Nr. 290-292 30.09.2014


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

820. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri (nr. 769, 23 septembrie 2014)

821. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 770, 23 septembrie 2014)

822. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (nr. 771, 23 septembrie 2014)

823. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 781, 25 septembrie 2014)

824. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de scutire de TVA, taxa vamală şi taxa pentru proceduri vamale, aplicate mărfurilor (serviciilor) importate şi/sau livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău” şi Programului de Investiţii Prioritare prevăzut de Studiul de Fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău (nr. 782, 25 septembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1375. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii (nr. 152, 8 septembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1376. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal (nr. 416-O, 24 septembrie 2014)