Nr. 46-51 27.02.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

46. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 11, 18 februarie 2015)

47. Hotărîre privind demisia unor deputaţi în Parlament (nr. 18, 20 februarie 2015)

48. Hotărîre privind demisia unor deputaţi în Parlament (nr. 19, 20 februarie 2015)

49. Decret privind numirea Guvernului (nr. 1455-VII, 18 februarie 2015)

50. Decret privind iniţierea negocierilor pentru încheierea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor aflate la întreţinerea personalului diplomatic, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 1456-VII, 20 februarie 2015)

51. Decret privind iniţierea negocierilor pentru încheierea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor aflate la întreţinerea personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 1457-VII, 20 februarie 2015)

52. Decret privind aprobarea Regulamentului Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1458-VII, 23 februarie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

7. Hotărâre privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 4e/2015) (nr. 4, 23 februarie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

17. Hotărîre privind înfiinţarea în oraşul Sîngerei a Aleii personalităţilor notorii ale plaiului sîngerean şi instalarea bustului mitropolitului Iosif Naniescu (nr. 1, 20 februarie 2015)

18. Hotărîre privind instalarea plăcii-basorelief „Gheorghe Mustea” (nr. 2, 20 februarie 2015)

19. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 3, 25 februarie 2015)

20. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 4, 25 februarie 2015)

21. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ştefan CREANGĂ (nr. 5, 25 februarie 2015)

22. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladimir GROSU (nr. 6, 25 februarie 2015)

23. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Ruxanda GLAVAN (nr. 7, 25 februarie 2015)

24. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Elena BELEACOVA (nr. 8, 25 februarie 2015)

25. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg BABENCO (nr. 9, 25 februarie 2015)

26. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vasile PÎNTEA (nr. 10, 25 februarie 2015)

27. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie MELENCIUC (nr. 11, 25 februarie 2015)

28. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion SULĂ (nr. 12, 25 februarie 2015)

29. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie CARP (nr. 13, 25 februarie 2015)

30. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei PALIHOVICI (nr. 14, 25 februarie 2015)

31. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Leonid BUJOR (nr. 15, 25 februarie 2015)

32. Dispoziţie (nr. 8-d, 17 februarie 2015)

33. Dispoziţie (nr. 22-d, 20 februarie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

334. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” (nr. 9, 29 ianuarie 2015)

335. Ordin cu privire la completarea „Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal” (nr. 19, 17 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

336. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dlui Cerbu Adrian (nr. 35, 10 februarie 2015)

337. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dnei Teleucă Aliona (nr. 36, 10 februarie 2015)

338. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dnei Andronic-Gabura Olga (nr. 37, 10 februarie 2015)

339. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dlui Pădurari Valeriu (nr. 38, 10 februarie 2015)

340. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dnei Murzacov Aurelia (nr. 39, 10 februarie 2015)

341. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dlui Gherasim Dumitru (nr. 40, 10 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

342. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 135-T-02, 16 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

343. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 90, 12 februarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

344. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ARBORA GRUP” S.R.L. (nr. 9/2, 20 februarie 2015)

345. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 9/3, 20 februarie 2015)

346. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 9/4, 20 februarie 2015)

347. Hotărîre сu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin „WVP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. (nr. 9/5, 20 februarie 2015)

348. Hotărîre сu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii de Valori Mobiliare „IUVENTUSDS” S.A. (nr. 9/7, 20 februarie 2015)

349. Hotărîre сu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „AUREOLA&LOMBARD” (nr. 9/8, 20 februarie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

350. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 30 noiembrie 2014 (nr. 3102, 5 decembrie 2014)

351. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 3103, 5 decembrie 2014)

352. Hotărîre cu privire la excluderea din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova a partidelor, altor organizaţii social-politice, blocului electoral şi candidaţilor independenţi, care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3104, 5 decembrie 2014)

353. Hotărîre cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3105, 5 decembrie 2014)

354. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali conform rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3106, 5 decembrie 2014)

355. Hotărîre cu privire la declararea candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenţilor electorali în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 (nr. 3107, 5 decembrie 2014)

356. Hotărîre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 (nr. 3108, 5 decembrie 2014)

357. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale (nr. 3109, 9 decembrie 2014)

358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul Chişinău (nr. 3110, 9 decembrie 2014)

359. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău (nr. 3111, 9 decembrie 2014)

360. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca (nr. 3112, 9 decembrie 2014)

361. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca (nr. 3113, 9 decembrie 2014)

362. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 3114, 9 decembrie 2014)

363. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Floreşti (nr. 3115, 9 decembrie 2014)

364. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova (nr. 3116, 9 decembrie 2014)

365. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa (nr. 3117, 9 decembrie 2014)

366. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîşcani (nr. 3118, 9 decembrie 2014)

367. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia (nr. 3119, 9 decembrie 2014)

368. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 3120, 9 decembrie 2014)

369. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 3121, 16 decembrie 2014)

370. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 3122, 16 decembrie 2014)

371. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 3123, 16 decembrie 2014)

372. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 3124, 16 decembrie 2014)

373. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi (nr. 3125, 16 decembrie 2014)

374. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vălcineţ, raionul Călăraşi (nr. 3126, 16 decembrie 2014)

375. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Feteşti, raionul Edineţ (nr. 3127, 16 decembrie 2014)

376. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul Făleşti (nr. 3128, 16 decembrie 2014)

377. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata-Galbenă, raionul Hînceşti (nr. 3129, 16 decembrie 2014)

378. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 3130, 16 decembrie 2014)

379. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 15 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea modelului listei de subscripţie pentru colectarea semnăturilor susţinătorilor referendumului local şi a modelului legitimaţiei de membru al grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului local de revocare a Primarului General al municipiului Chişinău” (nr. 3131, 23 decembrie 2014)

380. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Maximovca, raionul Anenii Noi (nr. 3132, 23 decembrie 2014)

381. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 3133, 23 decembrie 2014)

382. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 3134, 23 decembrie 2014)

383. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mileştii Mici, raionul Ialoveni (nr. 3135, 23 decembrie 2014)

384. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni (nr. 3136, 23 decembrie 2014)

385. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul Şoldăneşti (nr. 3137, 23 decembrie 2014)

386. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Palanca, raionul Ştefan-Vodă (nr. 3138, 23 decembrie 2014)

387. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia (nr. 3139, 23 decembrie 2014)

388. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău (nr. 3140, 13 ianuarie 2015)

389. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 3141, 13 ianuarie 2015)

390. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 3142, 13 ianuarie 2015)

391. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrjauca, raionul Călăraşi (nr. 3143, 13 ianuarie 2015)

392. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 3144, 13 ianuarie 2015)

393. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 3145, 13 ianuarie 2015)

394. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tochile-Răducani, raionul Leova (nr. 3146, 13 ianuarie 2015)

395. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vînători, raionul Nisporeni (nr. 3147, 13 ianuarie 2015)

396. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuţi, raionul Rîşcani (nr. 3148, 13 ianuarie 2015)

397. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ungheni, raionul Ungheni (nr. 3149, 13 ianuarie 2015)

398. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pelinei, raionul Cahul (nr. 3150, 27 ianuarie 2015)

399. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văleni, raionul Cahul (nr. 3151, 27 ianuarie 2015)

400. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 3152, 27 ianuarie 2015)

401. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Selemet, raionul Cimişlia (nr. 3153, 27 ianuarie 2015)

402. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hruşova, raionul Criuleni (nr. 3154, 27 ianuarie 2015)

403. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgdăceşti, raionul Criuleni (nr. 3155, 27 ianuarie 2015)

404. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Drochia (nr. 3156, 27 ianuarie 2015)

405. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 3157, 27 ianuarie 2015)

406. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Hînceşti, raionul Hînceşti (nr. 3158, 27 ianuarie 2015)

407. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dănceni, raionul Ialoveni (nr. 3159, 27 ianuarie 2015)

408. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Rezina (nr. 3160, 27 ianuarie 2015)

409. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 3161, 27 ianuarie 2015)

410. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Străşeni (nr. 3162, 27 ianuarie 2015)

411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Climăuţii de Jos, raionul Şoldăneşti (nr. 3163, 27 ianuarie 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

412. Decizie (nr. ASO-10, 13 februarie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

413. Ordin cu referire la efectuarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 299 din 2 mai 2012 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor” (nr. 99, 5 februarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte