Nr. 84 07.04.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

119. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1502-VII, 6 aprilie 2015)

120. Lege pentru modificarea articolului 96 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 50, 3 aprilie 2015)

121. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind elucidarea situaţiei de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldova, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb al leului moldovenesc în raport cu valutele internaţionale şi privind situaţia de la „Banca de Economii” SA, BC „Banca Socială” SA şi BC „Unibank” SA (nr. 41, 24 martie 2015)

122. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1498-VII, 31 martie 2015)

123. Decret privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I domnului Boris LAZA (nr. 1501-VII, 2 aprilie 2015)

124. Decret privind rechemarea domnului Andrei GALBUR din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în Republica Kazahstan şi în Republica Tadjikistan (nr. 1503-VII, 6 aprilie 2015)

125. Decret privind eliberarea doamnei Elena ROIBU din funcţia de judecător la Judecătoria Criuleni (nr. 1504-VII, 6 aprilie 2015)

126. Decret privind eliberarea domnului Grigore BOTNARU din funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1505-VII, 6 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

624. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 39, 26 martie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

625. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 27, 30 martie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

626. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 a Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 123-O, 30 martie 2015)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

627. Ordin cu privire la aprobarea provizorie a modelului Cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova (nr. 39, 26 martie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

628. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „BAS ASIG” S.R.L. (nr. 16/4, 27 martie 2015)

629. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „DIPLOMAT BROKER” S.R.L. (nr. 16/5, 27 martie 2015)

630. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 16/6, 27 martie 2015)

631. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERA GRUP” S.A. (nr. 16/7, 27 martie 2015)

632. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A (nr. 16/8, 27 martie 2015)

633. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 16/9, 27 martie 2015)

634. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „PARTENER-BROKER” S.R.L. (nr. 16/10, 27 martie 2015)

635. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 16/11, 27 martie 2015)

636. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe Acţiuni „Călăraşi Divin” (nr. 16/14, 27 martie 2015)

637. Ordonanţă cu privire la modificarea anexei la Ordonanţa Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 71/2-O din 28.12.2006 (nr. 16/15-O, 27 martie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

638. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie eliberată întreprinderii Î.C.S. „General Media Group” S.R.L. pentru postul TV „Canal 3” (nr. 6/33, 20 martie 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

639. Decizie (nr. ASR-20, 20 martie 2015)