Nr. 345-351 21.11.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

655. Lege cu privire la gaj (nr. 449-XV, 30 iulie 2001)

656. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători din industria uşoară (nr. 1375-VII, 14 noiembrie 2014)

657. Decret privind eliberarea doamnei Florentina DRAGAN din funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1376-VII, 14 noiembrie 2014)

658. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice (nr. 1377-VII, 14 noiembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

41. Hotărâre privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii nr. 146 din 17 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (salarizarea funcţionarilor publici din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a judecătorilor (Sesizarea nr. 52a/2014) (nr. 25, 6 noiembrie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărîre cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public (nr. 7, 10 martie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1010. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (nr. 597, 13 august 2012)

1011. Hotărîre сu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 916, 7 noiembrie 2014)

1012. Hotărîre сu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale (nr. 937, 13 noiembrie 2014)

1013. Hotărîre сu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2015-2017)” (nr. 939, 13 noiembrie 2014)

1014. Hotărîre сu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” (nr. 944, 14 noiembrie 2014)

1015. Hotărîre сu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 135 din 24 februarie 2014 (nr. 946, 17 noiembrie 2014)

1016. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 10 septembrie 2014 (nr. 947, 17 noiembrie 2014)

1017. Hotărîre сu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor secrete (nr. 948, 17 noiembrie 2014)

1018. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Agenţia Turismului a Republicii Moldova şi Ministerul Economiei Naţionale al Ungariei privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Chişinău la 26 septembrie 2014 (nr. 949, 17 noiembrie 2014)

1019. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1395 din 8 decembrie 2008 (nr. 950, 17 noiembrie 2014)

1020. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014 (nr. 951, 17 noiembrie 2014)

1021. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 952, 17 noiembrie 2014)

1022. Hotărîre сu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a creditului de asistenţă acordat de Guvernul Republicii Polone” (nr. 953, 17 noiembrie 2014)

1023. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului VI la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea economică, semnat la Chişinău la 6 iulie 2010 (nr. 954, 17 noiembrie 2014)

1024. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului VI la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituţiilor statului de drept, semnat la Chişinău la 22 iulie 2011 (nr. 955, 17 noiembrie 2014)

1025. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului VI la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale, semnat la Chişinău la 17 septembrie 2010 (nr. 956, 17 noiembrie 2014)

1026. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Moldova la Programul UE „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 2014-2020)”, semnat la Bruxelles la 29 septembrie 2014 (nr. 957, 17 noiembrie 2014)

1027. Hotărîre сu privire la modul de repartizare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a pierderilor producătorilor agricoli legate de blocarea exporturilor (nr. 958, 17 noiembrie 2014)

1028. Hotărîre сu privire la activitatea Consiliului de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (nr. 959, 17 noiembrie 2014)

1029. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidoping (nr. 960, 17 noiembrie 2014)

1030. Hotărîre сu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 782 din 25 septembrie 2014 (nr. 961, 17 noiembrie 2014)

1031. Hotărîre privind completarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate (nr. 962, 17 noiembrie 2014)

1032. Dispoziţie (nr. 132-d, 11 noiembrie 2014)

1033. Dispoziţie (nr. 134-d, 17 noiembrie 2014)

1034. Dispoziţie (nr. 136-d, 17 noiembrie 2014)

1035. Dispoziţie (nr. 137-d, 17 noiembrie 2014)

1036. Dispoziţie (nr. 138-d, 17 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1602. Ordin cu privire la aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Sănătăţii privind intervenţia comună la urgenţele medico-chirurgicale prespitaliceşti în zona de nord a republicii (nr. 234/790, 11 august 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1603. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale (nr. 678, 22 august 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1604. Hotărîre сu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/1, 14 noiembrie 2014)

1605. Hotărîre сu privire la eliberarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „GAMA PERFECT ASIG” S.R.L. (nr. 56/2, 14 noiembrie 2014)

1606. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 56/3, 14 noiembrie 2014)

1607. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 56/4, 14 noiembrie 2014)

1608. Hotărîre сu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „COLUMNA-MANTA” (nr. 56/6, 14 noiembrie 2014)

1609. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei Fiduciare „BV FINANCIAR INVEST” S.A. (nr. 56/7, 14 noiembrie 2014)

1610. Hotărîre сu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „ARSUL” (nr. 56/8, 14 noiembrie 2014)

1611. Hotărîre сu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Casa de Comerţ „Gemeni” S.A. (nr. 56/10, 14 noiembrie 2014)

1612. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind verificarea respectării legislaţiei la adoptarea şi executarea deciziilor Consiliului de administraţie al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 54/2-O, 11 noiembrie 2014)

1613. Ordonanţă cu privire la unele măsuri privind formularele de certificate de asigurare „Carte Verde” (nr. 55/1-O, 13 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1614. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1 (nr. 2699, 10 octombrie 2014)

1615. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2 (nr. 2700, 10 octombrie 2014)

1616. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Anenii Noi nr. 4 (nr. 2701, 10 octombrie 2014)

1617. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Basarabeasca nr. 5 (nr. 2702, 10 octombrie 2014)

1618. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6 (nr. 2703, 10 octombrie 2014)

1619. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr. 7 (nr. 2704, 10 octombrie 2014)

1620. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8 (nr. 2705, 10 octombrie 2014)

1621. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Călăraşi nr. 9 (nr. 2706, 10 octombrie 2014)

1622. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Căuşeni nr. 10 (nr. 2707, 10 octombrie 2014)

1623. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11 (nr. 2708, 10 octombrie 2014)

1624. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Criuleni nr. 12 (nr. 2709, 10 octombrie 2014)

1625. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13 (nr. 2710, 10 octombrie 2014)

1626. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Drochia nr. 14 (nr. 2711, 10 octombrie 2014)

1627. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15 (nr. 2712, 10 octombrie 2014)

1628. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Edineţ nr. 16 (nr. 2713, 10 octombrie 2014)

1629. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Făleşti nr. 17 (nr. 2714, 10 octombrie 2014)

1630. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Floreşti nr. 18 (nr. 2715, 10 octombrie 2014)

1631. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19 (nr. 2716, 10 octombrie 2014)

1632. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Hînceşti nr. 20 (nr. 2717, 10 octombrie 2014)

1633. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ialoveni nr. 21 (nr. 2718, 10 octombrie 2014)

1634. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Leova nr. 22 (nr. 2719, 10 octombrie 2014)

1635. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Nisporeni nr. 23 (nr. 2720, 10 octombrie 2014)

1636. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24 (nr. 2721, 10 octombrie 2014)

1637. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25 (nr. 2722, 10 octombrie 2014)

1638. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Rezina nr. 26 (nr. 2723, 10 octombrie 2014)

1639. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Rîşcani nr. 27 (nr. 2724, 10 octombrie 2014)

1640. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Sîngerei nr. 28 (nr. 2725, 10 octombrie 2014)

1641. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Soroca nr. 29 (nr. 2726, 10 octombrie 2014)

1642. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Străşeni nr. 30 (nr. 2727, 10 octombrie 2014)

1643. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Şoldăneşti nr. 31 (nr. 2728, 10 octombrie 2014)

1644. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ştefan-Vodă nr. 32 (nr. 2729, 10 octombrie 2014)

1645. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Taraclia nr. 33 (nr. 2730, 10 octombrie 2014)

1646. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Teleneşti nr. 34 (nr. 2731, 10 octombrie 2014)

1647. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35 (nr. 2732, 10 octombrie 2014)

1648. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 2733, 10 octombrie 2014)

1649. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2734, 10 octombrie 2014)

1650. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creştin Democrat, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2735, 10 octombrie 2014)

1651. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2736, 10 octombrie 2014)

1652. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2737, 10 octombrie 2014)

1653. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2738, 10 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1654. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, “Prime”, “Publika TV”, “Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, “Ren Moldova”, pentru perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2014 (nr. 163, 14 noiembrie 2014)

1655. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale postului de televiziune „Accent TV”, în perioada 30 octombrie – 8 noiembrie 2014 (nr. 169, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1656. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoriile Floreşti, Drochia şi Sîngerei (nr. 899/29, 11 noiembrie 2014)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1657. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 165/4, 14 noiembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte