Nr. 1-10 16.01.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

1. Decret privind numirea doamnei Lilia ŢURCAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Donduşeni (nr. 1421-VII, 30 decembrie 2014)

2. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1422-VII, 30 decembrie 2014)

3. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător (nr. 1423-VII, 30 decembrie 2014)

4. Decret privind numirea doamnei Valentina STRATULAT în funcţia de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1424-VII, 30 decembrie 2014)

5. Decret privind eliberarea doamnei Svetlana LEU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 1425-VII, 30 decembrie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

1. Hotărâre privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 şi validarea mandatelor deputaţilor aleşi (Sesizarea nr. 61e/2014) (nr. 29, 9 decembrie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii procesului de subvenţionare a agriculturii în anul 2013 (nr. 55, 8 decembrie 2014)

2. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Curieri Speciali (nr. 58, 22 decembrie 2014)

3. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii privind gestionarea fondurilor publice de către Serviciul de Stat de Arhivă (nr. 59, 22 decembrie 2014)

Acte internaţionale

1. Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Armenia.

2. Acord privind cooperarea economică şi tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze.

3. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Spaniei privind implementarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Republica Moldova privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală (Protocol de Implementare)

4. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la introducerea modificărilor la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul telecomunicaţiilor guvernamentale, semnat la Chişinău la 23 octombrie 1998.

5. Acord de finanţare.

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate (nr. 1034, 31 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML ADOR.2012.001 MP:2014 „Verificarea metrologică a sistemului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip „АВТОДОРИЯ” (nr. 208, 23 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2. Ordin cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 alin. (2) şi (3) al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat şi art. 89 alin. (1) şi (1¹) al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (nr. 01, 6 ianuarie 2015)

3. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de completare a formularului Declaraţiei „TDSA14” (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) (nr. 03, 12 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

4. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Sofroniuc Svetlana (nr. 577, 31 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

5. Ordin privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus bunurilor de patrimoniu cultural construit (nr. 306, 12 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

6. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 1395, 5 decembrie 2014)

7. Ordin cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman (nr. 1400, 9 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

8. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 199, 24 decembrie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

9. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

10. Hotărîre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2015 (nr. 744, 22 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

11. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital (nr. 56/11, 14 noiembrie 2014)

12. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „Grupa Financiară” (nr. 65/1, 31 decembrie 2014)

13. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni Companiei „REGISTRU” (nr. 65/2, 31 decembrie 2014)

14. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „REGISTRATORCENTRU” (nr. 65/3, 31 decembrie 2014)

15. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „REGISTRU-GARANT” (nr. 65/4, 31 decembrie 2014)

16. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „Registru Ind” (nr. 65/5, 31 decembrie 2014)

17. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni Companiei „REALREGISTR” (nr. 65/6, 31 decembrie 2014)

18. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „Banca de Economii” (nr. 65/7, 31 decembrie 2014)

19. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „ENERGBANK” S.A. (nr. 65/8, 31 decembrie 2014)

20. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare Băncii Comerciale „VICTORIABANK” S.A. (nr. 65/9, 31 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

21. Hotărîre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2953, 18 noiembrie 2014)

22. Hotărîre cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat (nr. 2954, 18 noiembrie 2014)

23. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2955, 18 noiembrie 2014)

24. Hotărîre cu privire la examinarea sesizării depuse de către Inspectoratul de Poliţie Botanica, înregistrată la Comisia Electorală Centrală cu nr. CEC-7/9601 din 13 noiembrie 2014 (nr. 2956, 18 noiembrie 2014)

25. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2957, 18 noiembrie 2014)

26. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor (nr. 2958, 18 noiembrie 2014)

27. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Institutului de Drept European şi Drepturile Omului din Republica Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2959, 18 noiembrie 2014)

28. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2960, 18 noiembrie 2014)

29. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2961, 18 noiembrie 2014)

30. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea unui interpret (nr. 2962, 18 noiembrie 2014)

31. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2963, 18 noiembrie 2014)

32. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Fundaţiei Est-Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2964, 18 noiembrie 2014)

33. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2965, 18 noiembrie 2014)

34. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Acţiunea Democratică pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2966, 18 noiembrie 2014)

35. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Democraţia acasă” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2967, 18 noiembrie 2014)

36. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2712 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15” (nr. 2968, 18 noiembrie 2014)

37. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2969, 18 noiembrie 2014)

38. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul Rîşcani (nr. 2970, 18 noiembrie 2014)

39. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani (nr. 2971, 18 noiembrie 2014)

40. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Voloviţa, raionul Soroca (nr. 2972, 18 noiembrie 2014)

41. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/84 din 12 noiembrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală, şi contestaţia nr. AP 9/92 din 14 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2973, 18 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

42. Decizie cu privire la examinarea somaţiei ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. (nr. 186, 12 decembrie 2014)

43. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova”, „Ren Moldova”, pentru perioada 23-30 noiembrie 2014, a Raportului general pentru perioada 20 octombrie – 30 noiembrie şi a contestaţiei concurentului electoral Partidul Politic Mişcarea Antimafie (nr. 187, 12 decembrie 2014)

44. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 188, 12 decembrie 2014)

45. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio şi a canalului TV anunţat prin Decizia CCA nr. 133 din 19 septembrie 2014 (nr. 189, 12 decembrie 2014)

46. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor 104,5 MHz – Ungheni şi 87,8 MHz – Călăraşi (nr. 190, 12 decembrie 2014)

47. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 199, 23 decembrie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

48. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea gradelor de complexitate unice naţionale a cauzelor judiciare civile, penale şi contravenţionale (nr. 165/6, 18 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat

49. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate al parajuriştilor (nr. 27, 29 octombrie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

50. Ordin cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (nr. 1758, 29 decembrie 2014)

51. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 01, 6 ianuarie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

52. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 295, 29 decembrie 2014)

53. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008 (nr. 302, 30 decembrie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte