Nr. 352-357 28.11.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

659. Decret pentru promulgarea Legii privind regimul articolelor pirotehnice (nr. 1379-VII, 17 noiembrie 2014)

660. Lege privind regimul articolelor pirotehnice (nr. 143, 17 iulie 2014)

661. Decret privind eliberarea domnului Dorel MUSTEAŢĂ din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Anenii Noi (nr. 1378-VII, 17 noiembrie 2014)

662. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenţei Sale domnului Bronislaw KOMOROWSKI (nr. 1380-VII, 20 noiembrie 2014)

663. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenţei Sale domnului Petro POROŞENKO (nr. 1381-VII, 20 noiembrie 2014)

664. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători din domeniul culturii (nr. 1382-VII, 21 noiembrie 2014)

665. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat „Moldova-Concert” (nr. 1383-VII, 21 noiembrie 2014)

666. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1384-VII, 21 noiembrie 2014)

667. Decret pentru completarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 244-VII din 21 august 2012 (nr. 1385-VII, 21 noiembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

42. Hotărâre pentru interpretarea articolului 85 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova (dizolvarea Parlamentului) (Sesizarea nr. 22b/2013) (nr. 30, 1 octombrie 2013)

43. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 21 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 52 din 3 aprilie 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanului) (neexaminarea cererilor depuse de către persoanele incapabile) (Sesizarea nr. 42a/2014) (nr. 27, 13 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1037. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei viagere sportivilor de performanţă (nr. 917, 7 noiembrie 2014)

1038. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial S.R.L. „Venador-Prim” şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 918, 7 noiembrie 2014)

1039. Hotărîre cu privire la reorganizarea unei instituţii rezidenţiale (nr. 919, 17 noiembrie 2014)

1040. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la uniforma şi însemnele distinctive ale colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei şi a Normelor privind asigurarea cu echipament a colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei (nr. 945, 17 noiembrie 2014)

1041. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului privind cooperarea economică şi tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze (nr. 963, 17 noiembrie 2014)

1042. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 964, 17 noiembrie 2014)

1043. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” şi modificarea Concepţiei Sistemului automatizat de supraveghere a circulaţiei rutiere „Controlul traficului” (nr. 965, 17 noiembrie 2014)

1044. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 8 februarie 2008 (nr. 966, 17 noiembrie 2014)

1045. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 (nr. 967, 17 noiembrie 2014)

1046. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 968, 17 noiembrie 2014)

1047. Hotărîre cu privire la atribuirea la domeniul public a unor terenuri proprietate de stat (nr. 969, 17 noiembrie 2014)

1048. Dispoziţie (nr. 139-d, 20 noiembrie 2014)

1049. Dispoziţie (nr. 140-d, 24 noiembrie 2014)

1050. Dispoziţie (nr. 141-d, 25 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1658. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 193, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1659. Ordin cu privire la aprobarea normelor tehnice de perfectare, control şi evidenţă a Carnetului ATA şi completarea unor acte normative de Serviciul Vamal (nr. 330-O, 30 iulie 2014)

1660. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu (nr. 488-O, 20 noiembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1661. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 711, 18 noiembrie 2014)

1662. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 712, 18 noiembrie 2014)

1663. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 715, 25 noiembrie 2014)

1664. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 716, 25 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1665. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral (nr. 2739, 10 octombrie 2014)

1666. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2740, 10 octombrie 2014)

1667. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2741, 10 octombrie 2014)

1668. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2742, 10 octombrie 2014)

1669. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2743, 10 octombrie 2014)

1670. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral (nr. 2744, 10 octombrie 2014)

1671. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2745, 10 octombrie 2014)

1672. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2746, 10 octombrie 2014)

1673. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2747, 10 octombrie 2014)

1674. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2748, 10 octombrie 2014)

1675. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2749, 13 octombrie 2014)

1676. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014 (nr. 2750, 13 octombrie 2014)

1677. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2665 din 16 septembrie 2014 „Cu privire la repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală” (nr. 2751, 13 octombrie 2014)

1678. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2699 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1” (nr. 2752, 13 octombrie 2014)

1679. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2703 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6” (nr. 2753, 13 octombrie 2014)

1680. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2710 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13” (nr. 2754, 13 octombrie 2014)

1681. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2721 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24” (nr. 2755, 13 octombrie 2014)

1682. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Naţional Liberal pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2756, 13 octombrie 2014)

1683. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2705 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8” (nr. 2757, 13 octombrie 2014)

1684. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2758, 14 octombrie 2014)

1685. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2759, 14 octombrie 2014)

1686. Hotărîre cu privire la demersul Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” privind acreditarea observatorilor naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2760, 14 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1687. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, “Prime”, “Publika TV”, “Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, “Ren Moldova”, pentru perioada 9-15 noiembrie 2014 (nr. 170, 21 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1688. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 879/29 din 11 noiembrie 2014.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

1689. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (nr. AC-5/1.1., 6 noiembrie 2014)

1690. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituţiei Publice Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare (nr. AC-5/1.2., 6 noiembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1691. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 250 din 25 octombrie 2012 (nr. 239, 13 noiembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte