Nr. 310-312 10.10.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

615. Decret pentru promulgarea Legii privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (nr. 1346-VII, 7 octombrie 2014)

616. Lege privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (nr. 151, 17 iulie 2014)

617. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 1347-VII, 7 octombrie 2014)

618. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 183, 28 septembrie 2014)

619. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1348-VII, 7 octombrie 2014)

620. Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 184, 28 septembrie 2014)

621. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea unor acte legislative (nr. 1349-VII, 7 octombrie 2014)

622. Lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 185, 28 septembrie 2014)

623. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare (nr. 1350-VII, 7 octombrie 2014)

624. Lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare a unor sisteme centralizate de irigare (nr. 186, 28 septembrie 2014)

625. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1352-VII, 7 octombrie 2014)

626. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 187, 28 septembrie 2014)

627. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom” (nr. 1353-VII, 8 octombrie 2014)

628. Lege cu privire la unele măsuri referitor la procedura falimentului Societăţii pe Acţiuni „Termocom” (nr. 188, 28 septembrie 2014)

629. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 (nr. 1351-VII, 7 octombrie 2014)

630. Lege cu privire la importul păcurii pentru sezonul toamnă-iarnă 2014-2015 (nr. 189, 28 septembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

853. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene, semnat la Atena la 28 martie 2014, privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 810, 7 octombrie 2014)

854. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind protecţia reciprocă a informaţiilor secrete, semnat la Moscova la 23 aprilie 2003 (nr. 811, 7 octombrie 2014)

855. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 812, 7 octombrie 2014)

856. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 20 iunie 2014 (nr. 813, 7 octombrie 2014)

857. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 814, 7 octombrie 2014)

858. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 815, 7 octombrie 2014)

859. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 792 din 8 iulie 2004 (nr. 816, 7 octombrie 2014)

860. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social (nr. 817, 7 octombrie 2014)

861. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind scutirea Departamentului Poliţiei de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri (nr. 818, 7 octombrie 2014)

862. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 822, 8 octombrie 2014)

863. Hotărîre cu privire la confirmarea domnului Ion ABABII în postul de rector (nr. 823, 8 octombrie 2014)

864. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Constantin MASLINCOV (nr. 824, 8 octombrie 2014)

865. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ghenadie ONCEANU (nr. 825, 8 octombrie 2014)

866. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 826, 8 octombrie 2014)

867. Hotărîre cu privire la exercitarea temporară a unor atribuţii (nr. 829, 8 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1450. Decizie cu privire la examinarea Declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 143, 7 octombrie 2014)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici