Nr. 400-403 31.12.2014


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1109. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1006, 10 decembrie 2014)

1110. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2015 (nr. 1008, 10 decembrie 2014)

1111. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1020, 22 decembrie 2014)

1112. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat (nr. 1026, 29 decembrie 2014)
1113. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1027, 29 decembrie 2014)

1114. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1028, 29 decembrie 2014)

1115. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1029, 30 decembrie 2014)

1116. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului, prin schimb de scrisori, la Programul de cooperare pe anul 2014 între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru modificarea limitei maxime a contribuţiei prevăzute în anexa la Programul de cooperare (nr. 1030, 30 decembrie 2014)

1117. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 1031, 30 decembrie 2014)

1118. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1032, 30 decembrie 2014)

1119. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale ale statului (nr. 1033, 30 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

2065. Ordin privind fondurile provizorii ale asigurării obligatorii de asistenţă medicală (bugetul provizoriu) pe anul 2015 (nr. 668-A, 23 decembrie 2014)