Nr. 385 23.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

688. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1406-VII, 16 decembrie 2014)

689. Decret cu privire la unele probleme privind cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1407-VII, 16 decembrie 2014)

690. Decret cu privire la unele probleme privind cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1408-VII, 16 decembrie 2014)

691. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1409-VII, 16 decembrie 2014)

692. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1410-VII, 17 decembrie 2014)

693. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor colaboratori ai Curţii de Conturi a Republicii Moldova (nr. 1411-VII, 17 decembrie 2014)

694. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Nicolae PETRICA (nr. 1412-VII, 17 decembrie 2014)

695. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1413-VII, 18 decembrie 2014)

696. Decret privind numirea domnului Petru VACULA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Leova (nr. 1414-VII, 18 decembrie 2014)

697. Decret privind numirea doamnei Sofia ARAMĂ în funcţia de judecător la Judecătoria Cimişlia (nr. 1415-VII, 18 decembrie 2014)

698. Decret privind numirea doamnei Olga BEJENARI în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1416-VII, 18 decembrie 2014)

699. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist al Poporului” domnului Iurie MATEI (nr. 1417-VII, 19 decembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1098. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014 (nr. 1021, 22 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1896. Ordin cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei „TDSA14” (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia (nr. 173, 17 decembrie 2014)

1897. Ordin cu privire la aprobarea Cerinţelor la întocmirea Raportului anual 2014, pe I semestru/9 luni şi anul 2015 despre executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale/autorităţilor publice centrale şi bugetelor instituţiilor publice finanţate de la buget (nr. 174, 17 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1898. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a domnului Ungureanu Oleg (nr. 533, 15 decembrie 2014)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova

1899. Ordin cu privire la aprobarea cerinţelor tehnice „Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile” (nr. 39/GEN, 16 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1900. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „OXENTEA” (nr. 60/10, 12 decembrie 2014)

1901. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 62/8, 20 decembrie 2014)

1902. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Agat” (nr. 62/10, 20 decembrie 2014)

1903. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulile Bursei de Valori a Moldovei (nr. 62/12, 20 decembrie 2014)

PARTEA IV


Publicaţii ale agenţilor economici