Nr. 33-38 13.02.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

37. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1446-VII, 4 februarie 2015)

38. Decret privind numirea domnului Oleg MORARU în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (nr. 1447-VII, 4 februarie 2015)

39. Decret privind numirea domnului Ion RUSU în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia (nr. 1448-VII, 4 februarie 2015)

40. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1449-VII, 4 februarie 2015)

41. Decret privind numirea domnului Mihai MURGULEŢ în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău (nr. 1450-VII, 4 februarie 2015)

42. Decret privind eliberarea domnului Vasile TABAN din funcţia de judecător la Judecătoria Şoldăneşti (nr. 1451-VII, 4 februarie 2015)

43. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Marcel RĂDUCAN (nr. 1452-VII, 6 februarie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

3. Hotărâre pentru interpretarea articolului 1 alin. (3) combinat cu articolele 69 şi 70 din Constituţia Republicii Moldova (imunitatea şi încetarea mandatului deputatului) (Sesizarea nr. 6b/2014) (nr. 2, 20 ianuarie 2015)

4. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 54a/2014 şi 57a/2014 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 12, 15 decembrie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

246. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 12, 5 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

247. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 15, 31 ianuarie 2015)

248. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 16, 31 ianuarie 2015)

249. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 17, 3 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

250. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc (nr. 2, 6 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

251. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 98-T-01, 3 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

252. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 02, 12 ianuarie 2015)

253. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 54, 28 ianuarie 2015)

254. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 55, 28 ianuarie 2015)

255. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 56, 28 ianuarie 2015)

256. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 57, 28 ianuarie 2015)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

257. Ordin cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenţionale pentru hărţile topografice la scara 1:50 000 (nr. 11, 30 ianuarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

258. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate (nr. 741, 18 decembrie 2014)

259. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a valorilor normative a pierderilor de energie termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a reţelelor termice cu apă (nr. 742, 18 decembrie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

260. Hotărîre cu privire la rezultatele inspecţiei în teren privind administrarea Fondului de compensare de către Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 4/1, 28 ianuarie 2015)

261. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind verificarea respectării legislaţiei la adoptarea şi executarea unor decizii ale Consiliului de administraţie al Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (nr. 4/2, 28 ianuarie 2015)

262. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „PROMOASIG UNIVERSITAS” S.R.L. (nr. 7/1, 6 februarie 2015)

263. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 7/2, 6 februarie 2015)

264. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BEST BROKER” S.R.L. (nr. 7/3, 6 februarie 2015)

265. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/6, 6 februarie 2015)

266. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Companiei de brokeraj „DAAC INVEST” S.A. (nr. 7/9, 6 februarie 2015)

267. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „PROAJIOC” (nr. 7/10, 6 februarie 2015)

268. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „Unibank” S.A. (nr. 7/11, 6 februarie 2015)

269. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „Valinvest” (nr. 7/12, 6 februarie 2015)

270. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „ACVILA-SPORT” (nr. 7/13, 6 februarie 2015)

271. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „REGISTRU-CORECT” (nr. 7/14, 6 februarie 2015)

272. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului inopinat privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorului la instrumentarea dosarelor de daune de către Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 7/4-O, 6 februarie 2015)

273. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „SGT ASIG CONSULTING” S.R.L. (nr. 7/5-O, 6 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

274. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte şi de vicepreşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 52/2, 27 ianuarie 2015)

275. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Soroca şi Hînceşti (nr. 80/3, 3 februarie 2015)

276. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 43/2 din 27 ianuarie 2015.

Acte ale Consiliului Concurenţei

277. Decizie (nr. ASER-02, 22 ianuarie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

278. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 105, 6 februarie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

279. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale (nr. 32, 5 februarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte