnului Ilie Bairac în circumscripţia unei alte instanţe de judecată (nr. 366, 29 august 2014)

1309. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Terentiev Lidia (nr. 374, 5 septembrie 2014)

1310. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a doamnei Ganţa-Cupcea Natalia (nr. 378, 9 septembrie 2014)

1311. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Budeci Rodica (nr. 379, 9 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1312. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară (nr. 61, 10 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1313. Ordin privind criteriile de performanţă pentru dispozitivele medicale in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale (nr. 878, 4 septembrie 2014)

1314. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 884, 5 septembrie 2014)

1315. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 885, 5 septembrie 2014)

1316. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 886, 5 septembrie 2014)

1317. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 887, 5 septembrie 2014)

1318. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 888, 5 septembrie 2014)

1319. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 889, 5 septembrie 2014)

1320. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 890, 5 septembrie 2014)

1321. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 891, 5 septembrie 2014)

1322. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 892, 5 septembrie 2014)

1323. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de comunicare dintre instituţiile medicosanitare, instituţiile de sănătate publică şi mijloacele mass-media a informaţiilor care se referă la copii (nr. 902, 10 septembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1324. Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 (nr. 38, 11 septembrie 2014)

1325. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 06 din 27 martie 2012 (nr. 41, 11 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1326. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 44/7, 5 septembrie 2014)

1327. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 44/8, 5 septembrie 2014)

1328. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii Mixte Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. (nr. 44/9, 5 septembrie 2014)

1329. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 44/10, 5 septembrie 2014)

1330. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 44/11, 5 septembrie 2014)

1331. Hotărîre cu privire la licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare ,,REGALASIG” S.R.L. (nr. 44/12, 5 septembrie 2014)

1332. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 44/13, 5 septembrie 2014)

1333. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare-reasigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 44/14, 5 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1334. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la asigurarea infrastructurii secţiei de votare (nr. 2625, 12 august 2014)

1335. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 2626, 12 august 2014)

1336. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Manta, raionul Cahul (nr. 2627, 12 august 2014)

1337. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrnăţeni, raionul Căuşeni (nr. 2628, 12 august 2014)

1338. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimişlia (nr. 2629, 12 august 2014)

1339. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia (nr. 2630, 12 august 2014)

1340. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodca, raionul Ialoveni (nr. 2631, 12 august 2014)

1341. Hotărîre cu privire la declararea vacanţei unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîşcani (nr. 2632, 12 august 2014)

1342. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cioropcani, raionul Ungheni (nr. 2633, 12 august 2014)

1343. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Petreşti, raionul Ungheni (nr. 2634, 12 august 2014)

1344. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România (nr. 2635, 12 august 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1345. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie (nr. 121, 25 august 2014)

1346. Decizie cu privire la mediatizarea unui spot social (nr. 122, 25 august 2014)

1347. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA în vederea efectuării unei vizite de lucru în Malta privind schimbul reciproc de experienţă şi bune practici (nr. 123, 25 august 2014)

1348. Decizie cu privire la alocarea resurselor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor în scopul dotării tehnico-materiale a CCA (nr. 124, 25 august 2014)

1349. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la atelierul de lucru organizat de Reţeaua Francofonă a Autorităţilor de Reglementare a Mass-Media (REFRAM) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 125, 25 august 2014)

1350. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 126, 25 august 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1351. Ordin cu privire la atestarea rezidenţei şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova (nr. 1170, 1 august 2014)

1352. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014 (nr. 1319, 8 septembrie 2014)

1353. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.1388 din 20.08.2013 (nr. 1324, 11 septembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1354. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind filialele, reprezentanţele şi oficiile secundare ale băncilor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 84 din 28 aprilie 2011 (nr. 162, 21 august 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte