Nr. 59-66 13.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

69. Decret privind numirea domnului Dorin MUNTEANU în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău (nr. 1468-VII, 6 martie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind auditul gestionării fondurilor publice de către Centrul Naţional Anticorupţie în exerciţiul bugetar 2014 (nr. 4, 20 februarie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

84. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, semnat la Chişinău la 11 iulie 2014 (nr. 62, 6 martie 2015)

85. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Tratatului dintre Republica Moldova şi Republica Belarus privind transferul persoanelor condamnate la privaţiune de libertate pentru continuarea executării pedepsei, semnat la Chişinău la 24 septembrie 2014 (nr. 63, 9 martie 2015)

86. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze privind angajarea în cîmpul muncii a soţilor/soţiilor agenţilor misiunilor oficiale ale fiecărui stat în celălalt stat (nr. 64, 9 martie 2015)

87. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului pentru cooperare în domeniul juridic dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar (nr. 65, 9 martie 2015)

88. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 66, 9 martie 2015)

89. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a dlui Chiril GABURICI, Prim-ministru, la instituţiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 25-27 februarie 2015) (nr. 67, 9 martie 2015)

90. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al patrulea Protocol Adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti, la 27 aprilie 2010 (nr. 68, 9 martie 2015)

91. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri (nr. 69, 9 martie 2015)

92. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al animalelor” (nr. 70, 9 martie 2015)

93. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (nr. 71, 9 martie 2015)

94. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare, structurii şi efectivului-limită ale acesteia (nr. 72, 10 martie 2015)

95. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu CHIVERI (nr. 77, 11 martie 2015)

96. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Iulian GROZA (nr. 78, 11 martie 2015)

97. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei GALBUR (nr. 79, 11 martie 2015)

98. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Daniela CUJBĂ (nr. 80, 11 martie 2015)

99. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Nicolae EŞANU (nr. 81, 11 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

459. Ordin cu privire la aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 119 din 6 august 2013 (nr. 26, 4 martie 2015)

460. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situaţiilor financiare (nr. 28, 6 martie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

461. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale (nr. 76, 3 martie 2015)

462. Ordin cu privire la modificarea pct. 20 din Regulamentul Comisiei de licenţiere a activităţii notariale (nr. 80, 4 martie 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

463. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 179-T-03, 2 martie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

464. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.08.02:2014 „Securitatea şi sănătatea muncii în construcţii” (nr. 195, 29 decembrie 2014)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

465. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poştale internaţionale prestate de Î.S. „Poşta Moldovei” (nr. 17, 6 martie 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

466. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

467. Hotărîre privind aplicarea tarifului pentru serviciul de transport al gazelor naturale (nr. 44/2015, 2 martie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

468. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor (nr. 1/11, 16 ianuarie 2015)

469. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 11/1, 6 martie 2015)

470. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 11/2, 6 martie 2015)

471. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 11/3, 6 martie 2015)

472. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 11/4, 6 martie 2015)

473. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 11/5, 6 martie 2015)

474. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 11/8, 6 martie 2015)

475. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Bicon” (nr. 11/9, 6 martie 2015)

476. Hotărîre cu privire la „Compania Fiduciară a Feroviarilor” S.A. (nr. 12/1, 10 martie 2015)

477. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Companiei Fiduciare „Econ-Renaştere” S.A. (nr. 12/2, 10 martie 2015)

478. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Companiei Fiduciare „BV FIDUCIAR INVEST” S.A. (nr. 12/3, 10 martie 2015)

479. Hotărîre cu privire la unele măsuri provizorii pe piaţa de capital (nr. 12/4, 10 martie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

480. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3181, 23 februarie 2015)

481. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2015 (nr. 3182, 24 februarie 2015)

482. Hotărîre cu privire la împuternicirea registratorilor de a ridica listele electorale de la judecătoriile de sector/raionale (nr. 3183, 24 februarie 2015)

483. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectelor Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate, Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile şi Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, înaintate spre avizare de către Ministerul Justiţiei (nr. 3184, 24 februarie 2015)

484. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3185, 24 februarie 2015)

485. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Azerbaidjan privind monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3186, 24 februarie 2015)

486. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Varniţa, raionul Anenii Noi (nr. 3187, 24 februarie 2015)

487. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Balasineşti, raionul Briceni (nr. 3188, 24 februarie 2015)

488. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuţi, raionul Briceni (nr. 3189, 24 februarie 2015)

489. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul Cahul (nr. 3190, 24 februarie 2015)

490. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, raionul Cimişlia (nr. 3191, 24 februarie 2015)

491. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boşcana, raionul Criuleni (nr. 3192, 24 februarie 2015)

492. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corpaci, raionul Edineţ (nr. 3193, 24 februarie 2015)

493. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hlinaia, raionul Edineţ (nr. 3194, 24 februarie 2015)

494. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Viişoara, raionul Edineţ (nr. 3195, 24 februarie 2015)

495. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ciutuleşti, raionul Floreşti (nr. 3196, 24 februarie 2015)

496. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Heciul Nou, raionul Sîngerei (nr. 3197, 24 februarie 2015)

497. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 3198, 24 februarie 2015)

498. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul Teleneşti (nr. 3199, 24 februarie 2015)

499. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, U.T.A. Găgăuzia (nr. 3200, 24 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

500. Decizie cu privire la examinarea materialului video difuzat de către postul de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” (nr. 2/5, 10 februarie 2015)

501. Decizie cu privire la examinarea Raportului de monitorizare efectuat de „Media Forest Moldova” la capitolul respectării ponderii creaţiilor muzicale autohtone şi a volumului de publicitate electorală pentru perioada 20 octombrie – 30 noiembrie 2014 (nr. 2/6, 10 februarie 2015)

502. Decizie cu privire la anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio şi a canalelor TV (nr. 2/7, 10 februarie 2015)

503. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 2/8, 10 februarie 2015)

504. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 2/9, 10 februarie 2015)

505. Decizie cu privire la retragerea autorizaţiei de retransmisie (nr. 2/10, 10 februarie 2015)

506. Decizie cu privire la examinarea unor cereri prealabile şi modificarea Deciziei CCA nr. 187 din 12.12.2014 (nr. 2/11, 10 februarie 2015)

507. Decizie cu privire la examinarea solicitării Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (nr. 2/12, 10 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

508. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoria Ungheni (nr. 100/4, 10 februarie 2015)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat

509. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului deontologic al parajuristului (nr. 16, 15 iulie 2014)

510. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat nr. 22 din 19 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 23 ianuarie 2009, nr. 10-11, art. 29) (nr. 39, 15 decembrie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

511. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 55, 5 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte