Nr. 74-77 27.03.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

90. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 2014-2020)” (nr. 1483-VII, 18 martie 2015)

91. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii (COSME 2014-2020)” (nr. 21, 27 februarie 2015)

92. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 1484-VII, 18 martie 2015)

93. Lege pentru modificarea Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 23, 27 februarie 2015)

94. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea articolului 3715 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 1488-VII, 25 martie 2015)

95. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 3715 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 40, 24 martie 2015)

96. Hotărîre cu privire la rapoartele anuale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anii 2013 şi 2014 (nr. 27, 5 martie 2015)

97. Hotărîre privind numirea în funcţie a unor membri ai Consiliului de Observatori al instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 33, 5 martie 2015)

98. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Excelenţei Sale doamnei Dalia GRYBAUSKAITĖ (nr. 1482-VII, 16 martie 2015)

99. Decret privind numirea unor membri ai Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Justiţiei (nr. 1485-VII, 18 martie 2015)

100. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Ion TIGHINEANU (nr. 1486-VII, 22 martie 2015)

101. Decret privind aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind angajarea în cîmpul muncii a persoanelor aflate la întreţinerea personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare (nr. 1487-VII, 23 martie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exerciţiul bugetar 2014 (nr. 8, 6 martie 2015)

10. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului auditului privind corectitudinea utilizării mijloacelor publice de către Curtea de Conturi în anul 2014 (nr. 9, 6 martie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

126. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Chiril GABURICI, Prim-ministru, la prima Reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 15-20 martie 2015) (nr. 97, 24 martie 2015)

127. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind instituirea medaliei jubiliare „70 de ani de la încheierea Războiului al Doilea Mondial” (nr. 98, 24 martie 2015)

128. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 154 din 28 februarie 2014 (nr. 99, 25 martie 2015)

129. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală (ENI/2014/034-128) (nr. 100, 25 martie 2015)

130. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 101, 25 martie 2015)

131. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Ana REVENCO (nr. 102, 25 martie 2015)

132. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion BODRUG (nr. 103, 25 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

538. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Economiei nr. 111 din 26 iunie 2012 (nr. 26, 27 februarie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

539. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 33, 13 martie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

540. Ordin privind aprobarea formularelor de tip nou ale Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenţiei şi aprobarea formularelor de tip nou ale Procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare (nr. 25, 4 martie 2015)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova

541. Ordin cu privire la aprobarea Standardului Ocupaţional „Electromontor la repararea şi montarea liniilor de cablu” (nr. 20, 16 martie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

542. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 95-O, 9 martie 2015)

543. Ordin referitor la modificarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor (nr. 99-O, 11 martie 2015)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

544. Ordin privind aprobarea devierii suprafeţei terenului reieşind din suprafaţa acestuia (nr. 25, 25 februarie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

545. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VALEA FÎNULUI” (nr. 15/1, 20 martie 2015)

546. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SNATUR PRIM” S.R.L. (nr. 15/3, 20 martie 2015)

547. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 15/4, 20 martie 2015)

548. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/5, 20 martie 2015)

549. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni Î.C.S. „M.T.V.- WEST KISHINEV BOTTLING COMPANY” S.A. (nr. 15/6, 20 martie 2015)

550. Hotărîre cu privire la respectarea legislaţiei în vigoare de către Societatea pe acţiuni „IALTEXGAL-AURICA” (nr. 15/7, 20 martie 2015)

551. Hotărîre cu privire la eliberarea autorizaţiei de societate de registru Societăţii pe acţiuni „DEPOZITARUL CENTRAL” (nr. 15/8, 20 martie 2015)

552. Hotărîre cu privire la înregistrarea Societăţii pe acţiuni „EVALESTIM” în Registrul persoanelor autorizate (nr. 15/9, 20 martie 2015)

553. Hotărîre cu privire la aplicarea unor prevederi din Legea nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” (nr. 15/10, 20 martie 2015)

554. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 12/4 din 10.03.2015 (nr. 15/12, 20 martie 2015)

555. Ordonanţă cu privire la unele măsuri faţă de circulaţia valorilor mobiliare emise de Societatea pe acţiuni „Banca de Economii” (nr. 13/12-O, 13 martie 2015)

556. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ACCES RAPID” şi A.E.Î. „CREDITE-TRINCA” (nr. 15/2-O, 20 martie 2015)

557. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricţii (nr. 15/13-O, 20 martie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

558. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România (nr. 3201, 10 martie 2015)

559. Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3169 din 10 februarie 2015 „Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tallinn, Republica Estonia” (nr. 3202, 10 martie 2015)

560. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălţi (nr. 3203, 10 martie 2015)

561. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3204, 10 martie 2015)

562. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3205, 10 martie 2015)

563. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 3206, 10 martie 2015)

564. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cîrpeşti, raionul Cantemir (nr. 3207, 10 martie 2015)

565. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Edineţ, raionul Edineţ (nr. 3208, 10 martie 2015)

566. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hlinaia, raionul Edineţ (nr. 3209, 10 martie 2015)

567. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumuşica, raionul Floreşti (nr. 3210, 10 martie 2015)

568. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngerei, raionul Sîngerei (nr. 3211, 10 martie 2015)

569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sămăşcani, raionul Şoldăneşti (nr. 3212, 10 martie 2015)

570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ştefan-Vodă (nr. 3213, 10 martie 2015)

571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti, raionul Străşeni (nr. 3214, 10 martie 2015)

572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Străşeni (nr. 3215, 10 martie 2015)

573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 3216, 10 martie 2015)

574. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Budăi, raionul Taraclia (nr. 3217, 10 martie 2015)

575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cotovscoe, UTA Găgăuzia (nr. 3218, 10 martie 2015)

576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 3219, 10 martie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

577. Decizie cu privire la anunţarea Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 5/30, 17 martie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

578. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 189/8, 10 martie 2015)

579. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de preşedinte şi vicepreşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 190/8, 10 martie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

580. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 217, 13 martie 2015)

581. Ordin cu privire la eliberarea certificatelor de rezidenţă şi certificatului despre sumele veniturilor obţinute în Republica Moldova şi impozitele achitate (reţinute), de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale şi DGAMC (nr. 230, 20 martie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

582. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 269 din 17.10.2001 (nr. 57, 10 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte