Nr. 105-109 01.05.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

178. Decfret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 1537-VII, 24 aprilie 2015)

179. Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 28, 5 martie 2015)

180. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (nr. 1534-VII, 24 aprilie 2015)

181. Lege pentru modificarea Legii nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituţională (nr. 56, 9 aprilie 2015)

182. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 1535-VII, 24 aprilie 2015)

183. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 58, 9 aprilie 2015)

184. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului „Europa Creativă” (nr. 1536-VII, 24 aprilie 2015)

185. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă”: programul UE pentru sectoarele culturale şi creative, şi privind cooperarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în subprogramul MEDIA al Programului „Europa Creativă” (nr. 60, 9 aprilie 2015)

186. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 1543-VII, 28 aprilie 2015)

187. Lege privind importul unor bunuri (nr. 64, 9 aprilie 2015)

188. Decret privind promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1544-VII, 28 aprilie 2015)

189. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 65, 9 aprilie 2015)

190. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unei autospeciale (nr. 1545-VII, 28 aprilie 2015)

191. Lege privind importul unei autospeciale (nr. 69, 9 aprilie 2015)

192. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1546-VII, 28 aprilie 2015)

193. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 70, 9 aprilie 2015)

194. Decret privind numirea doamnei Svetlana BALMUŞ în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău (nr. 1538-VII, 24 aprilie 2015)

195. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1539-VII, 24 aprilie 2015)

196. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1540-VII, 24 aprilie 2015)

197. Decret privind numirea domnului Nicolae PASECINIC în funcţia de judecător la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău (nr. 1541-VII, 24 aprilie 2015)

198. Decret privind numirea doamnei Natalia COSTAŞ în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi (nr. 1542-VII, 24 aprilie 2015)

199. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1547-VII, 28 aprilie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

222. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană de Investiţii privind înfiinţarea şi acordarea privilegiilor şi imunităţilor Reprezentanţei Băncii Europene de Investiţii în Republica Moldova (nr. 196, 23 aprilie 2015)

223. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind termenele şi condiţiile generale pentru dezvoltare, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2015 (nr. 197, 23 aprilie 2015)

224. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.122 din 18 februarie 2014 (nr. 198, 23 aprilie 2015)

225. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr.2 la Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici (nr. 199, 23 aprilie 2015)

226. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006 (nr. 200, 23 aprilie 2015)

227. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 212, 29 aprilie 2015)

228. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ghenadie ONCEANU (nr. 217, 29 aprilie 2015)

229. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Alexandru CIOBANU (nr. 218, 29 aprilie 2015)

230. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 (nr. 219, 29 aprilie 2015)

231. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară în anul 2015 (nr. 220, 29 aprilie 2015)

232. Dispoziţie (nr. 42-d, 23 aprilie 2015)

233. Dispoziţie (nr. 43-d, 23 aprilie 2015)

234. Dispoziţie (nr. 45-d, 28 aprilie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

693. Ordin сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 60, 24 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

694. Ordin (nr. 58, 28 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

695. Ordin u privire la abrogarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.762 din 12 octombrie 2010 (nr. 264, 29 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

696. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 234, 31 martie 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

697. Ordin privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 35, 17 aprilie 2015)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

698. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond (nr. 10/19, 27 februarie 2015)

699. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind fondul de lichidităţi al asociaţiilor de economii şi împrumut (nr. 16/3, 27 martie 2015)

700. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MICROFIN” (nr. 19/3,17 aprilie 2015)

701. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii Comerciale „AV BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE” S.R.L. (nr. 21/3, 24 aprilie 2015.)

702. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 21/4, 24 aprilie 2015)

703. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 21/5, 24 aprilie 2015)

704. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 21/6, 24 aprilie 2015)

705. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 21/7, 24 aprilie 2015)

706. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/9, 24 aprilie 2015)

707. Hotărîre cu privire la prescrierea Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” de a întreprinde măsuri în vederea conformării condiţiilor de licenţiere (nr. 21/12, 24 aprilie 2015)

708. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/7, 29 aprilie 2015)

709. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „PISCICULTORUL” (nr. 21/10-O, 24 aprilie 2015)

710. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor complexe privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „HLINA” şi A.E.Î „FĂGURAŞ-VADUL LUI ISAC” (nr. 21/13-O, 24 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

711. Decizie cu privire la examinarea Hotărîrii Parlamentului nr. 27 din 5 martie 2015 (nr. 8/38, 3 aprilie 2015)

712. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie pentru postul de televiziune „ITV” (nr. 8/39, 3 aprilie 2015)

713. Decizie cu privire la aprobarea concepţiilor generale ale serviciilor de programe (nr. 8/40, 3 aprilie 2015)

714. Decizie cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 93,3 MHz – Chişinău a postului de radio „Radio Zum” (nr. 8/41, 3 aprilie 2015)

715. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 8/42, 3 aprilie 2015)

716. Decizie cu privire la activitatea studioului „5 TV” din or. Comrat, cu emisia prin sistemul MMDS (nr. 8/43, 3 aprilie 2015)

717. Decizie cu privire la examinarea demersului PSRM (nr. 8/44, 3 aprilie 2015)

718. Decizie cu privire la examinarea cererilor prealabile ale ÎCS „PRO DIGITAL” SRL şi ÎM „Naţional Media” SRL (nr. 8/45, 3 aprilie 2015)

719. Decizie cu privire la schimbarea administratorului ÎS Revista „Obiectiv AV” (nr. 8/46, 3 aprilie 2015)

720. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 8/47, 3 aprilie 2015.)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

721. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Curtea de Apel Comrat şi funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea de Apel Comrat şi Judecătoria Cahul (nr. 285/13, 14 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Concurenţei

722. Decizie (nr. ASR-21, 30 martie 2015)

723. Decizie (nr. ASR-22, 30 martie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte