Nr. 58 10.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

62. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1465-VII, 3 martie 2015)

63. Lege pentru completarea articolului 58 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr.12, 20 februarie 2015)

64. Hotărîre pentru constituirea unei comisii speciale permanente de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese personale ale preşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate (nr. 25, 27 februarie 2015)

65. Hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 26, 27 februarie 2015)

66. Decret privind eliberarea domnului Sergiu BALABAN din funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti (nr. 1464-VII, 3 martie 2015)

67. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Oldřich ANDRÝSEK (nr. 1466-VII, 3 martie 2015)

68. Decret privind eliberarea din funcţie a unor judecători (nr. 1467-VII, 4 martie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

39. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2015 (nr. 18, 4 martie 2015)

40. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Octavian CALMÎC (nr. 19, 4 martie 2015)

41. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 20, 4 martie 2015)

42. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Valeriu TRIBOI (nr. 21, 4 martie 2015)

43. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Maria CĂRĂUŞ (nr. 22, 4 martie 2015)

44. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Simion BOTNARI (nr. 23, 4 martie 2015)

45. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Sabina CERBU (nr. 24, 4 martie 2015)

46. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Sergiu GURDUZA (nr. 25, 4 martie 2015)

47. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei DIACONU (nr. 26, 4 martie 2015)

48. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion ŢURCAN (nr. 27, 4 martie 2015)

49. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg BABIN (nr. 28, 4 martie 2015)

50. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind numirea domnului Alexandru CIMBRICIUC în funcţia de viceministru al apărării” (nr. 29, 4 martie 2015)

51. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Anatolie ZOLOTCOV (nr. 30, 4 martie 2015)

52. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru BOTNARI (nr. 31, 4 martie 2015)

53. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vladimir LOGHIN (nr. 32, 4 martie 2015)

54. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Gheorghe GABERI (nr. 33, 4 martie 2015)

55. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei GHEŢIU (nr. 34, 4 martie 2015)

56. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae OLARU (nr. 35, 4 martie 2015)

57. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vladimir CEBOTARI (nr. 36, 4 martie 2015)

58. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Boris GHERASIM (nr. 37, 4 martie 2015)

59. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatol USATÎI (nr. 38, 4 martie 2015)

60. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Lazăr CHIRICĂ (nr. 39, 4 martie 2015)

61. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dorin DUŞCIAC (nr. 40, 4 martie 2015)

62. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Loretta HANDRABURA (nr. 41, 4 martie 2015)

63. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Igor GROSU (nr. 42, 4 martie 2015)

64. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Liliana NICOLAESCU-ONOFREI (nr. 43, 4 martie 2015)

65. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 44, 4 martie 2015)

66. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Igor ŞAROV (nr. 45, 4 martie 2015)

67. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Sergiu SAINCIUC (nr. 46, 4 martie 2015)

68. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Gheorghe ŢURCANU (nr. 47, 4 martie 2015)

69. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Octavian GRAMA (nr. 48, 4 martie 2015)

70. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a doamnei Svetlana COTELEA (nr. 49, 4 martie 2015)

71. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail CIOCANU (nr. 50, 4 martie 2015)

72. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Sergiu STANCIU (nr. 51, 4 martie 2015)

73. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dragoş HÎNCU (nr. 52, 4 martie 2015)

74. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor ZUBCU (nr. 53, 4 martie 2015)

75. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 54, 4 martie 2015)

76. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitali CIOLAC (nr. 55, 4 martie 2015)

77. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Vitalie TARLEV (nr. 56, 4 martie 2015)

78. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg BABENCO (nr. 57, 4 martie 2015)

79. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Iurie APOSTOLACHI (nr. 58, 4 martie 2015)

80. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Anatolie ONCEANU (nr. 59, 4 martie 2015)

81. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Sergiu CEAUŞ (nr. 60, 4 martie 2015)

82. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 61, 6 martie 2015)

83. Dispoziţie (nr. 25-d, 4 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

449. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală RGML 09:2015 şi abrogarea unor documente normative (nr. 14, 9 februarie 2015)

450. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 28, 4 martie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

451. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 25, 3 martie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

452. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „AECM ASIGURĂRI” S.R.L. (nr. 10/1, 27 februarie 2015)

453. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii Comerciale „BROKER M-D” S.A. (nr. 10/8, 27 februarie 2015)

454. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „INLAC” (nr. 10/9, 27 februarie 2015)

455. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CHIRILENI” (nr. 10/11, 27 februarie 2015)

456. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CREDITE-TRINCA” (nr. 10/12, 27 februarie 2015)

457. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MĂRINEŞTI” şi A.E.Î. „MICROCREDIT” (nr. 10/16-O, 27 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

458. Extras din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 346/12 din 8 aprilie 2014 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei permanente de expertiză a documentelor Consiliului Superior al Magistraturii.