Nr. 89-92 10.04.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

127. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 48, 2 aprilie 2015)

128. Hotărîre privind numirea în funcţia de Avocat al Poporului (nr. 51, 3 aprilie 2015)

129. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcţie a unor membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 52, 3 aprilie 2015)

130. Hotărîre privind stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 54, 3 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

164. Hotărîre pentru modificarea punctului 10 al Hotărîrii Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 (nr. 140, 6 aprilie 2015)

165. Hotărîre cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 141, 6 aprilie 2015)

166. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Tratatului privind comerţul cu arme, întocmit la New York la 2 aprilie 2013 şi semnat de Republica Moldova la 10 septembrie 2013 (nr. 142, 6 aprilie 2015)

167. Hotărîre cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Japonia (nr. 143, 6 aprilie 2015)

168. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova (nr. 144, 6 aprilie 2015)

169. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital (nr. 145, 6 aprilie 2015)

170. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Franceze privind angajarea în cîmpul muncii a soţilor/soţiilor agenţilor misiunilor oficiale ale fiecărui stat în celălalt stat (nr. 146, 6 aprilie 2015)

171. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011 (nr. 147, 6 aprilie 2015)

172. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 148, 6 aprilie 2015)

173. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii publice (nr. 149, 6 aprilie 2015)

174. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţămînt secundar profesional (nr. 150, 6 aprilie 2015)

175. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (nr. 151, 7 aprilie 2015)

176. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 153, 7 aprilie 2015)

177. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, în Turkmenistan (or. Aşgabat, 6-8 aprilie 2015) (nr. 154, 7 aprilie 2015)

178. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei JURAVELI (nr. 159, 8 aprilie 2015)

179. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Eugen BODAREV (nr. 160, 8 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

640. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupaţional „18281 Tencuitor” (nr. 31, 1 aprilie 2015.)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

641. Ordin privind acceptarea, recunoaşterea şi aprobarea formularului certificatului medical-tip de clasa 1, 2 şi 3 al personalului aeronautic (nr. 39, 31 martie 2015)

642. Ordin cu privire la aprobarea standardului ocupaţional pentru profesia de şofer autobuz (nr. 41, 6 aprilie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

643. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 28, 3 aprilie 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

644. Ordin cu privire la clasificarea berii şi a băuturilor pe bază de bere (nr. 130-O, 1 aprilie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

645. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 17/1, 6 aprilie 2015)

646. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „SGT ASIG CONSULTING” S.R.L. (nr. 17/2, 6 aprilie 2015)

647. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ELITASIG” S.R.L. (nr. 17/3, 6 aprilie 2015)

648. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 17/4, 6 aprilie 2015)

649. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 17/5, 6 aprilie 2015)

650. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.61/11 din 27.12.2013 (nr. 17/11, 6 aprilie 2015)

651. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare „OMEGA-BROKER” S.R.L. (nr. 17/6-O, 6 aprilie 2015)

652. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări “MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 17/7-O, 6 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

653. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Super TV”, ”Euro TV”, „Bravo”, „Ren Moldova”, ”TVC 21”, „RTR Moldova”, ”Accent TV”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „TV 7”, ”ALT TV”, „CTC Mega”, ”Jurnal TV” şi „Acasă în Moldova” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012 (nr. 6/32, 20 martie 2015)

654. Decizie cu privire la examinarea proiectului de „Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor” (nr. 6/34, 20 martie 2015)

655. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 6/35, 20 martie 2015)

656. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 7/36, 27 martie 2015)

657. Decizie cu privire la desemnarea unui membru CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 7/37, 27 martie 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

658. Ordin cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014 (nr. 294, 7 aprilie 2015)

Acte ale Bancii Naţionale a Moldovei

659. Hotărîre cu privire la înlocuirea administratorului special al Băncii de Economii S.A. (nr. 101, 6 aprilie 2015)

660. Hotărîre cu privire la înlocuirea administratorului special al BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. (nr. 102, 6 aprilie 2015)

661. Ordonanţă cu privire la înlocuirea lichidatorului BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. (în proces de lichidare) (nr. 09-02118/1, 6 aprilie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte