Nr. 110-114 08.05.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

200. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 86, 30 aprilie 2015)

201. Decret cu privire la Memorandumul de înţelegere privind confidenţialitatea şi securitatea informaţiei între Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie (nr. 1548-VII, 29 aprilie 2015)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre cu privire la Raportul auditului performanţei „Îşi îndeplineşte adecvat Consiliul Concurenţei funcţiile atribuite, cu utilizarea economă a fondurilor alocate în condiţiile măsurării şi raportării obiective a rezultatelor obţinute?” (nr. 11, 31 martie 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

235. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 12 din Legea nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (nr. 201, 29 aprilie 2015)

236. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 202, 29 aprilie 2015)

237. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 (nr. 203, 29 aprilie 2015)

238. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 204, 29 aprilie 2015)

239. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 205, 29 aprilie 2015)

240. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (nr. 206, 29 aprilie 2015)

241. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (nr. 207, 29 aprilie 2015)

242. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 208, 29 aprilie 2015)

243. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale (nr. 209, 29 aprilie 2015)

244. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 210, 29 aprilie 2015)

245. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 211, 29 aprilie 2015)

246. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 213, 29 aprilie 2015)

247. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 214, 29 aprilie 2015)

248. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 215, 29 aprilie 2015)

249. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 216, 29 aprilie 2015)

250. Hotărîre сu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 221, 30 aprilie 2015)

251. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Agentul guvernamental (nr. 222, 30 aprilie 2015)

252. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu privire la participarea Guvernului Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (nr. 223, 30 aprilie 2015)

253. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului VII la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale, semnat la Chişinău la 17 septembrie 2010 (nr. 224, 30 aprilie 2015)

254. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 225, 4 mai 2015)

255. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 226, 4 mai 2015)

256. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea operaţională şi strategică dintre Republica Moldova şi Oficiul European de Poliţie, întocmit la Chişinău la 18 decembrie 2014 (nr. 227, 4 mai 2015)

257. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Chiril GABURICI, Prim-ministru, la lucrările Summitului de Pace de la Istanbul (or. Istanbul, Republica Turcia, 22-24 aprilie 2015) (nr. 228, 4 mai 2015)

258. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 229, 4 mai 2015)

259. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind cooperarea în domeniul educaţiei şi ştiinţei (nr. 232, 5 mai 2015)

260. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind aplicabilitatea, în relaţiile dintre Republica Moldova şi Republica Polonă, a acordurilor internaţionale bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Polonă (Republica Populară Polonă) în anii 1944-1991 (nr. 233, 5 mai 2015)

261. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 656 din 18 august 2014 (nr. 234, 5 mai 2015)

262. Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 (nr. 235, 6 mai 2015)

263. Dispoziţie (nr. 47-d, 30 aprilie 2015)

264. Dispoziţie (nr. 48-d, 4 mai 2015)

265. Dispoziţie (nr. 49-d, 6 mai 2015)

266. Dispoziţie (nr. 50-d, 6 mai 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

724. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului inopinat privind respectarea legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorului la instrumentarea dosarelor de daune de către Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 21/1, 24 aprilie 2015)

725. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 22/1, 29 aprilie 2015)

726. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/5, 29 aprilie 2015)

727. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MĂRINEŞTI” (nr. 22 /9, 29 aprilie 2015)

728. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VIIŞOARA-DOMNEASCĂ” (nr. 22/10, 29 aprilie 2015)

729. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale Societăţii pe acţiuni „IALTEXGAL-AURICA” (nr. 22/6-O, 29 aprilie 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

730. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală în anul 2014 (nr. 3230, 24 martie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

731. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru suplinirea funcţiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, anunţat prin Decizia CCA nr. 5/30 din 17 martie 2015 (nr. 11/56, 28 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

732. Extras din Hotărîrea nr. 7 a Adunării Generale a Judecătorilor din 13 martie 2015 cu privire la modificarea Regulamentului privind funcţionarea Adunării Generale a Judecătorilor.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

733. Ordin privind aprobarea formularului Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA, precum şi a cererii de înregistrare în calitate de plătitor al TVA (nr. 392, 30 aprilie 2015)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

734. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii (nr. 119, 30 aprilie 2015)

735. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 120, 30 aprilie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte