Nr. 102-104 28.04.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

165. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 1531-VII, 23 aprilie 2015)

166. Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (nr. 53, 3 aprilie 2015)

167. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1532-VII, 23 aprilie 2015)

168. Lege privind importul unor bunuri (nr. 66, 9 aprilie 2015)

169. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1533-VII, 24 aprilie 2015)

170. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 71, 12 aprilie 2015)

171. Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2015 (nr. 1527-VII, 16 aprilie 2015)

172. Legea bugetului de stat pe anul 2015 (nr. 72, 12 aprilie 2015)

173. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (nr. 1528-VII, 16 aprilie 2015)

174. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (nr. 73, 12 aprilie 2015)

175. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 (nr. 1529-VII, 16 aprilie 2015)

176. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 (nr. 74, 12 aprilie 2015)

177. Hotărîre privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale şi organizaţiile parlamentare bilaterale (nr. 68, 9 aprilie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante