Nr. 134-143 28.04.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

209. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 139-VIII, 19 aprilie 2017)

210. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 8, 6 aprilie 2017)

211. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr.140-VIII, 19 aprilie 2017)

212. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 22, 24 martie 2017)

213. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 136-VIII, 19 aprilie 2017)

214. Lege pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 (nr. 28, 17 martie 2017)

215. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 137-VIII, 19 aprilie 2017)

216. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public (nr. 38, 24 martie 2017)

217. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 138-VIII, 19 aprilie 2017)

218. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 53, 30 martie 2017)

219. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la utilizarea unor autovehicule în procesul de instruire (nr. 145-VIII, 21 aprilie 2017)

220. Lege cu privire la utilizarea unor autovehicule în procesul de instruire (nr. 61, 6 aprilie 2017)

221. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 69, 13 aprilie 2017)

222. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 71, 13 aprilie 2017)

223. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (nr. 73, 13 aprilie 2017)

224. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr.2 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului reforma învățămîntului în Moldova (nr.135-VIII, 19 aprilie 2017)

225. Decret cu privire la implicarea Armatei Naționale în lichidarea consecințelor calamităților naturale (nr. 142-VIII, 21 aprilie 2017)

226. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” Universității de Stat de Educație Fizică și Sport (nr. 143-VIII, 21 aprilie 2017)

227. Decret privind numirea în funcție (nr. 144-VIII, 21 aprilie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

54. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 50e/2017) (nr.13, 25 aprilie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

315. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la medicamentele de uz veterinar ( nr. 236, 25 aprilie 2017)

316. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 (nr. 237, 25 aprilie 2017)

317. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 238, 25 aprilie 2017)

318. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Viorel MIRON (nr. 239, 26 aprilie 2017)

319. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Lilian MORARU (nr. 240, 26 aprilie 2017)

320. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Vladimir LUPAN (nr. 241, 26 aprilie 2017)

321. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 (nr. 242, 26 aprilie 2017)

322. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind constituirea comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică (nr. 243, 26 aprilie 2017)

323. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățămîntului al Republicii Populare Chineze privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor academice în învățămîntul superior (nr. 245, 26 aprilie 2017)

324. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind cooperarea în domeniul polițienesc (nr. 246, 26 aprilie 2017)

325. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind serviciile aeriene şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 247, 26 aprilie 2017)

326. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind Liceul Teoretic Moldo-Turc „S. Demirel” din Congaz (nr. 248, 26 aprilie 2017)

327. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul educației (nr. 249, 26 aprilie 2017)

328. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 250, 26 aprilie 2017)

329. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita oficială a domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Republica Cehă (or. Praga, 8-10 mai 2017) (nr. 251, 26 aprilie 2017)

330. Hotărîre cu privire la transferul unei zile de odihnă în luna mai 2017 (nr. 252, 26 aprilie 2017)

331. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 253, 26 aprilie 2017)

332. Dispoziţie (nr. 38-d, 26 aprilie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

834. Ordin cu privire la sistemul de vigilență a dispozitivelor medicale (nr. 260, 31 martie 2017)

835. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 261, 31 martie 2017)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

836. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 2 din 15 ianuarie 2016 (nr. 37, 18 aprilie 2017)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

837. Ordin cu privire la aprobarea Notelor explicative la Nomenclatura combinată a mărfurilor (nr. 118-O, 30 martie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

838. Hotărâre cu privire la prescrierea executării unor decizii ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 18/1, 25 aprilie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

839. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (sediul Basarabeasca) (nr. 269/13, 11 aprilie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

840. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la raportarea unor operațiuni valutare de către băncile licențiate (nr. 89, 6 aprilie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte