Nr. 67-68 17.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

70. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 1469-VII, 10 martie 2015)

71. Lege pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător (nr. 14, 20 februarie 2015)

72. Decret privind eliberarea domnului Ion GUŢU din funcţia de judecător de instrucţie la Judecătoria Făleşti (nr. 1470-VII, 10 martie 2015)

73. Decret privind numirea domnului Alexandru CIMBRICIUC în funcţia de viceministru al apărării (nr. 1471-VII, 12 martie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

100. Dispoziţie (nr. 28-d, 13 martie 2015)

101. Dispoziţie (nr. 29-d, 13 martie 2015)

102. Dispoziţie (nr. 30-d, 13 martie 2015)

103. Dispoziţie (nr. 31-d, 13 martie 2015)

104. Dispoziţie (nr. 32-d, 13 martie 2015)

105. Dispoziţie (nr. 33-d, 13 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

512. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 110, 16 februarie 2015)