Nr. 358-363 04.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

668. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” (nr. 1387-VII, 27 noiembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

44. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 46a/2014 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din articolul 38 alin. (2) lit. c) al Codului de executare nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (onorariul executorului judecătoresc) (nr. 9, 9 octombrie 2014)

45. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55b/2014 pentru interpretarea articolelor 1 alin. (3), 60 alin. (1) şi 68 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova (compatibilitatea membrilor Guvernului demis prin moţiune de cenzură de a deţine respectiva calitate ulterior sau de a fi aleşi în calitate de deputat) (nr. 10, 18 noiembrie 2014)

46. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 58a/2014 privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 872 din 20 octombrie 2014 cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate (nr. 11, 18 noiembrie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

42. Hotărîre privind Raportul auditului de performanţă „Necesită o regîndire strategică şi eficientizare procesul investiţional în cadrul autorităţilor publice locale din mun. Chişinău?” (nr. 50, 31 octombrie 2014)

43. Hotărîre privind aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenţiei (nr. 51, 17 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1051. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind crearea şi funcţionarea ghişeului unic pentru eliberarea certificatului fitosanitar pentru export/reexport (nr. 970, 17 noiembrie 2014)

1052. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 971, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

1053. Ordin privind aprobarea Arhitecturii de securitate a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud) (nr. 380-A, 3 noiembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1692. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare în circumscripţia unei alte instanţe de judecată a executorului judecătoresc Anatolie Ciorba (nr. 495, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1693. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2015 (nr. 84, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova, Asociaţiei Patronale a Serviciilor Publice din Republica Moldova şi ale Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”

1694. Modificări şi completări în Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2010-2013, cu modificările şi completările operate pînă în anul 2015, şi prelungirea ei pe perioada pînă la 31 decembrie anul 2016.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1695. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 1242, 10 noiembrie 2014)

1696. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1276, 17 noiembrie 2014)

1697. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1277, 17 noiembrie 2014)

1698. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1278, 17 noiembrie 2014)

1699. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1279, 17 noiembrie 2014)

1700. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1280, 17 noiembrie 2014)

1701. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1281, 17 noiembrie 2014)

1702. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1282, 17 noiembrie 2014)

1703. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1283, 17 noiembrie 2014)

1704. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1284, 17 noiembrie 2014)

1705. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1285, 17 noiembrie 2014)

1706. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1286, 17 noiembrie 2014)

1707. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 952 din 28 septembrie 2012 (nr. 1350, 25 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1708. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/1, 28 noiembrie 2014)

1709. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „TIP-CIAD” (nr. 57/2, 28 noiembrie 2014)

1710. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de achiziţionare de către „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. a acţiunilor sale plasate (nr. 57/4, 28 noiembrie 2014)

1711. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” (nr. 57/7, 28 noiembrie 2014)

1712. Hotărîre cu privire la licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare „B.S.C.E.-GRUP” S.R.L. (nr. 57/11, 28 noiembrie 2014)

1713. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 57/12, 28 noiembrie 2014)

1714. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 57/13, 28 noiembrie 2014)

1715. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 57/14, 28 noiembrie 2014)

1716. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 57/15, 28 noiembrie 2014)

1717. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 57/16, 28 noiembrie 2014)

1718. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „OMEGA-BROKER” S.R.L. (nr. 57/17, 28 noiembrie 2014)

1719. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PRODEVIZ” S.R.L. (nr. 57/18, 28 noiembrie 2014)

1720. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Broker de Asigurare-Reasigurare „TOP BROKER” S.R.L. (nr. 57/19, 28 noiembrie 2014)

1721. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 57/20, 28 noiembrie 2014)

1722. Hotărîre cu privire la anularea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 46/9 din 19.09.2014 (nr. 57/25, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1723. Hotărîre cu privire la demersul Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără” privind acreditarea observatorilor naţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2761, 15 octombrie 2014)

1724. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC 7/8743 din 13 octombrie 2014 a domnului Nicolae Raileanu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală (nr. 2762, 15 octombrie 2014)

1725. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2763, 15 octombrie 2014)

1726. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2764, 15 octombrie 2014)

1727. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2765, 15 octombrie 2014)

1728. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2766, 15 octombrie 2014)

1729. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2767, 15 octombrie 2014)

1730. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2768, 15 octombrie 2014)

1731. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2708 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11” (nr. 2769, 15 octombrie 2014)

1732. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2712 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15” (nr. 2770, 15 octombrie 2014)

1733. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2732 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35” (nr. 2771, 15 octombrie 2014)

1734. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 2772, 15 octombrie 2014)

1735. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni (nr. 2773, 15 octombrie 2014)

1736. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani (nr. 2774, 15 octombrie 2014)

1737. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca (nr. 2775, 15 octombrie 2014)

1738. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-7/8736 din 13 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2776, 17 octombrie 2014)

1739. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-9/398 din 10 octombrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2777, 17 octombrie 2014)

1740. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral” (nr. 2778, 17 octombrie 2014)

1741. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2779, 17 octombrie 2014)

1742. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2780, 17 octombrie 2014)

1743. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România (nr. 2781, 17 octombrie 2014)

1744. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Slovacia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2782, 17 octombrie 2014)

1745. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2783, 17 octombrie 2014)

1746. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 (nr. 2784, 17 octombrie 2014)

1747. Hotărîre pentru completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006 (nr. 2785, 17 octombrie 2014)

1748. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2759 din 14 octombrie 2014 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2786, 17 octombrie 2014)

1749. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2787, 17 octombrie 2014)

1750. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2788, 17 octombrie 2014)

1751. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2748 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2789, 17 octombrie 2014)

1752. Hotărîre pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2716 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19” (nr. 2790, 17 octombrie 2014)

1753. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2791, 17 octombrie 2014)

1754. Hotărîre сu privire la înregistrarea unei persoane de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2792, 17 octombrie 2014)

1755. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Popular Creştin Democrat pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2793, 17 octombrie 2014)

1756. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2794, 17 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1757. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV” (nr. 156, 7 noiembrie 2014)

1758. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe a postului de televiziune „Jurnal TV” (nr. 157, 7 noiembrie 2014)

1759. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 120 din 25 august 2014 (nr. 158, 7 noiembrie 2014)

1760. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 159, 7 noiembrie 2014)

1761. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 160, 7 noiembrie 2014)

1762. Decizie cu privire la examinarea plîngerii/sesizării Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. şi A.O. „APOLLO” (nr. 161, 7 noiembrie 2014)

1763. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 162, 7 noiembrie 2014)

1764. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” nr. 646 din 15.10.2014, nr. 660 din 04.11.2014, nr. 662 din 11.11.2014 şi nr. 663 din 11.11.2014 (nr. 164, 14 noiembrie 2014)

1765. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie (nr. 165, 14 noiembrie 2014)

1766. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 166, 14 noiembrie 2014)

1767. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 167, 14 noiembrie 2014)

1768. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „TELEPROIECT” S.R.L. (nr. 168, 14 noiembrie 2014)

1769. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova 1”, “Prime”, “Publika TV”, “Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, “Ren Moldova”, pentru perioada 16-22 noiembrie 2014 (nr. 177, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1770. Decizie (nr. ASR-39, 13 noiembrie 2014)

1771. Decizie (nr. ASR-40, 13 noiembrie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1772. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 (nr. 1472, 16 octombrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1773. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 243, 27 noiembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte