Nr. 319-324 24.10.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

631. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1354-VII, 13 octombrie 2014)

632. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 82, 29 mai 2014)

633. Decret privind promulgarea Codului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 1345-VII, 3 octombrie 2014)

634. Codul educaţiei al Republicii Moldova (nr. 152, 17 iulie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

897. Hotărîre pentru aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul certificatelor de depozit pentru cereale” (nr. 820, 7 octombrie 2014)

898. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1340 din 4 decembrie 2001 (nr. 827, 8 octombrie 2014)

899. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 20 din 20 ianuarie 2009 (nr. 828, 8 octombrie 2014)

900. Hotărîre cu privire la compensarea parţială a cheltuielilor suportate de către deţinătorii de terenuri amplasate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, r-nul Dubăsari, pentru roada anului 2014 (nr. 836, 8 octombrie 2014)

901. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de lege şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 837, 8 octombrie 2014)

902. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la proiectul „Suport pentru reforma serviciilor de sănătate mintală în Republica Moldova” (nr. 838, 8 octombrie 2014)

903. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2014 (nr. 839, 8 octombrie 2014)

904. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2014 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2014-ianuarie 2015 (nr. 840, 8 octombrie 2014)

905. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust, întocmit la Haga la 10 iulie 2014 (nr. 841, 8 octombrie 2014)

906. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 842, 8 octombrie 2014)

907. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în complexul energetic şi combustibil (nr. 843, 8 octombrie 2014)

908. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii acestora (nr. 844, 8 octombrie 2014)

909. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 (nr. 845, 8 octombrie 2014)

910. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia cu privire la cooperare şi asistenţă reciprocă în domeniul vamal, întocmit la Bucureşti la 20 iunie 2014 (nr. 846, 8 octombrie 2014)

911. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 (nr. 847, 8 octombrie 2014)

912. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 (nr. 848, 8 octombrie 2014)

913. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 (nr. 849, 8 octombrie 2014)

914. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în domeniul culturii (nr. 850, 8 octombrie 2014)

915. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi plata indemnizaţiei zilnice pentru copiii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (nr. 851, 8 octombrie 2014)

916. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 852, 8 octombrie 2014)

917. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice, precum şi achitarea compensaţiei în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice (nr. 853, 8 octombrie 2014)

918. Hotărîre privind edificarea în or. Hînceşti a monumentului în memoria victimelor regimului totalitar comunist (nr. 854, 8 octombrie 2014)

919. Hotărîre privind edificarea în or. Căuşeni a monumentului în memoria victimelor represiunilor politice (nr. 855, 8 octombrie 2014)

920. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 13 martie 2013 (nr. 856, 8 octombrie 2014)

921. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele politicii finanţelor publice din Republica Moldova (nr. 857, 8 octombrie 2014)

922. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, la lucrările Consiliului şefilor de state ai statelor-membre ale CSI (or. Minsk, Republica Belarus, 9-10 octombrie 2014) (nr. 858, 8 octombrie 2014)

923. Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale în anul 2014 (nr. 859, 8 octombrie 2014)

924. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 860, 8 octombrie 2014)

925. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 861, 8 octombrie 2014)

926. Hotărîre cu privire la împuternicirea domnului Anatol ARAPU, ministru al finanţelor, pentru semnarea Acordului de credit export dintre Republica Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova” (nr. 864, 8 octombrie 2014)

927. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 257 din 5 martie 2008 (nr. 865, 8 octombrie 2014)

928. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 866, 8 octombrie 2014)

929. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Concepţia sistemului informaţional educaţional (nr. 867, 8 octombrie 2014)

930. Hotărîre privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (nr. 868, 8 octombrie 2014)

931. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 847 din 11 iulie 2008 (nr. 869, 8 octombrie 2014)

932. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament şi de reabilitare/recuperare prestate în cadrul instituţiilor sociale subordonate Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (nr. 870, 8 octombrie 2014)

933. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (nr. 871, 8 octombrie 2014)

934. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate (nr. 872, 20 octombrie 2014)

935. Hotărîre pentru abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 873, 21 octombrie 2014)

936. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind monitoringul financiar al întreprinderilor de stat/municipale şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public (nr. 875, 21 octombrie 2014)

937. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus (nr. 876, 21 octombrie 2014)

938. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 877, 21 octombrie 2014)

939. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2014 (nr. 878, 21 octombrie 2014)

940. Hotărîre cu privire la Comisia naţională pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe (nr. 879, 21 octombrie 2014)

941. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 880, 21 octombrie 2014)

942. Dispoziţie (nr. 118-d, 16 octombrie 2014)

943. Dispoziţie (nr. 119-d, 17 octombrie 2014)

944. Dispoziţie (nr. 120-d, 17 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1490. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 06:2014 (nr. 158, 29 august 2014)

1491. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 51 din 08.04.2013 (nr. 182, 15 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1492. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 965-T-7, 13 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1493. Ordin cu privire la aprobarea formularelor Procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare (nr. 156, 6 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1494. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi efectuare a Controlului treziei (nr. 974, 29 septembrie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1495. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr. 42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr. 135 din 13.03.2012 (nr. 162, 16 octombrie 2014; nr. 1076, 16 octombrie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1496. Ordin privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 102, 13 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1497. Hotărîre privind aprobarea Recomandărilor cu privire la abordarea bazată pe risc a clienţilor de către entităţile raportoare în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 49/17, 9 octombrie 2014)

1498. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei Centrale de Economii şi Împrumut „UNIUNEA CENTRALĂ” (nr. 50/1, 17 octombrie 2014)

1499. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 50/2, 17 octombrie 2014)

1500. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 50/3, 17 octombrie 2014)

1501. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Întreprinderea pentru colectarea cerealelor din Rediul Mare” (nr. 50/5, 17 octombrie 2014)

1502. Hotărîre cu privire la înregistrarea Societăţii pe acţiuni „Bartol Consulting” în Registrul persoanelor autorizate (nr. 50/6, 17 octombrie 2014)

1503. Hotărîre cu privire la înregistrarea Agenţiei de Rating şi Estimare „Estimator-VM” S.A. în Registrul persoanelor autorizate (nr. 50/7, 17 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1504. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 144, 13 octombrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1505. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 179, 18 septembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte