Nr. 52-57 06.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

53. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. «CET-Nord»)” (nr. 1463-VII, 27 februarie 2015)

54. Lege privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. «CET-Nord»)” (nr. 15, 20 februarie 2015)

55. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova” (nr. 1462-VII, 27 februarie 2015)

56. Lege pentru ratificarea Acordului de credit export dintre Guvernul Republicii Moldova şi UniCredit Bank Austria AG privind finanţarea Proiectului „Consolidarea serviciului salvatori şi pompieri în localităţile rurale ale Republicii Moldova” (nr. 16, 20 februarie 2015)

57. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 17, 20 februarie 2015)

58. Hotărîre pentru constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii” S.A., BC „Banca Socială” S.A. şi BC „Unibank” S.A. (nr. 20, 20 februarie 2015)

59. Decret pentru completarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1369-VII din 4 noiembrie 2014 (nr. 1459-VII, 26 februarie 2015)

60. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1460-VII, 26 februarie 2015)

61. Decret privind aprobarea semnării Protocolului nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (nr. 1461-VII, 27 februarie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la Raportul auditului „Generează impact economic şi social alocarea fondurilor publice pentru învăţămîntul secundar profesional?” (nr. 2, 29 ianuarie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

34. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015 (nr. 16, 26 februarie 2015)

35. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 125 din 19 februarie 2014 (nr. 17, 4 martie 2015)

36. Dispoziţie (nr. 23-d, 4 martie 2015)

37. Dispoziţie (nr. 24-d, 4 martie 2015)

38. Dispoziţie (nr. 26-d, 4 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

414. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 22, 20 februarie 2015)

415. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 24, 27 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova 416. Ordin (nr. 56, 24 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

417. Ordin cu privire la elaborarea Programelor de formare profesională continuă (nr. 9, 10 februarie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

418. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 12, 23 februarie 2015)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

419. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 661, 31 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

420. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (nr. 62/20, 20 decembrie 2014)

421. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (nr. 62/21, 20 decembrie 2014)

422. Hotărîre cu privire la licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SGT ASIG CONSULTING” S.R.L. (nr. 10/2, 27 februarie 2015)

423. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 10/3, 27 februarie 2015)

424. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 10/4, 27 februarie 2015)

425. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „MOLDINDCONBANK” S.A. (nr. 10/6, 27 februarie 2015)

426. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” S.A. (nr. 10/7, 27 februarie 2015)

427. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 10/10, 27 februarie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

428. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2015 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2012-2015 (nr. 3164, 10 februarie 2015)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2014 (nr. 3165, 10 februarie 2015)

430. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 3166, 10 februarie 2015)

431. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Batumi, Georgia (nr. 3167, 10 februarie 2015)

432. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania (nr. 3168, 10 februarie 2015)

433. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tallinn, Republica Estonia (nr. 3169, 10 februarie 2015)

434. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia (nr. 3170, 10 februarie 2015)

435. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Porumbrei, raionul Cimişlia (nr. 3171, 10 februarie 2015)

436. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti (nr. 3172, 10 februarie 2015)

437. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Călimăneşti, raionul Nisporeni (nr. 3173, 10 februarie 2015)

438. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şişcani, raionul Nisporeni (nr. 3174, 10 februarie 2015)

439. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trebujeni, raionul Orhei (nr. 3175, 10 februarie 2015)

440. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca, raionul Sîngerei (nr. 3176, 10 februarie 2015)

441. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 3177, 10 februarie 2015)

442. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîşla, raionul Teleneşti (nr. 3178, 10 februarie 2015)

443. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 3179, 10 februarie 2015)

444. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dominteni, raionul Drochia (nr. 3180, 10 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

445. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Buiucani, mun. Chişinău, Rîşcani, mun. Chişinău, Hînceşti, Glodeni şi Şoldăneşti (nr. 123/5, 17 februarie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

446. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura”, aprobat prin Ordinul IFPS nr. 562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 157, 27 februarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale de Heraldică

447. Decizie cu privire la includerea unor simboluri raionale în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 304-IV.01, 23 decembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

448. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 44, 26 februarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte