Nr. 22-28 30.01.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

12. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului (nr. 1, 22 ianuarie 2015)

13. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al şedinţei Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Preşedintelui Parlamentului (nr. 2, 22 ianuarie 2015)

14. Hotărîre pentru alegerea Preşedintelui Parlamentului (nr. 3, 23 ianuarie 2015)

15. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreşedinţi ai Parlamentului (nr. 4, 23 ianuarie 2015)

16. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 5, 23 ianuarie 2015)

17. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 6, 23 ianuarie 2015)

18. Hotărîre privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 7, 23 ianuarie 2015)

19. Decret privind numirea domnului Ion RABEI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rîşcani (nr. 1431-VII, 22 ianuarie 2015)

20. Decret privind numirea domnului Iurie MALCOCI în funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 1432-VII, 22 ianuarie 2015)

21. Decret privind numirea domnului Vitalie-Silviu MIDRIGAN în funcţia de judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău (nr. 1433-VII, 22 ianuarie 2015)

22. Decret privind numirea doamnei Diana CRISTIAN în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1434-VII, 22 ianuarie 2015)

23. Decret privind numirea doamnei Tamara BOUBĂTRÎN în funcţia de judecător la Judecătoria Ialoveni (nr. 1435-VII, 22 ianuarie 2015)

24. Decret privind numirea doamnei Victoria SÎRBU în funcţia de judecător la Judecătoria Ciocana, municipiul Chişinău (nr. 1436-VII, 22 ianuarie 2015)

25. Decret privind numirea domnului Mihail ŢURCAN în funcţia de judecător la Judecătoria Ştefan-Vodă (nr. 1437-VII, 22 ianuarie 2015)

26. Decret privind numirea domnului Vitalie ZAPOROJAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drochia (nr. 1438-VII, 22 ianuarie 2015)

27. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în aprilie-iulie 2015 (nr. 1439-VII, 22 ianuarie 2015)

28. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1440-VII, 23 ianuarie 2015)

29. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Mircea SNEGUR (nr. 1441-VII, 23 ianuarie 2015)

30. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Petru LUCINSCHI (nr. 1442-VII, 27 ianuarie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

118. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea Tehnică „Maşini industriale” (nr. 4, 20 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

119. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 09, 20 ianuarie 2015)

120. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 160 din 26 noiembrie 2014 (nr. 12, 23 ianuarie 2015)

121. Extras din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 ianuarie 2015.

122. Extras din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 ianuarie 2015.

123. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) şi auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2015.

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

124. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.04.03-2014 „Învelitori. Norme de proiectare” (nr. 194, 29 decembrie 2014)

125. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.08.05:2014 „Metodologia de elaborare a proiectelor de execuţie a lucrărilor de construcţii-montaj” (nr. 196, 29 decembrie 2014)

126. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.08.06:2014 „Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a şantierului” (nr. 197, 29 decembrie 2014)

127. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.01.03:2014 „Sisteme electrice de cablu pentru topirea zăpezii pentru jgheaburi, ţevi şi acoperiş” (nr. 198, 29 decembrie 2014)

128. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.04.02:2014 (MCH 22.05-2014) „Protecţia contra zgomotului” (nr. 199, 29 decembrie 2014)

129. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/K:2014 „Sisteme de atestare a conformităţii, rolul şi sarcinile” (nr. 200, 29 decembrie 2014)

130. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/L:2014 „Aplicarea şi utilizarea Eurocodurilor” (nr. 201, 29 decembrie 2014)

131. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.07:2014 „Reţele termice” (nr. 202, 31 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

132. Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt (nr. 1277, 30 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

133. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 57/10, 28 noiembrie 2014)

134. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind respectarea de către Societatea pe Acţiuni „MOLDASIG” a legislaţiei în domeniul asigurărilor (nr. 58/1, 4 decembrie 2014)

135. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiilor în teren privind respectarea de către Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. a legislaţiei în domeniul asigurărilor (nr. 58/2, 4 decembrie 2014)

136. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Întreprinderea cu capital străin Broker de Asigurare „INSURANCE CONSULTING & SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 1/1-O, 16 ianuarie 2015)

137. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 3/7-O din 20.01.2012 (nr. 1/7-O, 16 ianuarie 2015)

138. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „BUŞILA” şi A.E.Î. „CHIRILENI” (nr. 1/13-O, 16 ianuarie 2015)

139. Ordonanţă cu privire la abrogarea Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 36/14-O din 02.08.2013 (nr. 3/4-O, 21 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

140. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3000, 21 noiembrie 2014)

141. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Seimului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3001, 21 noiembrie 2014)

142. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3002, 21 noiembrie 2014)

143. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3003, 21 noiembrie 2014)

144. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3004, 21 noiembrie 2014)

145. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3005, 21 noiembrie 2014)

146. Hotărîre cu privire la retragerea Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” din campania electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 3006, 22 noiembrie 2014)

147. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 3007, 22 noiembrie 2014)

148. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-Membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3008, 22 noiembrie 2014)

149. Hotărîre cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Autorităţii Electorale Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3009, 22 noiembrie 2014)

150. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3010, 22 noiembrie 2014)

151. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3011, 22 noiembrie 2014)

152. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3012, 22 noiembrie 2014)

153. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3013, 22 noiembrie 2014)

154. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3014, 22 noiembrie 2014)

155. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal Reformator în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3015, 22 noiembrie 2014)

156. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3016, 22 noiembrie 2014)

157. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014” (nr. 3017, 24 noiembrie 2014)

158. Hotărîre cu privire la particularităţile participării la votare a alegătorilor care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă (nr. 3018, 24 noiembrie 2014)

159. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3019, 24 noiembrie 2014)

160. Hotărîre cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Pentru Neam şi Ţară” privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 19 noiembrie 2014 (nr. 3020, 24 noiembrie 2014)

161. Hotărîre cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” şi a candidatului independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Pleşca Valeriu pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 19 noiembrie 2014 (nr. 3021, 24 noiembrie 2014)

162. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Reformator”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 3022, 24 noiembrie 2014)

163. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral (nr. 3023, 24 noiembrie 2014)

164. Hotărîre privind modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” (nr. 3024, 24 noiembrie 2014)

165. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2744 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral (nr. 3025, 24 noiembrie 2014)

166. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2837 din 27 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acţiunea Democratică şi a simbolului electoral” (nr. 3026, 24 noiembrie 2014)

167. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 3027, 24 noiembrie 2014)

168. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 3028, 24 noiembrie 2014)

169. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 3 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Patrioţii Moldovei” şi a simbolului electoral” (nr. 3029, 24 noiembrie 2014)

170. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor (nr. 3030, 24 noiembrie 2014)

171. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3031, 24 noiembrie 2014)

172. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „Center for Balkan Strategies” din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3032, 24 noiembrie 2014)

173. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3033, 24 noiembrie 2014)

174. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 2996 din 21 noiembrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 3034, 24 noiembrie 2014)

175. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3035, 24 noiembrie 2014)

176. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Socialiştilor din Republica Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3036, 24 noiembrie 2014)

177. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Blocul electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3037, 24 noiembrie 2014)

178. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3038, 24 noiembrie 2014)

179. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3039, 24 noiembrie 2014)

180. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia „MOTIVAŢIE” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3040, 24 noiembrie 2014)

181. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3041, 24 noiembrie 2014)

182. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălăbăneşti, raionul Criuleni (nr. 3042, 24 noiembrie 2014)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi, raionul Drochia (nr. 3043, 24 noiembrie 2014)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hînceşti (nr. 3044, 24 noiembrie 2014)

185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 3045, 24 noiembrie 2014)

186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leuşeni, raionul Teleneşti (nr. 3046, 24 noiembrie 2014)

187. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia (nr. 3047, 24 noiembrie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

188. Decizie cu privire la audierea raportului de monitorizare a buletinelor de ştiri la capitolul respectării drepturilor copiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 196, 23 decembrie 2014)

189. Decizie cu privire la modificarea şi completarea Codului de conduită al radiodifuzorilor, aprobat prin Decizia CCA nr. 127 din 26.12.2007 (nr. 197, 23 decembrie 2014)

190. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 1/2, 15 ianuarie 2015)

191. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul IV al anului 2014 (nr. 1/3, 15 ianuarie 2015)

192. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 1/4, 15 ianuarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte