Nr. 297-309 10.10.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

608. Decret pentru promulgarea Legii privind performanţa energetică a clădirilor (nr. 1340-VII, 30 septembrie 2014)

609. Lege privind performanţa energetică a clădirilor (nr. 128, 11 iulie 2014)

610. Decret pentru promulgarea Legii privind bursele private (nr. 1341-VII, 30 septembrie 2014)

611. Lege privind bursele private (nr. 130, 11 iulie 2014)

612. Decret privind aprobarea Regulamentului Armorialului General al Republicii Moldova (nr. 1342-VII, 30 septembrie 2014)

613. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 664-VII din 10 iunie 2013 (nr. 1343-VII, 30 septembrie 2014)

614. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1344-VII, 30 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

847. Hotărîre cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed” (nr. 789, 29 septembrie 2014)

848. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 800, 30 septembrie 2014)

849. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei (nr. 805, 1 octombrie 2014)

850. Hotărîre privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 (nr. 806, 6 octombrie 2014)

851. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 (nr. 808, 7 octombrie 2014)

Acte ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

852. Ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a Contractului-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 305-A, 9 septembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1388. Ordin cu privire la modificarea Anexei la Ordinul nr. 107 din 21.06.2013 (nr. 173, 30 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1389. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Nour Paulina (nr. 404, 25 septembrie 2014)

1390. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Lazu Varvara (nr. 419, 2 octombrie 2014)

1391. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Horoşaia Galina (nr. 428, 6 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1392. Ordin cu privire la modificarea punctului 7 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate (nr. 1039, 6 octombrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1393. Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 197 din 23 iulie 2009 (nr. 46, 6 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1394. Decizie (nr. ASO-31, 25 septembrie 2014)

1395. Decizie (nr. ASO-32, 25 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1396. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 48/3, 26 septembrie 2014)

1397. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 48/4, 26 septembrie 2014)

1398. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 48/5, 26 septembrie 2014)

1399. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor brokeri de asigurare-reasigurare de a prezenta rapoartele specializate (nr. 48/7, 26 septembrie 2014)

1400. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PARTENER BROKER” S.R.L. (nr. 48/6-O, 26 septembrie 2014)

1401. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale unor societăţi pe acţiuni (nr. 48/8-O, 26 septembrie 2014)

1402. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „OXENTEA” şi A.E.Î. „USTIA” (nr. 48/10-O, 26 septembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1403. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2015 (nr. 2636, 3 septembrie 2014)

1404. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2637, 3 septembrie 2014)

1405. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 2638, 3 septembrie 2014)

1406. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cahul, raionul Cahul (nr. 2639, 3 septembrie 2014)

1407. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Toceni, raionul Cantemir (nr. 2640, 3 septembrie 2014)

1408. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul Călăraşi (nr. 2641, 3 septembrie 2014)

1409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimişlia (nr. 2642, 3 septembrie 2014)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maşcăuţi, raionul Criuleni (nr. 2643, 3 septembrie 2014)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Paşcani, raionul Criuleni (nr. 2644, 3 septembrie 2014)

1412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Climăuţi, raionul Donduşeni (nr. 2645, 3 septembrie 2014)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul Donduşeni (nr. 2646, 3 septembrie 2014)

1414. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodăneşti, raionul Floreşti (nr. 2647, 3 septembrie 2014)

1415. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărzăreşti, raionul Nisporeni (nr. 2648, 3 septembrie 2014)

1416. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Străşeni, raionul Străşeni (nr. 2649, 3 septembrie 2014)

1417. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghelăuza, raionul Străşeni (nr. 2650, 3 septembrie 2014)

1418. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiţcanii Vechi, raionul Teleneşti (nr. 2651, 3 septembrie 2014)

1419. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile parlamentare (nr. 2652, 9 septembrie 2014)

1420. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent şi convocarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 2653, 9 septembrie 2014)

1421. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi (nr. 2654, 9 septembrie 2014)

1422. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti, raionul Cahul (nr. 2655, 9 septembrie 2014)

1423. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vişniovca, raionul Cantemir (nr. 2656, 9 septembrie 2014)

1424. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călăraşi (nr. 2657, 9 septembrie 2014)

1425. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi (nr. 2658, 9 septembrie 2014)

1426. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 2659, 9 septembrie 2014)

1427. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 2660, 9 septembrie 2014)

1428. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hănăsenii Noi, raionul Leova (nr. 2661, 9 septembrie 2014)

1429. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băneşti, raionul Teleneşti (nr. 2662, 9 septembrie 2014)

1430. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, UTA Găgăuzia (nr. 2663, 9 septembrie 2014)

1431. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2664, 16 septembrie 2014)

1432. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 2665, 16 septembrie 2014)

1433. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 2666, 16 septembrie 2014)

1434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa (nr. 2667, 16 septembrie 2014)

1435. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014 (nr. 2668, 19 septembrie 2014)

1436. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2669, 19 septembrie 2014)

1437. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălţi (nr. 2670, 19 septembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1438. Decizie cu privire la examinarea petiţiei dnei Tamara Plămădeală, avocat parlamentar pentru protecţia drepturilor copilului (nr. 127, 19 septembrie 2014)

1439. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 128, 19 septembrie 2014)

1440. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „General Media Group” S.R.L. (nr. 129, 19 septembrie 2014)

1441. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „Pajura Albă” S.R.L. (nr. 130, 19 septembrie 2014)

1442. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 131, 19 septembrie 2014)

1443. Decizie cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie (nr. 132, 19 septembrie 2014)

1444. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA în vederea efectuării unei vizite de lucru în Statele Unite ale Americii privind schimbul reciproc de experienţă şi bune practici (nr. 134, 19 septembrie 2014)

1445. Decizie cu privire la demisia preşedintelui în exerciţiu şi alegerea noului preşedinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 142, 7 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1446. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la aprobarea Regulamentului privind avertizorii de integritate în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi instanţelor judecătoreşti nr. 663/21 din 5 august 2014.

1447. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 756/25 din 23 septembrie 2014.

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1448. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 197, 2 octombrie 2014)

1449. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 256 din 17 noiembrie 2011 (nr. 198, 2 octombrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte