Nr. 366-371 12.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

678. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” protoiereului mitrofor Ioan CIUNTU (nr. 1396-VII, 5 decembrie 2014)

679. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Unităţii salvatori şi pompieri Teleneşti a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1397-VII, 8 decembrie 2014)

680. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1398-VII, 8 decembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

48. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolului 234 din Codul contravenţional al Republicii Moldova (sancţionarea contravenţională a proprietarului vehiculului pentru necomunicarea identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea) (Sesizarea nr. 53a/2014) (nr. 28, 18 noiembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1062. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi „muncii la negru” (nr. 976, 4 decembrie 2014)

1063. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 978, 4 decembrie 2014)

1064. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi restructurarea infrastructurii feroviare, semnat la Chişinău la 14 noiembrie 2014 (nr. 982, 8 decembrie 2014)

1065. Hotărîre cu privire la stabilirea volumului şi repartizarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2015 (nr. 983, 9 decembrie 2014)

1066. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 984, 9 decembrie 2014)

1067. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”, semnat la Bălţi la 30 octombrie 2014 (nr. 985, 9 decembrie 2014)

1068. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul carantinei şi protecţiei plantelor (nr. 986, 10 decembrie 2014)

1069. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare (nr. 987, 10 decembrie 2014)

1070. Hotărîre cu privire la instituirea părţii moldoveneşti a Consiliului de asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană (nr. 988, 10 decembrie 2014)

1071. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege înfiinţarea Colegiului de Inginerie (nr. 989, 10 decembrie 2014)

1072. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova”, semnat la 21 noiembrie 2014 (nr. 990, 10 decembrie 2014)

1073. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 991, 10 decembrie 2014)

1074. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 992, 10 decembrie 2014)

1075. Dispoziţie (nr. 142-d, 1 decembrie 2014)

1076. Dispoziţie (nr. 145-d, 4 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1780. Ordin cu privire la modificarea Regulamentelor generale de metrologie legală (nr. 199, 26 noiembrie 2014)

1781. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 111 din 26 iunie 2013 (nr. 200, 27 noiembrie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

1782. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupaţional „741105 Electrician în construcţii” (nr. 188, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, ale Federaţiei Naţionale a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară şi ale Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND”

1783. Protocol – Acord privind extinderea termenului de acţiune, modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2011-2014.

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1784. Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 117, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1785. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1786. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 33 din 17 noiembrie 2011 (nr. 52, 4 decembrie 2014)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1787. Ordin cu privire la aprobarea documentului „Minimum Navigation Performance Specification (MNPS) Operational Approval” (nr. 38/GEN, 4 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1788. Hotărîre cu privire la garanţia bancară externă (nr. 58/3, 4 decembrie 2014)

1789. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 58/4, 4 decembrie 2014)

1790. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Fabrica de drojdii din Chişinău” (nr. 58/5, 4 decembrie 2014)

1791. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/7, 4 decembrie 2014)

1792. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „UZINA DE ECHIPAMENT TEHNOLOGIC” (nr. 58/8, 4 decembrie 2014)

1793. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „USTIA” (nr. 58/9, 4 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1794. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/6 din 18 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2795, 21 octombrie 2014)

1795. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2796, 21 octombrie 2014)

1796. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2797, 21 octombrie 2014)

1797. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2798, 21 octombrie 2014)

1798. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2799, 21 octombrie 2014)

1799. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor electorale la alegerile parlamentare de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi consiliile electorale de circumscripţie, aprobate prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3615 din 8 octombrie 2010 (nr. 2800, 21 octombrie 2014)

1800. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2801, 21 octombrie 2014)

1801. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2802, 21 octombrie 2014)

1802. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2759 din 14 octombrie 2014 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2803, 21 octombrie 2014)

1803. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2804, 21 octombrie 2014)

1804. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Glodeni, raionul Glodeni (nr. 2805, 21 octombrie 2014)

1805. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mingir, raionul Hînceşti (nr. 2806, 21 octombrie 2014)

1806. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cigîrleni, raionul Ialoveni (nr. 2807, 21 octombrie 2014)

1807. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Clocuşna, raionul Ocniţa (nr. 2808, 21 octombrie 2014)

1808. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîşcani (nr. 2809, 21 octombrie 2014)

1809. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan-Vodă, raionul Ştefan-Vodă (nr. 2810, 21 octombrie 2014)

1810. Hotărîre privind condiţiile de organizare a întîlnirilor electorale (nr. 2811, 24 octombrie 2014)

1811. Hotărîre cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2205-81 din 21 octombrie 2014 privind organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2812, 24 octombrie 2014)

1812. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2813, 24 octombrie 2014)

1813. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2814, 24 octombrie 2014)

1814. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/14 din 21 octombrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2815, 24 octombrie 2014)

1815. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/22 din 22 octombrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2816, 24 octombrie 2014)

1816. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2817, 24 octombrie 2014)

1817. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2818, 24 octombrie 2014)

1818. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/16 din 21 octombrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală (nr. 2819, 24 octombrie 2014)

1819. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/20 din 22 octombrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală (nr. 2820, 24 octombrie 2014)

1820. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internaţional din partea Comisiei Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri şi Desfăşurarea Referendumurilor Republicane în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2821, 24 octombrie 2014)

1821. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme şi Instruiri din Georgia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2822, 24 octombrie 2014)

1822. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2823, 24 octombrie 2014)

1823. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2824, 24 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1824. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor şi contestaţiilor cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 171, 21 noiembrie 2014)

1825. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată Centrului de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate „Sănătatea” pentru postul de radio „Jurnal FM” (nr. 172, 21 noiembrie 2014)

1826. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 173, 21 noiembrie 2014)

1827. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 174, 21 noiembrie 2014)

1828. Decizie cu privire la examinarea cererii întreprinderii „RADIO HIT” S.R.L. (nr. 175, 21 noiembrie 2014)

1829. Decizie cu privire la examinarea sesizării Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. (nr. 176, 21 noiembrie 2014)

1830. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Marcel Hîrbu (nr. 178, 28 noiembrie 2014)

1831. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii Î.C.S. „PRO DIGITAL” S.R.L. pentru postul de radio „PRO FM Chişinău” (nr. 179, 28 noiembrie 2014)

1832. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie eliberată „Radio Media Group” S.R.L. pentru postul de radio „Muz FM”, prin excluderea frecvenţei 67,58 MHz – Străşeni (nr. 180, 28 noiembrie 2014)

1833. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 170 din 21.11.2014 (nr. 181, 28 noiembrie 2014)

1834. Decizie cu privire la examinarea sesizării privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 182, 28 noiembrie 2014)

1835. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor şi plîngerii cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 183, 28 noiembrie 2014)

1836. Decizie cu privire la examinarea plîngerii Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. (nr. 184, 28 noiembrie 2014)

1837. Decizie cu privire la desemnarea colaboratorilor CCA în vederea efectuării unei vizite de studiu în Lituania şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 185, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1838. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Curtea de Apel Comrat şi Judecătoriile Centru, mun. Chişinău, Anenii Noi şi Orhei (nr. 931/30, 25 noiembrie 2014)

1839. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea de Apel Comrat şi Judecătoriile Anenii Noi, Cahul şi Comrat (nr. 932/30, 25 noiembrie 2014)

1840. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea de Apel Chişinău, Judecătoriile Bălţi, Rîşcani, Cahul, Comrat, Călăraşi, Cimişlia, Orhei, Leova, Hînceşti, Floreşti, Briceni, Şoldăneşti, Edineţ, Rezina, Rîbniţa, Sîngerei, Teleneşti, Vulcăneşti şi Taraclia (nr. 933/30, 25 noiembrie 2014)

1841. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 923/30 din 25 noiembrie 2014.

1842. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 928/30 din 25 noiembrie 2014.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1843. Ordin privind aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) şi a Formularului TRN 15 (nr. 1721, 5 decembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1844. Hotărîre cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 255 din 17 noiembrie 2011 (nr. 261, 4 decembrie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte