Nr. 386-396 26.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

700. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor militari ai Armatei Naţionale (nr. 1418-VII, 20 decembrie 2014)

701. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Instituţiei Publice „Fondul Provocările Mileniului Moldova” (nr. 1419-VII, 20 decembrie 2014)

702. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 1420-VII, 23 decembrie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărîre cu privire la Raportul auditului tehnologiilor informaţionale „Care este rezultatul implementării Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”?” (nr. 56, 8 decembrie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1099. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 (nr. 920, 7 noiembrie 2014)

1100. Hotărîre pentru aprobarea regulamentelor privind cerinţele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic (nr. 1003, 10 decembrie 2014)

1101. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (nr. 1007, 10 decembrie 2014)

1102. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a vechimii în muncă pentru stabilirea sporului la salariu funcţionarilor publici cu statut special (poliţişti) şi a vechimii în muncă în ramurile civile înrudite cu specialitatea (funcţia) deţinută în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1018, 10 decembrie 2014)

1103. Hotărîre cu privire la Consiliul coordonator naţional în domeniul învăţămîntului profesional tehnic (nr. 1019, 10 decembrie 2014)

1104. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Victor BODIU (nr. 1022, 22 decembrie 2014)

1105. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a dlui Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 17-19 decembrie 2014) (nr. 1023, 23 decembrie 2014)

1106. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 33 şi nr. 351 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 1024, 24 decembrie 2014)

1107. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României pentru modificarea Înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnată la Chişinău la 21 aprilie 1995, în sensul articolului II alineatul 2 şi al articolului VIII din Înţelegere (nr. 1025, 24 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1904. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor bugetare şi repartizarea bugetelor locale (nr. 172, 16 decembrie 2014)

1905. Ordin cu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2014, rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni ale anului 2015 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 175, 17 decembrie 2014)

1906. Ordin cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2015 (nr. 177, 18 decembrie 2014)

1907. Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 180, 18 decembrie 2014)

1908. Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 182, 18 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1909. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Doagă Natalia (nr. 551, 19 decembrie 2014)

1910. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale (nr. 558, 20 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1911. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 ”Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (nr. 1388, 3 decembrie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

1912. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 124, 18 decembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1913. Ordin cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanţilor şi titularilor Certificatului AEO şi a Autorizaţiei pentru utilizarea procedurilor simplificate (nr. 483-O, 13 noiembrie 2014)

1914. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 (nr. 499-O, 9 decembrie 2014)

1915. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 509-O, 16 decembrie 2014)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

1916. Decizie privind încetarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (Chişinău, 17 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1917. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PARTENER BROKER” S.R.L. (nr. 62/1, 20 decembrie 2014)

1918. Hotărîre cu privire la licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PROFESIONAL ASIG” S.R.L. (nr. 62/2, 20 decembrie 2014)

1919. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 62/3, 20 decembrie 2014)

1920. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 62/4, 20 decembrie 2014)

1921. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 62/5, 20 decembrie 2014)

1922. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Restaurantului „CASA MARE” S.A. (nr. 62/9, 20 decembrie 2014)

1923. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Automototrans” (nr. 62/11, 20 decembrie 2014)

1924. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „GURA BÎCULUI” (nr. 62/13, 20 decembrie 2014)

1925. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „UNŢEŞTI” (nr. 62/14, 20 decembrie 2014)

1926. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 62/7-O, 20 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1927. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2848, 28 octombrie 2014)

1928. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2849, 28 octombrie 2014)

1929. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral” (nr. 2850, 28 octombrie 2014)

1930. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2791 din 17 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2851, 28 octombrie 2014)

1931. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău (nr. 2852, 28 octombrie 2014)

1932. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Mişcării Social-Politice „Ravnopravie”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2853, 29 octombrie 2014)

1933. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Cernei Oleg în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral (nr. 2854, 29 octombrie 2014)

1934. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Patria” privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 24 octombrie 2014 (nr. 2855, 29 octombrie 2014)

1935. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014” (nr. 2856, 29 octombrie 2014)

1936. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2723 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Rezina nr. 26” (nr. 2857, 29 octombrie 2014)

1937. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2731 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Teleneşti nr. 34” (nr. 2858, 29 octombrie 2014)

1938. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 2859, 29 octombrie 2014)

1939. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cîrnăţeni, raionul Căuşeni (nr. 2860, 29 octombrie 2014)

1940. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/35 din 26 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2861, 31 octombrie 2014)

1941. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/43 din 28 octombrie 2014 a dlui Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2862, 31 octombrie 2014)

1942. Hotărîre сu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2863, 31 octombrie 2014)

1943. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2864, 31 octombrie 2014)

1944. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2865, 31 octombrie 2014)

1945. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2866, 31 octombrie 2014)

1946. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Finlandei în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2867, 31 octombrie 2014)

1947. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2706 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Călăraşi nr. 9” (nr. 2868, 31 octombrie 2014)

1948. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreţilor din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2869, 31 octombrie 2014)

1949. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sadaclia, raionul Basarabeasca (nr. 2870, 31 octombrie 2014)

1950. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Patrioţii Moldovei” şi a simbolului electoral (nr. 2871, 3 noiembrie 2014)

1951. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2872, 3 noiembrie 2014)

1952. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2873, 3 noiembrie 2014)

1953. Hotărîre privind modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2748 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2874, 3 noiembrie 2014)

1954. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2708 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11” (nr. 2875, 3 noiembrie 2014)

1955. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Brega Oleg în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral (nr. 2876, 4 noiembrie 2014)

1956. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender, şi unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2877, 4 noiembrie 2014)

1957. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Miţcul Alexandru în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral (nr. 2878, 4 noiembrie 2014)

1958. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/42 din 28 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2879, 4 noiembrie 2014)

1959. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2880, 4 noiembrie 2014)

1960. Hotărîre cu privire la înregistrarea interpreţilor din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2881, 4 noiembrie 2014)

1961. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri şi Desfăşurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Kîrgîze în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2882, 4 noiembrie 2014)

1962. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2883, 4 noiembrie 2014)

1963. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Canadei în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2884, 4 noiembrie 2014)

1964. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2885, 4 noiembrie 2014)

1965. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2886, 4 noiembrie 2014)

1966. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea dlui Cernei Oleg, candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2887, 4 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1967. Decizie cu privire la implementarea Deciziei CCA nr. 192 din 03.12.2013 „Cu privire la bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013, anunţat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 şi nr. 165 din 24 octombrie 2013” (nr. 194, 18 decembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1968. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Centru, mun. Chişinău, Floreşti şi Soroca (nr. 996/32, 9 decembrie 2014)

1969. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 835/27 din 14 octombrie 2014.

1970. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 991/32 din 9 decembrie 2014 cu privire la demersul domnului Oleg Melniciuc, preşedintele Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău, referitor la transferul temporar al unui judecător.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1971. Ordin cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012 (nr. 1642, 26 noiembrie 2014)

1972. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1170 din 1 august 2014 (nr. 1734, 18 decembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1973. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 3 din 15 ianuarie 2009 (nr. 282, 23 decembrie 2014)

1974. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 288, 23 decembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte