Nr. 11-21 23.01.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

6. Lege privind siguranţa traficului rutier (nr. 131-XVI, 7 iunie 2007)

7. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” doamnei Marie C. MOSER (nr. 1426-VII, 15 ianuarie 2015)

8. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de scriitori (nr. 1427-VII, 15 ianuarie 2015)

9. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători din domeniul culturii (nr. 1428-VII, 15 ianuarie 2015)

10. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Vasile CREŢU (nr. 1429-VII, 16 ianuarie 2015)

11. Decret privind eliberarea domnului Nicolae NOGAI din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bender (nr. 1430-VII, 19 ianuarie 2015)

Acte internaţionale

6. Acord de finanţare. Condiţii Speciale.

7. Acord de finanţare. Contract de reformă sectorială. Condiţii Speciale.

8. Acord de finanţare. Condiţii Speciale.

9. Acord de finanţare a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IFAD VI)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

2. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 428 din 18 iunie 2012 (nr. 1035, 31 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

54. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 1, 14 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

55. Ordin cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile necomerciale şi completarea Planului general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 06.08.2013 (nr. 188, 30 decembrie 2014)

56. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale (nr. 02, 12 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova şi ale Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice „SINDASP”

57. Convenţie colectivă (nivel de ramură) pe anii 2015-2018 între Ministerul Finanţelor şi Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice.

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

58. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 22 din 31 ianuarie 2014 (nr. 359, 1 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

59. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă şi apă uzată (nr. 98, 20 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

60. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 1490/672-A, 29 decembrie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

61. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 1, 12 ianuarie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

62. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 02-O, 12 ianuarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

63. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor electronice în baza analizei criteriilor de risc (nr. 51, 4 decembrie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

64. Hotărîre privind cheltuielile operatorului reţelei de distribuţie şi ale furnizorului de energie electrică la tarife reglementate stabilite pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiilor de calculare a tarifelor la energia electrică (nr. 763, 31 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

65. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul 2015 (nr. 63/9, 23 decembrie 2014)

66. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 1/2, 16 ianuarie 2015)

67. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/3, 16 ianuarie 2015)

68. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare Societăţii pe acţiuni „Gest-Capital” (nr. 1/4, 16 ianuarie 2015)

69. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 4/1 din 01.02.2013 (nr. 1/6, 16 ianuarie 2015)

70. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 3/1, 21 ianuarie 2015)

71. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. (nr. 3/2, 21 ianuarie 2015)

72. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (nr. 3/3, 21 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

73. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul de stat al alegătorilor (nr. 2974, 19 noiembrie 2014)

74. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP-9/86 din 13 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2975, 19 noiembrie 2014)

75. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/87 din 13 noiembrie 2014 a dlui Mihail Buşuleac, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Patria” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2976, 19 noiembrie 2014)

76. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/88 din 13 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2977, 19 noiembrie 2014)

77. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC AP-9/91 din 14 noiembrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală (nr. 2978, 19 noiembrie 2014)

78. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Institutului Republican Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2979, 19 noiembrie 2014)

79. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizaţiei obşteşti daneze „SILBASupport Initiative for Liberty and Democracy” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2980, 19 noiembrie 2014)

80. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Parlamentului European în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2981, 19 noiembrie 2014)

81. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 2782 din 17 octombrie 2014 „Cu privire la demersul Ambasadei Republicii Slovace privind acreditarea observatorilor internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 2982, 19 noiembrie 2014)

82. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2983, 19 noiembrie 2014)

83. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2984, 19 noiembrie 2014)

84. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2985, 20 noiembrie 2014)

85. Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2986, 21 noiembrie 2014)

86. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/99 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 2987, 21 noiembrie 2014)

87. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2701 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Anenii Noi nr. 4” (nr. 2988, 21 noiembrie 2014)

88. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2740 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2989, 21 noiembrie 2014)

89. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2990, 21 noiembrie 2014)

90. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2991, 21 noiembrie 2014)

91. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului „PATRIA”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 2992, 21 noiembrie 2014)

92. Hotărîre cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 16 noiembrie 2014 (nr. 2993, 21 noiembrie 2014)

93. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2994, 21 noiembrie 2014)

94. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator naţional din partea Asociaţiei obşteşti „COALIŢIA NEDISCRIMINARE” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2995, 21 noiembrie 2014)

95. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2996, 21 noiembrie 2014)

96. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2997, 21 noiembrie 2014)

97. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2998, 21 noiembrie 2014)

98. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 2999, 21 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

99. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 191, 12 decembrie 2014)

100. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „TV-Comunicaţii Grup” S.R.L. (nr. 192, 12 decembrie 2014)

101. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „General Media Group” S.R.L. (nr. 193, 12 decembrie 2014)

102. Decizie cu privire la modificarea Regulamentului de desfăşurare a concursului naţional al programelor de televiziune şi de radio din Republica Moldova (anexa nr. 1), aprobat prin Decizia nr. 206 din 20 decembrie 2013 (nr. 195, 18 decembrie 2014)

103. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Alexei Soloviov (nr. 198, 23 decembrie 2014)

104. Decizie cu privire la cesiunea frecvenţei 102,5 MHz – Glodeni către „Noroc Media” S.R.L., pentru postul de radio „NOROC” (nr. 200, 23 decembrie 2014)

105. Decizie cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 89,4 MHz – Leova a postului de radio „Radio Plai” (nr. 201, 23 decembrie 2014)

106. Decizie cu privire la nerespectarea condiţiilor licenţei de emisie de către radiodifuzorii care au declarat că vor reflecta campania electorală din 30 noiembrie 2014 (nr. 202, 23 decembrie 2014)

107. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile (nr. 203, 23 decembrie 2014)

108. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 1/1, 15 ianuarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

109. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău (nr. 1037/34, 23 decembrie 2014)

110. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 972/32 din 9 decembrie 2014.

111. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 992/32 din 9 decembrie 2014.

112. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 995/32 din 9 decembrie 2014.

113. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1030/34 din 23 decembrie 2014.

114. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 4/1 din 13 ianuarie 2015.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

115. Ordin privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declaraţie) (Forma UNIF14) (nr. 1804, 30 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

116. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Nicolae Milescu Spătarul” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 305-IV.02, 23 decembrie 2014)

Acte ale Instituţiei Publice „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”

117. Ordin cu privire la producerea materialului săditor viticol de categorie „Obişnuit” (nr. 02/01-15, 19 ianuarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte