Nr. 397-399 31.12.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

703. Lege privind finanţele publice locale (nr. 397-XV, 16 octombrie 2003)

704. Lege cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat (nr. 419-XVI, 22 decembrie 2006)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1108. Dispoziţie (nr. 147-d, 29 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1975. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 2 din 03.01.2007 „Privind aprobarea Regulamentului privind statutul, drepturile şi obligaţiunile executorilor de buget” (nr. 181, 18 decembrie 2014)

1976. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004 (nr. 184, 23 decembrie 2014)

1977. Ordin cu privire la aprobarea modului de primire, înregistrare şi coordonare la Ministerul Finanţelor a repartizărilor bugetelor pe anul 2015 (nr. 185, 23 decembrie 2014)

1978. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 187, 24 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1979. Ordin cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional pentru profesia „Brutar” (nr. 266, 18 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1980. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1440, 17 decembrie 2014)

1981. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1441, 17 decembrie 2014)

1982. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1442, 17 decembrie 2014)

1983. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1443, 17 decembrie 2014)

1984. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1444, 17 decembrie 2014)

1985. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1445, 17 decembrie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1986. Ordin referitor la modificarea ordinelor cu privire la clasificarea unor categorii de mărfuri (nr. 510-O, 18 decembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1987. Hotărîre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de iniţiere a apelurilor la puncte fixe din reţeaua publică de telefonie (nr. 55, 18 decembrie 2014)

1988. Hotărîre privind măsurile de reglementare preventivă a pieţei de tranzit de trafic în reţelele publice de telefonie (nr. 56, 18 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1989. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 63/3, 23 decembrie 2014)

1990. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GARANŢIE” S.A. (nr. 63/4, 23 decembrie 2014)

1991. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 63/5, 23 decembrie 2014)

1992. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 63/6, 23 decembrie 2014)

1993. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „SPEIA” (nr. 63/7, 23 decembrie 2014).

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1994. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Pleşca Valeriu în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2888, 6 noiembrie 2014)

1995. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (nr. 2889, 6 noiembrie 2014)

1996. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a dlui Stamate Petru în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral (nr. 2890, 6 noiembrie 2014)

1997. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (nr. 2891, 6 noiembrie 2014)

1998. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2892, 6 noiembrie 2014)

1999. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2893, 6 noiembrie 2014)

2000. Hotărîre pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2894, 6 noiembrie 2014)

2001. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2700 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2” (nr. 2895, 6 noiembrie 2014)

2002. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2735 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creştin Democrat, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2896, 6 noiembrie 2014)

2003. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2839 din 28 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2897, 6 noiembrie 2014)

2004. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Armenia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2898, 6 noiembrie 2014)

2005. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2899, 6 noiembrie 2014)

2006. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/51 din 31 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2900, 6 noiembrie 2014)

2007. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Doga Anatolie în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral (nr. 2901, 7 noiembrie 2014)

2008. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2902, 7 noiembrie 2014)

2009. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2903, 7 noiembrie 2014)

2010. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2826 din 24 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic „PATRIA” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2904, 7 noiembrie 2014)

2011. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2863 din 31 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2905, 7 noiembrie 2014)

2012. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Bosniei şi Herţegovinei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2906, 7 noiembrie 2014)

2013. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2744 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral (nr. 2907, 7 noiembrie 2014)

2014. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Democraţia Acasă” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2908, 7 noiembrie 2014)

2015. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 2909, 7 noiembrie 2014)

2016. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Făleşti (nr. 2910, 7 noiembrie 2014)

2017. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/53 din 4 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2911, 10 noiembrie 2014)

2018. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/55 din 5 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2912, 10 noiembrie 2014)

2019. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2913, 10 noiembrie 2014)

2020. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2759 din 14 octombrie 2014 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2914, 10 noiembrie 2014)

2021. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2780 din 17 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2915, 10 noiembrie 2014)

2022. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul Călăraşi (nr. 2916, 10 noiembrie 2014)

2023. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 2917, 10 noiembrie 2014)

2024. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014” (nr. 2918, 11 noiembrie 2014)

2025. Hotărîre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 2919, 11 noiembrie 2014)

2026. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 2920, 11 noiembrie 2014)

2027. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 6 noiembrie 2014 (nr. 2921, 11 noiembrie 2014)

2028. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2922, 11 noiembrie 2014)

2029. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Slovace în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2923, 11 noiembrie 2014)

2030. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Institutului Naţional Electoral al Statelor Unite Mexicane în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2924, 11 noiembrie 2014)

2031. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2925, 11 noiembrie 2014)

2032. Hotărîre privind modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 2926, 11 noiembrie 2014)

2033. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2927, 11 noiembrie 2014)

2034. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică (nr. 2928, 12 noiembrie 2014)

2035. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/61 din 7 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2929, 12 noiembrie 2014)

2036. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/67 din 8 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2930, 12 noiembrie 2014)

2037. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 7 noiembrie 2014 (nr. 2931, 12 noiembrie 2014)

2038. Hotărîre cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 9 noiembrie 2014 (nr. 2932, 14 noiembrie 2014)

2039. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 10 noiembrie 2014 (nr. 2933, 14 noiembrie 2014)

2040. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 11 noiembrie 2014 (nr. 2934, 14 noiembrie 2014)

2041. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2935, 14 noiembrie 2014)

2042. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2863 din 31 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2936, 14 noiembrie 2014)

2043. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic „Partidul Popular din Republica Moldova” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2937, 14 noiembrie 2014)

2044. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2938, 14 noiembrie 2014)

2045. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2939, 14 noiembrie 2014)

2046. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2940, 14 noiembrie 2014)

2047. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2941, 14 noiembrie 2014)

2048. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2942, 14 noiembrie 2014)

2049. Hotărîre cu privire la acreditarea unor observatori naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2943, 14 noiembrie 2014)

2050. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2944, 14 noiembrie 2014)

2051. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2945, 14 noiembrie 2014)

2052. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Făleşti (nr. 2946, 14 noiembrie 2014)

2053. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, raionul Străşeni (nr. 2947, 14 noiembrie 2014)

2054. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 2948, 17 noiembrie 2014)

2055. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2949, 17 noiembrie 2014)

2056. Hotărîre pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2939 din 14 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2950, 17 noiembrie 2014)

2057. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni (nr. 2951, 17 noiembrie 2014)

2058. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni (nr. 2952, 17 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

2059. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la ordinea internă a instanţelor judecătoreşti (nr. 503/17, 3 iunie 2014)

2060. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţele judecătoreşti (nr. 964/31, 2 decembrie 2014)

2061. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 999/32 din 9 decembrie 2014.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2062. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului Naţional de Cercetări Economice (nr. AC-6/1, 28 noiembrie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

2063. Ordin privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015 (nr. 1755, 24 decembrie 2014)

2064. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 267 din 14.04.2011 „Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili” (nr. 1756, 24 decembrie 2014). 

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte