Nr. 333-338 07.11.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

638. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1358-VII, 30 octombrie 2014)

639. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1359-VII, 30 octombrie 2014)

640. Decret privind numirea domnului Grigore BOTNARU în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1360-VII, 30 octombrie 2014)

641. Decret privind numirea doamnei Veronica JOMIRU-NICULIŢĂ în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1361-VII, 30 octombrie 2014)

642. Decret privind numirea doamnei Maria COZMA în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău (nr. 1362-VII, 30 octombrie 2014)

643. Decret privind numirea domnului Constantin ROŞCA în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău (nr. 1363-VII, 30 octombrie 2014)

644. Decret privind declararea zilei de doliu naţional în legătură cu decesul jurnalistului Constantin TĂNASE (nr. 1364-VII, 31 octombrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

40. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, şi a Legii nr. 112 din 2 iulie 2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere (Acordul de Asociere RM – UE) (Sesizarea nr. 44a/2014) (nr. 24, 9 octombrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

971. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transportarea elevilor (nr. 903, 30 octombrie 2014)

972. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 904, 30 octombrie 2014)

973. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 905, 31 octombrie 2014)

974. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 906, 31 octombrie 2014)

975. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate (nr. 907, 4 noiembrie 2014)

976. Hotărîre privind reglementarea organizării forţelor şi mijloacelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (nr. 908, 5 noiembrie 2014)

977. Hotărîre cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale (nr. 909, 5 noiembrie 2014)

978. Hotărîre cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 910, 5 noiembrie 2014)

979. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 (nr. 911, 5 noiembrie 2014)

980. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniul apărării împotriva incendiilor (nr. 912, 5 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1532. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 145, 23 octombrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1533. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 1030, 6 octombrie 2014)

1534. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 1031, 6 octombrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1535. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind amînarea determinării definitive a valorii în vamă a mărfurilor importate (nr. 445-O, 17 octombrie 2014)

1536. Ordin cu privire la completarea şi modificarea anexei nr. 8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 449-O, 22 octombrie 2014)

1537. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24 decembrie 2009 (nr. 452-O, 28 octombrie 2014)

1538. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 346-O din 24 decembrie 2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 455-O, 29 octombrie 2014)

1539. Ordin cu privire la completarea anexei la Ordinul Serviciului Vamal nr. 480-O din 18.12.2006 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu (nr. 457-O, 29 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1540. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul de garanţii, angajamente şi alte obligaţii ale asigurătorului (reasigurătorului) nereflectate în bilanţ (nr. 38/17, 31 iulie 2014)

1541. Hotărîre cu privire la retragerea licenţelor pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor unor brokeri de asigurare-reasigurare (nr. 52/1, 30 octombrie 2014)

1542. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CIUCIULENI-CREDIT” (nr. 52/5, 30 octombrie 2014)

1543. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PROMOASIG UNIVERSITAS” S.R.L. (nr. 52/2-O, 30 octombrie 2014)

1544. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „SMA-Fertilitate” (nr. 52/3-O, 30 octombrie 2014)

1545. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „GURA BÎCULUI” şi A.E.Î. „SPEIA” (nr. 52/6-O, 30 octombrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1546. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie (nr. 2682, 1 octombrie 2014)

1547. Hotărîre cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2683, 1 octombrie 2014)

1548. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de recepţionare şi verificare a documentelor electorale pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 2684, 1 octombrie 2014)

1549. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2685, 3 octombrie 2014)

1550. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor (nr. 2686, 3 octombrie 2014)

1551. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Lituaniei la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2687, 3 octombrie 2014)

1552. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie (nr. 2688, 7 octombrie 2014)

1553. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 2689, 7 octombrie 2014)

1554. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2690, 7 octombrie 2014)

1555. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a Organizaţiei Cooperării Economice la Marea Neagră în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2691, 7 octombrie 2014)

1556. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2692, 7 octombrie 2014)

1557. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2693, 7 octombrie 2014)

1558. Hotărîre cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2694, 7 octombrie 2014)

1559. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de conduită a funcţionarilor electorali (nr. 2695, 7 octombrie 2014)

1560. Hotărîre cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2696, 7 octombrie 2014)

1561. Hotărîre cu privire la aprobarea unor modele de documente electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2697, 7 octombrie 2014)

1562. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 2698, 7 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1563. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007 a UTA Găgăuzia (nr. 146, 23 octombrie 2014)

1564. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 147, 23 octombrie 2014)

1565. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 148, 23 octombrie 2014)

1566. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Alexandru CIMBRICIUC, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 149, 23 octombrie 2014)

1567. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 143 din 07.10.2014, ca urmare a examinării cererii Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” (nr. 150, 23 octombrie 2014)

1568. Decizie cu privire la examinarea solicitării Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” (nr. 151, 23 octombrie 2014)

1569. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor parvenite de la Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 152, 23 octombrie 2014)

1570. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Partidului Popular Creştin Democrat (nr. 153, 23 octombrie 2014)

1571. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2014 (nr. 154, 23 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1572. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 829/27 din 14 octombrie 2014 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al judecătorului de instrucţie al Judecătoriei Orhei Aureliu Postica.

1573. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 830/27 din 14 octombrie 2014 cu privire la demersul doamnei Maria Chiperi, vicepreşedintele Judecătoriei Anenii Noi, referitor la transferul temporar al judecătorului Judecătoriei Basarabeasca Tatiana Molcianova.

Acte ale Consiliului Concurenţei

1574. Decizie (nr. ASS-37, 16 octombrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1575. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 216, 30 octombrie 2014)

1576. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 219, 30 octombrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte