Nr. 293-296 03.10.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

602. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” (nr. 1337-VII, 24 septembrie 2014)

603. Lege privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” (nr. 121, 3 iulie 2014)

604. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la administratorii autorizaţi (nr. 1338-VII, 26 septembrie 2014)

605. Lege cu privire la administratorii autorizaţi (nr. 161, 18 iulie 2014)

606. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete (nr. 1336-VII, 24 septembrie 2014)

607. Decret privind eliberarea domnului Valentin CAISÎN din funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1339-VII, 26 septembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

37. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 53a/2013 privind controlul constituţionalităţii articolului 86 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 8, 5 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

825. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 779, 25 septembrie 2014)

826. Hotărîre cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate privind Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii (nr. 780, 25 septembrie 2014)

827. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui autovehicul (nr. 783, 25 septembrie 2014)

828. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 784, 25 septembrie 2014)

829. Hotărîre cu privire la Institutul de Medicină Clinică (nr. 785, 25 septembrie 2014)

830. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei cu privire la cooperarea tehnică (nr. 786, 25 septembrie 2014)

831. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Agenţia Turismului a Republicii Moldova şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 787, 25 septembrie 2014)

832. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei privind cooperarea în domeniul industriei farmaceutice şi a dispozitivelor medicale (nr. 788, 25 septembrie 2014)

833. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind deşeurile (nr. 790, 29 septembrie 2014)

834. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind conversiunea şi recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere (nr. 791, 29 septembrie 2014)

835. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale al Statului Israel privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Chişinău la 23 iulie 2014 (nr. 792, 29 septembrie 2014)

836. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan (nr. 793, 29 septembrie 2014)

837. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), semnat la München la 16 octombrie 2013 (nr. 794, 29 septembrie 2014)

838. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 795, 29 septembrie 2014)

839. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 796, 29 septembrie 2014)

840. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 797, 29 septembrie 2014)

841. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 798, 29 septembrie 2014)

842. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Banca Europeană de Investiţii privind proiectul de construcţie şi reabilitare a infrastructurii feroviare şi achiziţie a materialului rulant (nr. 799, 30 septembrie 2014)

843. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Violeta VĂSA (nr. 801, 1 octombrie 2014)

844. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Artemie CĂTĂNOI (nr. 802, 1 octombrie 2014)

845. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 769 din 23 septembrie 2014 (nr. 803, 1 octombrie 2014)

846. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe la României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare referitor la implementarea Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine nonanimală, semnat la Chişinău la 28 noiembrie 2012 (nr. 804, 1 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1377. Ordin cu privire la aprobarea în calitate de normă de metrologie legală (nr. 165, 16 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1378. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 138, 23 septembrie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1379. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 94, 26 septembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1380. Ordin referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 412-O, 23 septembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1381. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 742/24, 17 septembrie 2014)

1382. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 737/24 din 17 septembrie 2014 cu privire la desfăşurarea concursului pentru suplinirea unei funcţii de judecător la Judecătoria Călăraşi, anunţat prin Hotărîrea CSM nr. 558/19 din 01.07.2014.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1383. Decizie (nr. ASS-29, 15 septembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1384. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 182, 25 septembrie 2014)

1385. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind poziţia valutară deschisă a băncii (nr. 184, 25 septembrie 2014)

1386. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 188, 25 septembrie 2014)

1387. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova (nr. 191, 25 septembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte