Nr. 78-83 03.04.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

102. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 1491-VII, 27 martie 2015)

103. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova (nr. 13, 20 februarie 2015)

104. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” (nr. 1493-VII, 30 martie 2015)

105. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova” (nr. 35, 19 martie 2015)

106. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 (nr. 1489-VII, 27 martie 2015)

107. Lege cu privire la scutirea unor categorii de populaţie de achitarea obligaţiunilor financiare prescriptibile faţă de fondurile obligatorii de asistenţă medicală pentru perioada precedentă anului 2015 (nr. 38, 19 martie 2015)

108. Hotărîre cu privire la declararea Săptămînii de salubrizare de primăvară „Cu sufletul curat într-o ţară mai curată” (nr. 39, 19 martie 2015)

109. Hotărîre privind destituirea din funcţie a unui viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 42, 24 martie 2015)

110. Hotărîre privind revocarea din funcţia de preşedinte al Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 43, 24 martie 2015)

111. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Constantin CONSTANTINOV (nr. 1490-VII, 27 martie 2015)

112. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Pavel CEBANU (nr. 1492-VII, 28 martie 2015)

113. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Andrzej HALICKI (nr. 1494-VII, 30 martie 2015)

114. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Vitalie BOIAN şi doamnei Lidia ROMANCIUC (nr. 1495-VII, 30 martie 2015)

115. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Centrului Republican de Diagnosticare Medicală (nr. 1496-VII, 30 martie 2015)

116. Decret cu privire la unele probleme privind cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1497-VII, 31 martie 2015)

117. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1499-VII, 1 aprilie 2015)

118. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică (nr. 1500-VII, 1 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

133. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: Programul UE pentru sectoarele culturale şi creative şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul „Media” al Programului „Europa Creativă”, semnat la Bruxelles la 18 martie 2015 (nr. 104, 27 martie 2015)

134. Hotărîre privind aprobarea semnării Acordului de colaborare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului (nr. 105, 27 martie 2015)

135. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Andrei GALBUR (nr. 106, 27 martie 2015)

136. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 2 octombrie 2006 (nr. 107, 27 martie 2015)

137. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul Internaţional privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentaţie şi Agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001 (nr. 108, 27 martie 2015)

138. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării al Regatului Maroc (nr. 109, 27 martie 2015)

139. Hotărîre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, semnat la Chişinău la 24 septembrie 2014 şi la Tbilisi la 3 octombrie 2014 (nr. 110, 27 martie 2015)

140. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare), semnat la München la 16 octombrie 2013 (nr. 111, 27 martie 2015)

141. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 112, 27 martie 2015)

142. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale privind interpretările audiovizuale, semnat la Beijing la 24 iunie 2012 (nr. 113, 27 martie 2015)

143. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Indonezia privind consultările politice bilaterale (nr. 114, 27 martie 2015)

144. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (nr. 115, 27 martie 2015)

145. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 116, 27 martie 2015)

146. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind condiţiile de amplasare a reprezentanţelor diplomatice ale Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi ale Federaţiei Ruse în Republica Moldova (nr. 117, 27 martie 2015)

147. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 118, 27 martie 2015)

148. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind angajarea în cîmpul muncii a membrilor de familie ai agenţilor misiunilor oficiale ale unui stat în celălalt stat (nr. 119, 27 martie 2015)

149. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 120, 30 martie 2015)

150. Hotărîre cu privire la aprobarea însemnelor uniformei şi a normelor de echipare cu uniformă a colaboratorilor Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 121, 30 martie 2015)

151. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Berlin la 10 iulie 2014 (nr. 122, 30 martie 2015)

152. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 123, 30 martie 2015)

153. Hotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Anatolie VANGHELI (nr. 125, 1 aprilie 2015)

154. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru BOTNARI (nr. 126, 1 aprilie 2015)

155. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion STRATULAT (nr. 127, 1 aprilie 2015)

156. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena BELEACOVA (nr. 128, 1 aprilie 2015)

157. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 131, 1 aprilie 2015)

158. Dispoziţie (nr. 35-d, 30 martie 2015)

159. Dispoziţie (nr. 36-d, 31 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

583. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 207-T-04, 10 martie 2015)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

584. Ordin cu privire la stabilirea Coeficienţilor de indexare a tarifelor (nr. 28, 10 martie 2015)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

585. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru anul 2015 (nr. 27, 26 martie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

586. Ordin cu privire la modificarea Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 663/175-A din 27.09.2010 (nr. 539, 19 iunie 2014, nr. 206-A, 19 iunie 2014)

587. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS şi CNAM nr. 198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 205/94-A, 19 martie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

588. Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 25, 24 martie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

589. Ordin cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 76-O, 26 februarie 2015)

590. Ordin cu privire la completarea anexei nr.5.1 la Ordinul nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (nr. 118-O, 23 martie 2015)

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

591. Raport de activitate pentru anul 2014.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

592. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (nr. 5/14, 31 ianuarie 2015)

593. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Întreprinderea cu capital străin Brokerul de Asigurare „INSURANCE CONSULTING&SOLUTIONS” S.R.L. (nr. 16/1, 27 martie 2015)

594. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/13, 27 martie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

595. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3220, 17 martie 2015)

596. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CALRE) în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 şi înregistrarea interpreţilor (nr. 3221, 17 martie 2015)

597. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3222, 17 martie 2015)

598. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3223, 17 martie 2015)

599. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3224, 17 martie 2015)

600. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3225, 17 martie 2015)

601. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI) în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3226, 17 martie 2015)

602. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator din partea Asociaţiei Obşteşti „Reprezentanţa din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3227, 17 martie 2015)

603. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3228, 20 martie 2015)

604. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Organizaţiei pentru promovarea Diplomaţiei Publice, Ştiinţei, Educaţiei şi Cooperării în domeniul tineretului „Eurasian Commonwealth” din Federaţia Rusă în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Başcanului) U.T.A. Găgăuzia şi alegerilor parţiale în Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 22 martie 2015 (nr. 3229, 20 martie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

605. Decizie cu privire la eliberarea licenţelor de emisie pentru posturile de televiziune „5 MOLDOVA” şi „Agro TV Moldova” (nr. 3/14, 13 februarie 2015)

606. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a „RADIO HIT” S.R.L. (nr. 3/15, 13 februarie 2015)

607. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 3/18, 13 februarie 2015)

608. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 4/19, 4 martie 2015)

609. Decizie cu privire la bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio, anunţat prin Decizia CCA nr. 190 din 12 decembrie 2014 (nr. 4/20, 4 martie 2015)

610. Decizie cu privire la reperfectarea licenţelor de emisie (nr. 4/21, 4 martie 2015)

611. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiei de retransmisie (nr. 4/22, 4 martie 2015)

612. Decizie cu privire la examinarea solicitării Î.S. „Radiocomunicaţii” (nr. 4/23, 4 martie 2015)

613. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 4/24, 4 martie 2015)

614. Decizie cu privire la examinarea unor proiecte de legi (nr. 4/25, 4 martie 2015)

615. Decizie cu privire la aprobarea ofertelor serviciilor de programe şi reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 5/26, 17 martie 2015)

616. Decizie cu privire la examinarea proiectului hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră” (nr. 5/27, 17 martie 2015)

617. Decizie cu privire la cesiunea licenţelor de emisie (nr. 5/28, 17 martie 2015)

618. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 5/29, 17 martie 2015)

619. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 5/31, 17 martie 2015)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

620. Hotărîre cu privire la reacreditarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (nr. AC-1/1, 26 februarie 2015)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

621. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului nr.68-A din 1 martie 2006 (nr. 73-A, 4 martie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

622. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei (nr. 64, 26 martie 2015)

623. Hotărîre cu privire la comisionul la punerea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor metalice prin intermediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 71, 26 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte