Nr. 313-318 17.10.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

38. Decizie privind alegerea Preşedintelui Curţii Constituţionale (nr. AG-7, 6 octombrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

868. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 809, 7 octombrie 2014)

869. Hotărîre cu privire la modificarea Listei obiectelor şi mijloacelor financiare necesare pe anul 2014 pentru realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Programului de conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pe anii 2014-2016 (nr. 819, 7 octombrie 2014)

870. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 821, 7 octombrie 2014)

871. Hotărîre cu privire la unele măsuri de sporire a fiabilităţii de exploatare a lacului de acumulare Ghidighici (nr. 831, 8 octombrie 2014)

872. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 (nr. 832, 8 octombrie 2014)

873. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind protecţia reciprocă a informaţiei secrete, semnat la Kiev la 19 februarie 2004 (nr. 833, 8 octombrie 2014)

874. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti (nr. 834, 8 octombrie 2014)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 690 din 13 noiembrie 2009 (nr. 835, 8 octombrie 2014)

876. Dispoziţie (nr. 97-d, 13 octombrie 2014)

877. Dispoziţie (nr. 98-d, 13 octombrie 2014)

878. Dispoziţie (nr. 99-d, 13 octombrie 2014)

879. Dispoziţie (nr. 100-d, 13 octombrie 2014)

880. Dispoziţie (nr. 101-d, 13 octombrie 2014)

881. Dispoziţie (nr. 102-d, 13 octombrie 2014)

882. Dispoziţie (nr. 103-d, 13 octombrie 2014)

883. Dispoziţie (nr. 104-d, 13 octombrie 2014)

884. Dispoziţie (nr. 105-d, 13 octombrie 2014)

885. Dispoziţie (nr. 106-d, 13 octombrie 2014)

886. Dispoziţie (nr. 107-d, 13 octombrie 2014)

887. Dispoziţie (nr. 108-d, 13 octombrie 2014)

888. Dispoziţie (nr. 109-d, 13 octombrie 2014)

889. Dispoziţie (nr. 110-d, 13 octombrie 2014)

890. Dispoziţie (nr. 111-d, 13 octombrie 2014)

891. Dispoziţie (nr. 112-d, 13 octombrie 2014)

892. Dispoziţie (nr. 113-d, 13 octombrie 2014)

893. Dispoziţie (nr. 114-d, 13 octombrie 2014)

894. Dispoziţie (nr. 115-d, 13 octombrie 2014)

895. Dispoziţie (nr. 116-d, 13 octombrie 2014)

896. Dispoziţie (nr. 117-d, 14 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1451. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 181, 9 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1452. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.04.07-2014 „Hidroizolarea părţilor subterane ale clădirilor şi construcţiilor. Recomandări pentru proiectare” (nr. 137, 28 august 2014)

1453. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/H:2014 „Armonizarea abordării cu privire la substanţele periculoase” (nr. 141, 29 august 2014)

1454. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament NCM A.01.07:2013/A1:2014 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Forma de prezentare a documentelor normative în construcţii” (nr. 142, 29 august 2014)

1455. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/G:2014 „Sistemul european de clasificare a reacţiei la foc” (nr. 143, 29 august 2014)

1456. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.01-2014 „Dispoziţii generale de proiectare şi construcţie a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi le metal şi polietilenă” (nr. 148, 4 septembrie 2014)

1457. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.02-2014 „Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de metal” (nr. 149, 4 septembrie 2014)

1458. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.05.03-2014 „Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia conductelor uzate” (nr. 150, 4 septembrie 2014)

1459. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/J:2014 „Dispoziţii tranzitorii” (nr. 152, 5 septembrie 2014)

1460. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.01-2014 „Sisteme de distribuţie a gazelor” (nr. 161, 25 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1461. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale „12831 Dulgher” şi „13967 Lăcătuş-electrician în construcţii” (nr. 146, 3 octombrie 2014, nr. 1041, 7 octombrie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1462. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1463. Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21 decembrie 2010 (nr. 47, 9 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1464. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind respectarea legislaţiei de către Compania de Asigurări „GARANŢIE” S.A. la menţinerea nivelului marjei de solvabilitate (nr. 49/1, 9 octombrie 2014)

1465. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare „CONSASIG-SERVICE” S.R.L. (nr. 49/2, 9 octombrie 2014)

1466. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei Întreprinderii cu capital străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING&SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 49/3, 9 octombrie 2014)

1467. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 49/4, 9 octombrie 2014)

1468. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 49/5, 9 octombrie 2014)

1469. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 49/6, 9 octombrie 2014)

1470. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 49/7, 9 octombrie 2014)

1471. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 49/8, 9 octombrie 2014)

1472. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurări „ALFASIG” S.R.L. (nr. 49/9, 9 octombrie 2014)

1473. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ONEŞTI-CREDIT” (nr. 49/12, 9 octombrie 2014)

1474. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „COLICĂUŢI” (nr. 49/13, 9 octombrie 2014)

1475. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „MAGISTRALA” (nr. 49/15, 9 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1476. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2671, 23 septembrie 2014)

1477. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator naţional din partea Asociaţiei obşteşti „Centrul Naţional Împotriva Corupţiei, Abuzurilor şi pentru Drepturile Omului” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2672, 23 septembrie 2014)

1478. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coropceni, raionul Teleneşti (nr. 2673, 23 septembrie 2014)

1479. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale (nr. 2674, 25 septembrie 2014)

1480. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 (nr. 2675, 25 septembrie 2014)

1481. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga, raionul Briceni (nr. 2676, 26 septembrie 2014)

1482. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 2677, 26 septembrie 2014)

1483. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 2678, 26 septembrie 2014)

1484. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2679, 26 septembrie 2014)

1485. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2680, 30 septembrie 2014)

1486. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Filialei din Chişinău a Institutului Internaţional de monitorizare a dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente (IIMDD AIP CSI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2681, 30 septembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1487. Decizie cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 133, 19 septembrie 2014)

1488. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 145, 13 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1489. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Bălţi şi Ungheni (nr. 808/26, 7 octombrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte