Nr. 133 25.04.2017


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

314. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție și a Standardelor minime de calitate (nr. 232, 18 aprilie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

833. Ordin privind aprobarea formularului-tip Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia (Forma NER-16 ) și a Modului de completare a acesteia (nr. 69, 20 aprilie 2017)