Nr. 372-384 19.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

681. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Iulia TOMINA (nr. 1399-VII, 9 decembrie 2014)

682. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Nicola HARRINGTON-BUHAY (nr. 1400-VII, 9 decembrie 2014)

683. Decret privind introducerea în uz şi înregistrarea simbolurilor corporative ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 1401-VII, 9 decembrie 2014)

684. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Livia PATIC (nr. 1402-VII, 11 decembrie 2014)

685. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători din complexul de gospodărire a gazelor (nr. 1403-VII, 15 decembrie 2014)

686. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1404-VII, 15 decembrie 2014)

687. Decret privind destituirea domnului Aurel FONDOS din funcţia de viceministru al apărării (nr. 1405-VII, 16 decembrie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre privind Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raionul Taraclia pe anul 2013 (nr. 53, 26 noiembrie 2014)

45. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanţei Fondului pentru Eficienţă Energetică „Progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de eficienţă energetică sînt modeste” (nr. 54, 28 noiembrie 2014)

46. Hotărîre privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2015 (nr. 57, 8 decembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1077. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 961 din 21 august 2006 (nr. 993, 10 decembrie 2014)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale (nr. 994, 10 decembrie 2014)

1079. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea domnului Aurel FONDOS din funcţia de viceministru al apărării” (nr. 995, 10 decembrie 2014)

1080. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 996, 10 decembrie 2014)

1081. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Aurel FONDOS (nr. 997, 10 decembrie 2014)

1082. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 998, 10 decembrie 2014)

1083. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea şi schimbul de informaţie între Comisia Naţională a Pieţei Financiare din Republica Moldova şi Comitetul de Stat pentru Valori Mobiliare din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku, la 23 octombrie 2014 (nr. 999, 10 decembrie 2014)

1084. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2015 (nr. 1000, 10 decembrie 2014)

1085. Hotărîre cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional „Registrul solurilor Republicii Moldova” (nr. 1001, 10 decembrie 2014)

1086. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru susţinerea investitorilor în vederea pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă (nr. 1002, 10 decembrie 2014)

1087. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 107 din 12 februarie 2014 (nr. 1004, 10 decembrie 2014)

1088. Hotărîre privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia (nr. 1005, 10 decembrie 2014)

1089. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1009, 10 decembrie 2014)

1090. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1010, 10 decembrie 2014)

1091. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelenţă a Guvernului şi a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2015 (nr. 1011, 10 decembrie 2014)

1092. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 735 din 16 iunie 2003 (nr. 1012, 10 decembrie 2014)

1093. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1013, 10 decembrie 2014)

1094. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1014, 10 decembrie 2014)

1095. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1015, 10 decembrie 2014)

1096. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1016, 10 decembrie 2014)

1097. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1017, 10 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1845. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 111 din 26 iunie 2012 (nr. 191, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1846. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe (nr. 158, 26 noiembrie 2014)

1847. Ordin cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere (nr. 159, 26 noiembrie 2014)

1848. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 83 din 7 iulie 2011 (nr. 160, 26 noiembrie 2014)

1849. Ordin cu privire la aprobarea unor formulare de evidenţă contabilă (nr. 165, 5 decembrie 2014)

1850. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale (nr. 166, 5 decembrie 2014)

1851. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind repartizarea bugetului de stat pe anul 2015 (nr. 169, 9 decembrie 2014)

1852. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 171, 12 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1853. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 1157-T-9, 3 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

1854. Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, anul şcolar 2014-2015.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1855. Ordin cu privire la înregistrarea dispozitivelor medicale (nr. 582, 30 iunie 2014)

1856. Ordin privind recunoaşterea organismului de evaluare a conformităţii (nr. 1399, 9 decembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1857. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 501-O, 9 decembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1858. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali (nr. 676, 22 august 2014)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1859. Decizie cu privire la suspendarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 privind avizarea Asociaţiei „Drepturi de Autor şi Conexe” (nr. 6/3030, 15 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1860. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 49/14, 9 octombrie 2014)

1861. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Utilajcom” (nr. 60/1, 12 decembrie 2014)

1862. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 60/2, 12 decembrie 2014)

1863. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTORIG-ASIG” S.R.L. (nr. 60/6, 12 decembrie 2014)

1864. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BR-ASIG BROKER” S.R.L. (nr. 60/7, 12 decembrie 2014)

1865. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 60/8, 12 decembrie 2014)

1866. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 60/9, 12 decembrie 2014)

1867. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. (nr. 61/1, 15 decembrie 2014)

1868. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/2, 15 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1869. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internaţional din partea Comisiei Electorale Naţionale a Republicii Estonia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2825, 24 octombrie 2014)

1870. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic „PATRIA” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2826, 24 octombrie 2014)

1871. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2827, 24 octombrie 2014)

1872. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2828, 24 octombrie 2014)

1873. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2699 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1” (nr. 2829, 24 octombrie 2014)

1874. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2700 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2” (nr. 2830, 24 octombrie 2014)

1875. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr. 7” (nr. 2831, 24 octombrie 2014)

1876. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2714 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Făleşti nr. 17” (nr. 2832, 24 octombrie 2014)

1877. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2730 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Taraclia nr. 33” (nr. 2833, 24 octombrie 2014)

1878. Hotărîre cu privire la declararea vacanţei unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 2834, 24 octombrie 2014)

1879. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Soroca (nr. 2835, 24 octombrie 2014)

1880. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2836, 24 octombrie 2014)

1881. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acţiunea Democratică şi a simbolului electoral (nr. 2837, 27 octombrie 2014)

1882. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/34 din 24 octombrie 2014 a dlui Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2838, 27 octombrie 2014)

1883. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2839, 28 octombrie 2014)

1884. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 23 octombrie 2014 (nr. 2840, 28 octombrie 2014)

1885. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC AP-9/31 din 24 octombrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală (nr. 2841, 28 octombrie 2014)

1886. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/36 din 27 octombrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2842, 28 octombrie 2014)

1887. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2843, 28 octombrie 2014)

1888. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Letoniei la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2844, 28 octombrie 2014)

1889. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2845, 28 octombrie 2014)

1890. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Bulgare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2846, 28 octombrie 2014)

1891. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2847, 28 octombrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1892. Extras din Hotărîrea nr. 966/31 din 2 decembrie 2014 cu privire la demersul doamnei Luiza Gafton, preşedintele Judecătoriei Botanica, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al unui judecător

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1893. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat REV-5 „Declaraţia persoanei asigurate” şi a Instrucţiunii de completare a acestuia (nr. 322A, 27 noiembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1894. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la raportarea unor operaţiuni valutare de către băncile licenţiate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 11 din 22 ianuarie 2009 (nr. 260, 4 decembrie 2014)

1895. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 266, 11 decembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte