Nr. 364-365 09.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

669. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali (nr. 1386-VII, 27 noiembrie 2014)

670. Decret privind numirea domnului Gheorghe SCUTELNIC în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bălţi (nr. 1388-VII, 3 decembrie 2014)

671. Decret privind numirea domnului Valentin TRIŞNEVSCHI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făleşti (nr. 1389-VII, 3 decembrie 2014)

672. Decret privind numirea doamnei Steliana LAZARI în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Orhei (nr. 1390-VII, 3 decembrie 2014)

673. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1391-VII, 3 decembrie 2014)

674. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1392-VII, 3 decembrie 2014)

675. Decret privind numirea domnului Sergiu SUVAC în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău (nr. 1393-VII, 3 decembrie 2014)

676. Decret privind numirea doamnei Mihaela GROSU în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1394-VII, 3 decembrie 2014)

677. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (nr. 1395-VII, 4 decembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

47. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Art. II al Legii nr. 56 din 4 aprilie 2014 pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova (prescripţia tragerii la răspundere penală) (Sesizarea nr. 27a/2014) (nr. 14, 27 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1054. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Veronica URSU (nr. 972, 4 decembrie 2014)

1055. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 973, 4 decembrie 2014)

1056. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015 (nr. 974, 4 decembrie 2014)

1057. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă în anul 2015 (nr. 975, 4 decembrie 2014)

1058. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 977, 4 decembrie 2014)

1059. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 906 din 31 octombrie 2014 (nr. 979, 4 decembrie 2014)

1060. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 980, 5 decembrie 2014)

1061. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru asigurarea reabilitării şi construcţiei sistemelor centralizate de irigare Lopatna, Criuleni, Jora de Jos, Coşniţa, Roşcani, Puhăceni, Blindeşti, Grozeşti, Leova Sud şi Chircani-Zîrneşti (nr. 981, 5 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1774. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 161, 2 decembrie 2014)

1775. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 162, 2 decembrie 2014)

1776. Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 163, 2 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1777. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „SLI” şi Societăţii Comerciale „MICARNES” S.A. (nr. 57/3-O, 28 noiembrie 2014)

1778. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SUPERCREDIT” (nr. 57/8-O, 28 noiembrie 2014)

1779. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 57/21-O, 28 noiembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici