Nr. 69-73 20.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

74. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 1477-VII, 16 martie 2015)

75. Lege privind ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de achiziţie a locomotivelor şi de restructurare a infrastructurii feroviare (nr. 22, 27 februarie 2015)

76. Hotărîre cu privire la declararea anului 2015 Anul Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial (nr. 24, 27 februarie 2015)

77. Hotărîre privind alegerea membrilor supleanţi în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 29, 5 martie 2015)

78. Hotărîre cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chişinău (nr. 30, 5 martie 2015)

79. Hotărîre cu privire la constituirea grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind statutul municipiului Bălţi (nr. 31, 5 martie 2015)

80. Hotărîre pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 20 din 20 februarie 2015 pentru constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA şi BC „Unibank” SA (nr. 32, 5 martie 2015)

81. Decret privind eliberarea domnului Tudor MICU din funcţia de judecător al Curţii de Apel Chişinău (nr. 1472-VII, 12 martie 2015)

82. Decret privind aprobarea semnării Convenţiei Consiliului Europei împotriva traficului de organe umane (nr. 1473-VII, 12 martie 2015)

83. Decret privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de grant dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul Proiectului IV de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova (nr. 1474-VII, 13 martie 2015)

84. Decret pentru aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 1475-VII, 13 martie 2015)

85. Decret privind conferirea Ordinului „Ştefan cel Mare” domnului Traian BĂSESCU (nr. 1476-VII, 13 martie 2015)

86. Decret privind conferirea de distincţii de stat (nr. 1478-VII, 16 martie 2015)

87. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Mihai DÎRŢU (nr. 1479-VII, 16 martie 2015)

88. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Andrei GUZUN (nr. 1480-VII, 16 martie 2015)

89. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul „Media” al Programului „Europa Creativă” (nr. 1481-VII, 16 martie 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

8. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2014 (nr. 1, 15 ianuarie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanţei „Managementul gestionării Programelor de ajutor social fiind unul funcţional, necesită îmbunătăţiri continue” (nr. 6, 27 februarie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

106. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (grant danez) a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr. 2000000703), semnat la Chişinău la 22 septembrie 2014 (nr. 73, 11 martie 2015)

107. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”, semnat la Chişinău la 31 iulie 2014 (nr. 74, 11 martie 2015)

108. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea articolului 3715 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 75, 11 martie 2015)

109. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), semnat la Chişinău la 10 iulie 2014 (nr. 76, 11 martie 2015)

110. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 82, 12 martie 2015)

111. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013 (nr. 83, 16 martie 2015)

112. Hotărîre pentru abrogarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 243 din 8 aprilie 2010 (nr. 84, 16 martie 2015)

113. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 (nr. 85, 16 martie 2015)

114. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul privind marcajele rutiere din 1 martie 1973, adiţional la Acordul european ce completează Convenţia asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 (nr. 86, 16 martie 2015)

115. Hotărîre privind edificarea în oraşul Călăraşi a bustului poetului Grigore Vieru (nr. 87, 16 martie 2015)

116. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 (nr. 88, 16 martie 2015)

117. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul european, încheiat la Geneva la 1 mai 1971, ce completează Convenţia asupra semnalizării rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 (nr. 89, 16 martie 2015)

118. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 90, 16 martie 2015)

119. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind distincţia jubiliară comună, instituită cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a Victoriei poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, semnată la Minsk la 25 octombrie 2013 (nr. 91, 16 martie 2015)

120. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente privind Planul acţiunilor prioritare pentru pregătirea şi celebrarea celei de-a 70-a aniversări de la Victoria poporului sovietic în Marele Război pentru Apărarea Patriei 1941-1945, întocmită la Chişinău la 14 februarie 2014 (nr. 92, 16 martie 2015)

121. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile, întocmită la Cape Town la 16 noiembrie 2001 (nr. 93, 16 martie 2015)

122. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului privind crearea Fondului de susţinere a cooperării în domeniul culturii al Comunităţii Statelor Independente din 11 septembrie 1998, întocmit la Aşgabat la 21 noiembrie 2014 (nr. 94, 16 martie 2015)

123. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2015 (nr. 95, 16 martie 2015)

124. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii acestora, întocmit la Bucureşti la 23 decembrie 2014 (nr. 96, 16 martie 2015)

125. Dispoziţie (nr. 34-d, 16 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

513. Ordin cu privire la modificarea anexei la Ordinul nr. 31 din 11 aprilie 2008 (nr. 31, 12 martie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

514. Ordin privind completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 29, 11 martie 2015)

515. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 30, 11 martie 2015)

516. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 31, 11 martie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

517. Ordin privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 56 din 24.02.2015 (nr. 97, 16 martie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

518. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 181, 11 martie 2015)

519. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 182, 11 martie 2015)

520. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 183, 11 martie 2015)

521. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 184, 11 martie 2015)

522. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 185, 11 martie 2015)

523. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 186, 11 martie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

524. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/15, 31 ianuarie 2015)

525. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CHIOSELIA-RUSĂ” (nr. 13/1, 13 martie 2015)

526. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/3, 13 martie 2015)

527. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare a acţiunilor emise de Societatea comercială „Micarnes” S.A. (nr. 13/5, 13 martie 2015)

528. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „INTERMEDIAGROUP” (nr. 13/6, 13 martie 2015)

529. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Băncii Comerciale „VICTORIABANK” S.A. (nr. 13/7, 13 martie 2015)

530. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „ASITO-BROKER” (nr. 13/8, 13 martie 2015)

531. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „BROKING-VM” (nr. 13/9, 13 martie 2015)

532. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „FINCOM” (nr. 13/10, 13 martie 2015)

533. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de societate de investiţii Societăţii pe acţiuni „GEST-CAPITAL” (nr. 13/11, 13 martie 2015)

534. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „AVICOLA-BUCOVĂŢ” (nr. 13/4-O, 13 martie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

535. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 3”, „Canal 2”, „N 4”, „Jurnal TV”, „Accent TV”, „Euro TV”, „RTR Moldova” şi „Ren Moldova” la capitolul respectării prevederilor Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008 (nr. 3/13, 13 februarie 2015)

536. Decizie cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007 (nr. 3/16, 13 februarie 2015)

537. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (nr. 3/17, 13 februarie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte