Nr. 344 15.11.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

651. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu RUDIC (nr. 1365-VII, 4 noiembrie 2014)

652. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” doamnei Ana DABIJA-GUŞEVATÎI şi domnului Roman NIRCA (nr. 1372-VII, 11 noiembrie 2014)

653. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Nicolae OSMOCHESCU (nr. 1373-VII, 12 noiembrie 2014)

654. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali (nr. 1374-VII, 12 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1003. Hotărîre privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 936, 13 noiembrie 2014)

1004. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 940, 14 noiembrie 2014)

1005. Hotărîre cu privire la modificarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 (nr. 941, 14 noiembrie 2014)

1006. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ştefan CHITOROAGĂ (nr. 942, 14 noiembrie 2014)

1007. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail GRUMEZA (nr. 943, 14 noiembrie 2014)

1008. Dispoziţie (nr. 133-d, 14 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

1009. Hotărîre privind situaţia epidemiologică prin boala determinată de virusul Ebola, măsurile de prevenire şi răspuns (nr. 4, 16 octombrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1596. Ordin cu privire la înregistrarea operatorilor Registrului garanţiilor reale mobiliare (nr. 481, 7 noiembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1597. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 474-O, 10 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1598. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea a trei funcţii vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău (nr. 876/28, 28 octombrie 2014)

1599. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 846/28 din 28 octombrie 2014

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1600. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (AC-4/1, 8 octombrie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1601. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 780 din 18.06.2013 (nr. 1616, 12 noiembrie 2014)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte