Nr. 339 08.11.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

645. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Anatol MÎRZENCO (nr. 1366-VII, 4 noiembrie 2014)

646. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Valeriu JEREGHI (nr. 1367-VII, 4 noiembrie 2014)

647. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnei Inna HATIPOVA (nr. 1368-VII, 4 noiembrie 2014)

648. Decret privind confirmarea componenţei Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1369-VII, 4 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

981. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii (nr. 913, 6 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1577. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 149, 30 octombrie 2014)

1578. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 150, 30 octombrie 2014)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1579. Ordin cu privire la aprobarea formularelor – tip ale Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS), a Declaraţiei privind calcularea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS-AN) şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a declaraţiilor date (nr. 263-A, 3 octombrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1580. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 461-O, 31 octombrie 2014)