Nr. 39-45 20.02.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

44. Decret privind eliberarea domnului Iurie SILARIN din funcţia de judecător şi preşedinte al Judecătoriei Ştefan-Vodă (nr. 1453-VII, 12 februarie 2015)

45. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1454-VII, 14 februarie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

5. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi legale referitoare la imunitatea judecătorului (2) (Sesizarea nr. 51a/2014) (nr. 26, 11 noiembrie 2014)

6. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 169 din 21 iulie 2014 privind eliberarea din funcţie a directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (2) (Sesizarea nr. 59a/2014) (nr. 3, 20 ianuarie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

4. Hotărîre privind Raportul auditului mediului în domeniul biocombustibililor (nr. 1, 27 ianuarie 2015)

5. Hotărîre cu privire la Rapoartele auditurilor conformităţii gestionării fondurilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi unele entităţi din subordine pe anii 2013-2014 (nr. 3, 30 ianuarie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

4. Dispoziţie (nr. 9-d, 18 februarie 2015)

5. Dispoziţie (nr. 10-d, 18 februarie 2015)

6. Dispoziţie (nr. 11-d, 18 februarie 2015)

7. Dispoziţie (nr. 12-d, 18 februarie 2015)

8. Dispoziţie (nr. 13-d, 18 februarie 2015)

9. Dispoziţie (nr. 14-d, 18 februarie 2015)

10. Dispoziţie (nr. 15-d, 18 februarie 2015)

11. Dispoziţie (nr. 16-d, 18 februarie 2015)

12. Dispoziţie (nr. 17-d, 18 februarie 2015)

13. Dispoziţie (nr. 18-d, 18 februarie 2015)

14. Dispoziţie (nr. 19-d, 18 februarie 2015)

15. Dispoziţie (nr. 20-d, 18 februarie 2015)

16. Dispoziţie (nr. 21-d, 18 februarie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

280. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 18, 9 februarie 2015)

281. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 19, 9 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

282. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.01:2015 „Proiectarea drumurilor publice” (nr. 3, 11 februarie 2015)

283. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.08.09:2015 „Recomandări de aplicare a normelor, regulilor şi procedurilor la executarea lucrărilor de finisare” (nr. 4, 11 februarie 2015)

284. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.08.03:2015 „Metodologia de elaborare a fişelor tehnologice” (nr. 5, 11 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

285. Ordin cu privire la aprobarea provizorie a modelului autorizaţiei transport rutier de persoane prin servicii regulate (nr. 3, 26 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

286. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova (nr. 09, 14 ianuarie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

287. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 739 din 23.07.2012 „Cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare” (nr. 58, 29 ianuarie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

288. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

289. Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate (nr. 07, 17 ianuarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

290. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „Banca de Finanţe şi Comerţ” (nr. 8/1, 13 februarie 2015)

291. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 8/2, 13 februarie 2015)

292. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „BETON ARMAT DIN ŞOLDĂNEŞTI” (nr. 8/3, 13 februarie 2015)

293. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BROKERASIG” S.R.L. (nr. 8/4, 13 februarie 2015)

294. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 8/5, 13 februarie 2015)

295. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 8/6, 13 februarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

296. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 35/2015, 16 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

297. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 103/4 din 10 februarie 2015 cu privire la transferul temporar al unui judecător la Curtea de Apel Comrat.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

298. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014” (nr. 3071, 28 noiembrie 2014)

299. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 3072, 28 noiembrie 2014)

300. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” (nr. 3073, 28 noiembrie 2014)

301. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3074, 28 noiembrie 2014)

302. Hotărîre cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea candidatului independent Brega Oleg pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3075, 28 noiembrie 2014)

303. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „FEMIDA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3076, 28 noiembrie 2014)

304. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii nr. 2690 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 3077, 28 noiembrie 2014)

305. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Estone în Republica Moldova, cu reşedinţa la Kiev, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3078, 28 noiembrie 2014)

306. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizaţiei „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3079, 28 noiembrie 2014)

307. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali şi naţionali din partea Societăţii „German Marshall Fund of the United States – Reprezentanţa din România” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3080, 28 noiembrie 2014)

308. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „Cosmopolitan Project” din Republica Franceză în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3081, 28 noiembrie 2014)

309. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Platformei Naţionale din Georgia „Eastern Partnership Civil Society Forum” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3082, 28 noiembrie 2014)

310. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3083, 28 noiembrie 2014)

311. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei (nr. 3084, 28 noiembrie 2014)

312. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 28 noiembrie 2014, ultima perioadă de raportare (nr. 3085, 28 noiembrie 2014)

313. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” (nr. 3086, 29 noiembrie 2014)

314. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP-9/119 din 28 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3087, 29 noiembrie 2014)

315. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/114 din 27 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3088, 29 noiembrie 2014)

316. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şu Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3089, 29 noiembrie 2014)

317. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea unui interpret (nr. 3090, 29 noiembrie 2014)

318. Hotărîre cu privire la executarea deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 29 noiembrie 2014 (dosarul nr. 3ra-1651/14) (nr. 3091, 29 noiembrie 2014)

319. Hotărîre cu privire la sesizarea nr. 4 din 19 noiembrie 2014 a dlui Cîlicic I. D., reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul electoral de circumscripţie electorală UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 3092, 29 noiembrie 2014)

320. Hotărîre cu privire la raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, la situaţia din 28 noiembrie 2014 (nr. 3093, 29 noiembrie 2014)

321. Hotărîre cu privire la raportul de totalizare privind fluxul mijloacelor băneşti utilizate de concurenţii electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3094, 29 noiembrie 2014)

322. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/105 din 21 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3095, 30 noiembrie 2014)

323. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/115 din 27 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3096, 30 noiembrie 2014)

324. Hotărîre cu privire la contestaţiile nr. AP 9/117 din 28 noiembrie 2014 şi nr. AP 9/121 din 29 noiembrie 2014 ale dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală, şi contestaţia nr. AP 9/118 din 28 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3097, 30 noiembrie 2014)

325. Hotărîre cu privire la contestaţiile nr. AP-9/125 şi nr. AP-9/126 din 29 noiembrie 2014 ale dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală (nr. 3098, 30 noiembrie 2014)

326. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP 9/128 din 29 noiembrie 2014 a reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Naţional Liberal în Comisia Electorală Centrală, dl Filipp Druţa (nr. 3099, 30 noiembrie 2014)

327. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocare a unor membri ai Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3100, 2 decembrie 2014)

328. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ, raionul Edineţ (nr. 3101, 2 decembrie 2014)

Acte ale Consiliului Concurenţei

329. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi (nr. 2, 22 ianuarie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

330. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 110, 12 februarie 2015)

331. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 113, 12 februarie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

332. Hotărîre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unei monede comemorative (nr. 38, 12 februarie 2015)

333. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 42, 17 februarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte