Nr. 98-101 24.04.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

149. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 1519-VII, 14 aprilie 2015)

150. Lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) (nr. 44, 2 aprilie 2015)

151. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare (grant danez) a Programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr.2000000703) (nr. 1509-VII, 9 aprilie 2015)

152. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare (grant danez) a Programului rural de rezilienţă economicoclimatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (grant nr. 2000000703) (nr. 45, 2 aprilie 2015)

153. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii acestora (nr. 1520-VII, 14 aprilie 2015)

154. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Serbia privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii acestora (nr. 47, 2 aprilie 2015)

155. Hotărîre cu privire la desemnarea unui membru al Comisiei de certificare (nr. 55, 9 aprilie 2015)

156. Hotărîre cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2015 (nr. 62, 9 aprilie 2015)

157. Hotărîre privind eliberarea unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie din funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ (nr. 63, 9 aprilie 2015)

158. Hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 67, 9 aprilie 2015)

159. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII din 6 august 2012 (nr. 1521-VII, 14 aprilie 2015)

160. Decret privind confirmarea doamnei Irina VLAH, Guvernator (Başkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), în funcţia de membru al Guvernului (nr. 1522-VII, 15 aprilie 2015)

161. Decret privind conferirea medaliei comemorative „70 de ani de la victoria asupra fascismului în cel de al Doilea Război Mondial” (nr. 1524-VII, 16 aprilie 2015)

162. Decret privind numirea domnului Dmitrii FUJENCO în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Cahul (nr. 1525-VII, 16 aprilie 2015)

163. Decret privind numirea doamnei Natalia BOBU în funcţia de judecător la Judecătoria Edineţ (nr. 1526-VII, 16 aprilie 2015)

164. Decret privind rechemarea domnului Anatolie VANGHELI din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel (nr. 1530-VII, 21 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

193. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri (nr. 129, 1 aprilie 2015)

194. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor bunuri materiale (nr. 130, 1 aprilie 2015)

195. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea art.96 lit.b) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 132, 2 aprilie 2015)

196. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea art.61 din Legea nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 133, 3 aprilie 2015)

197. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 152, 7 aprilie 2015)

198. Hotărîre privind aprobarea Avizului la amendamentul înaintat la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 161, 8 aprilie 2015)

199. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la Programul naţional de acţiuni consacrate Anului Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial (nr. 162, 9 aprilie 2015)

200. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 7 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 (nr. 174, 16 aprilie 2015)

201. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (nr. 175, 16 aprilie 2015)

202. Hotărîre privind instalarea plăcii comemorative poetului Liviu Deleanu (nr. 176, 16 aprilie 2015)

203. Hotărîre privind edificarea bustului lui Constantin Stere (nr. 177, 16 aprilie 2015)

204. Hotărîre cu privire la emiterea monedelor comemorative (nr. 178, 16 aprilie 2015)

205. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind încetarea acţiunii Acordului privind crearea Comitetului Valutar Interstatal din 26 mai 1995, întocmit la Minsk la 25 octombrie 2013 (nr. 179, 16 aprilie 2015)

206. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaţionale rutiere de pasageri şi de mărfuri, încheiat la Lisabona la 28 mai 2014 (nr. 180, 16 aprilie 2015)

207. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe, întocmit la Bled la 3 septembrie 2013 (nr. 181, 16 aprilie 2015)

208. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmite la Valletta la 10 aprilie 2014 (nr. 182, 16 aprilie 2015)

209. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Republica Moldova şi Eurojust, întocmit la Haga la 10 iulie 2014 (nr. 183, 16 aprilie 2015)

210. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de mediere în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de mediere (nr. 184, 16 aprilie 2015)

211. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2014-ianuarie 2015 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2015 (nr. 185, 16 aprilie 2015)

212. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 695 din 18 noiembrie 2009 (nr. 186, 16 aprilie 2015)

213. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 187, 17 aprilie 2015)

214. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Muntenegrului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2014 (nr. 188, 21 aprilie 2015)

215. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adiţional 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bruxelles la 4 martie 2015 (nr. 189, 21 aprilie 2015)

216. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 334 din 23 aprilie 2009 (nr. 190, 21 aprilie 2015)

217. Hotărîre cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (nr. 191, 22 aprilie 2015)

218. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate (nr. 192, 22 aprilie 2015)

219. Hotărîre cu privire la repartizarea profitului net obţinut în anul 2014 de către societăţile pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi întreprinderile de stat (nr. 193, 22 aprilie 2015)

220. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 194, 22 aprilie 2015)

221. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 195, 22 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

682. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control (nr. 146, 23 octombrie 2014)

683. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 51, 15 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

684. Ordin cu privire la suspendarea calităţii de mediator a dnei Becciv Olesea (nr. 152, 6 aprilie 2015)

685. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la raportul financiar al partidului politic, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 559 din 30 decembrie 2008 (nr. 159, 10 aprilie 2015)

686. Ordin cu privire la completarea Ordinului ministrului justiţiei nr.481 din 7 noiembrie 2014 (nr. 163, 10 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

687. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.13:2015 „Îndrumar metodic privind monitorizarea şi calcularea preţurilor medii ale materialelor pentru construcţii” (nr. 34, 3 aprilie 2015)

688. Ordin cu privire aprobarea documentului normativ Modificarea nr. 2 MD la documentul normativ NCM F.03.02-2005 „Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie (nr. 35, 14 aprilie 2015)

689. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova pentru anul 2015 (nr. 36, 14 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

690. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” (nr. 258, 6 aprilie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

691. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 31, 14 aprilie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

692. Hotărîre cu privire la unele măsuri (nr. 20/1, 21 aprilie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte