Nr. 115-123 15.05.2015


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

202. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) (nr. 1549-VII, 5 mai 2015)

203. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Europeană de Brevete privind validarea brevetelor europene (Acord de validare) (nr. 57, 9 aprilie 2015)

204. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile (nr. 1550-VII, 5 mai 2015)

205. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind garanţiile internaţionale în materie de echipamente mobile (nr. 59, 9 aprilie 2015)

206. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 88 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 1566-VII, 8 mai 2015)

207. Lege pentru modificarea articolului 88 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 78, 30 aprilie 2015)

208. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1567-VII, 8 mai 2015)

209. Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 81, 30 aprilie 2015)

210. Hotărîre pentru aprobarea Programului naţional de acţiuni consacrate Anului Veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial (nr. 79, 30 aprilie 2015)

211. Hotărîre cu privire la confirmarea în funcţie a unui membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (nr. 80, 30 aprilie 2015)

212. Hotărîre privind constituirea Comisiei speciale pentru selectarea candidaţilor la funcţia de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului (nr. 82, 30 aprilie 2015)

213. Hotărîre privind modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 85, 30 aprilie 2015)

214. Decret privind aprobarea unei graţieri individuale (nr. 1551-VII, 6 mai 2015)

215. Decret privind constituirea Comisiei pentru elaborarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova (nr. 1552-VII, 6 mai 2015)

216. Decret privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Noului Act al Aranjamentului de la Lisabona pentru protecţia denumirilor de origine şi înregistrarea lor internaţională (nr. 1553-VII, 7 mai 2015)

217. Decret privind eliberarea domnului Oleg CIOBANU din funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1554-VII, 7 mai 2015)

218. Decret privind numirea domnului Ion GONCEARUC în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Floreşti (nr. 1555-VII, 7 mai 2015)

219. Decret privind numirea domnului Dumitru GHERASIM în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bălţi (nr. 1556-VII, 7 mai 2015)

220. Decret privind numirea domnului Igor BRAI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Anenii Noi (nr. 1557-VII, 7 mai 2015)

221. Decret privind numirea doamnei Maria CHIPERI în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Anenii Noi (nr. 1558-VII, 7 mai 2015)

222. Decret privind numirea doamnei Marcela NICORICI în funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti (nr. 1559-VII, 7 mai 2015)

223. Decret privind numirea doamnei Viorica SEVERIN în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 1560-VII, 7 mai 2015)

224. Decret privind numirea domnului Ion DADU în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti (nr. 1561-VII, 7 mai 2015)

225. Decret privind introducerea în uz şi înregistrarea stemei, drapelului şi imnului raionului Teleneşti (nr. 1562-VII, 7 mai 2015)

226. Decret privind introducerea în uz şi înregistrarea stemei şi drapelului raionului Cimişlia (nr. 1563-VII, 7 mai 2015)

227. Decret privind introducerea în uz şi înregistrarea stemei şi drapelului raionului Basarabeasca (nr. 1564-VII, 7 mai 2015)

228. Decret privind introducerea în uz şi înregistrarea stemei şi drapelului raionului Donduşeni (nr. 1565-VII, 7 mai 2015)

229. Decret privind aprobarea înfiinţării Ambasadei Republicii Moldova în Japonia (nr. 1568-VII, 8 mai 2015)

230. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă” (Credit nr.50950-MD) (nr. 1569-VII, 11 mai 2015)

231. Decret privind aprobarea semnării Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.4794-MD) (nr. 1570-VII, 11 mai 2015)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

10. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Codul penal şi Codul de procedură penală (confiscarea extinsă şi îmbogăţirea ilicită) (Sesizarea nr. 60a/2014) (nr. 6, 16 aprilie 2015)

11. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea integrităţii profesionale (Sesizarea nr. 43a/2014) (nr. 7, 16 aprilie 2015)

12. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 19e/2015) (nr. 9, 11 mai 2015)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

267. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru restructurarea reţelei instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic pe anii 2015-2020 (nr. 230, 4 mai 2015)

268. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 (nr. 231, 5 mai 2015)

269. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (nr. 236, 6 mai 2015)

270. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii cu privire la mediere (nr. 238, 7 mai 2015)

271. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 241, 12 mai 2015)

272. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 242, 12 mai 2015)

273. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 243, 12 mai 2015)

274. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (nr. 245, 12 mai 2015)

275. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 18 din 4 martie 2015 (nr. 249, 12 mai 2015)

276. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 383 din 29 mai 2001 (nr. 250, 12 mai 2015)

277. Dispoziţie nr. 51-d, 8 mai 2015.

278. Dispoziţie nr. 52-d, 11 mai 2015.

279. Dispoziţie nr. 54-d, 12 mai 2015.

280. Dispoziţie nr. 55-d, 13 mai 2015.

281. Ordin cu privire la unele măsuri de executare a Hotărîrii Guvernului nr. 1090 din 31 decembrie 2013 „Privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) (nr. 130-A, 26 martie 2015)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

736. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale „12903 Electrogazosudor-montator” şi „12989 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric” (nr. 87, 4 mai 2015)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

737. Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 59, 28 aprilie 2015)

738. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 61, 4 mai 2015)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

739. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 388-T-05, 21 aprilie 2015)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

740. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ AMENDAMENT NCM A.01.08:2013/A2:2015 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcţii” (nr. 38, 15 aprilie 2015)

741. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ AMENDAMENT NCM A.01.10:2013/A2:2015 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Modul de remunerare a membrilor comitetelor tehnice pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii” (nr. 39, 15 aprilie 2015)

742. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.01.02/M:2015 „Evaluarea conformităţii potrivit directivei privind produsele pentru construcţii: testarea iniţială tip şi controlul producţiei la locul procesului de producţie” (nr. 43, 5 mai 2015)

743. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.07.05:2015 „Procedura de elaborare, avizare şi aprobare a condiţiilor tehnice speciale pentru elaborarea documentaţiei de proiect a obiectului de construcţii” (nr. 44, 5 mai 2015)

744. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.01.02:2015 „Proiectarea şi montarea instalaţiilor electrice în clădirile locative şi sociale” (nr. 45, 5 mai 2015)

745. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului „Ghid de comportament al conducătorilor de organizaţii în caz de cutremur” (nr. 46, 5 mai 2015)

746. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului „Ghid de comportament al cetăţenilor în caz de cutremur” (nr. 47, 5 mai 2015)

747. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului „Ghid de comportament al studenţilor în caz de cutremur” (nr. 48, 5 mai 2015)

748. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului „Ghid de comportament al elevilor în caz de cutremur” (nr. 49, 5 mai 2015)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

748a. Ordin cu privire la prohibiţia pescuitului scrumbiei (nr. 51, 13 mai 2015)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

749. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci (nr. 17, 5 februarie 2015)

750. Ordin cu privire la aprobarea unor acte normative în domeniul activităţii editoriale (nr. 79, 5 mai 2015)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

751. Ordin cu privire la revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. 320, 30 aprilie 2015)

752. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” (nr. 336, 7 mai 2015)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

753. Ordin privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 39, 6 mai 2015)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

754. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 169-O, 29 aprilie 2015)

755. Ordin cu privire la abrogarea Normelor metodologice referitor la clasificarea seminţelor de pepeni verzi şi pepeni galbeni (nr. 176-O, 4 mai 2015)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

756. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

757. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (în redacţie nouă) (nr. 22/3, 29 aprilie 2015)

758. Hotărîre cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (nr. 23/3, 8 mai 2015)

759. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/5, 8 mai 2015)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

760. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 3231, 24 martie 2015)

761. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 3232, 24 martie 2015)

762. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vişniovca, raionul Cantemir (nr. 3233, 24 martie 2015)

763. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căuşeni (nr. 3234, 24 martie 2015)

764. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumuşica, raionul Floreşti (nr. 3235, 24 martie 2015)

765. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 3236, 24 martie 2015)

766. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti (nr. 3237, 24 martie 2015)

767. Hotărîre cu privire la declararea vacanţei unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rîşcani, raionul Rîşcani (nr. 3238, 24 martie 2015)

768. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Străşeni, raionul Străşeni (nr. 3239, 24 martie 2015)

769. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan-Vodă (nr. 3240, 24 martie 2015)

770. Hotărîre cu privire la iniţierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 3241, 7 aprilie 2015)

771. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent şi convocarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 3242, 7 aprilie 2015)

772. Hotărîre cu privire la declararea vacanţei unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia (nr. 3243, 7 aprilie 2015)

773. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop, raionul Donduşeni (nr. 3244, 7 aprilie 2015)

774. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 3245, 7 aprilie 2015)

775. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova (nr. 3246, 7 aprilie 2015)

776. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul Ocniţa (nr. 3247, 7 aprilie 2015)

777. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Naslavcea, raionul Ocniţa (nr. 3248, 7 aprilie 2015)

778. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ordăşei, raionul Teleneşti (nr. 3249, 7 aprilie 2015)

779. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice care au dreptul de a participa la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3250, 10 aprilie 2015)

780. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 3251, 10 aprilie 2015)

781. Hotărîre pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile locale generale (nr. 3252, 10 aprilie 2015)

782. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan (nr. 3253, 10 aprilie 2015)

783. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 3254, 10 aprilie 2015)

784. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi (nr. 3255, 10 aprilie 2015)

785. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul Cahul (nr. 3256, 10 aprilie 2015)

786. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimişlia (nr. 3257, 10 aprilie 2015)

787. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni (nr. 3258, 10 aprilie 2015)

788. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni (nr. 3259, 10 aprilie 2015)

789. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia (nr. 3260, 10 aprilie 2015)

790. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ţînţăreni, raionul Teleneşti (nr. 3261, 10 aprilie 2015)

791. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 3262, 10 aprilie 2015)

792. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3242 din 7 aprilie 2015 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent şi convocarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală” (nr. 3263, 10 aprilie 2015)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

793. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 13/67, 30 aprilie 2015)

794. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 14/68, 6 mai 2015)

795. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 14/69, 6 mai 2015)

796. Decizie cu privire la examinarea declaraţiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 15/71, 8 mai 2015)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

797. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător în unele instanţe judecătoreşti (nr. 286/13, 14 aprilie 2015)

798. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ şi funcţiei de judecător al Curţii Supreme de Justiţie (nr. 305/14, 28 aprilie 2015)

799. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte în unele instanţe judecătoreşti (nr. 306/14, 28 aprilie 2015)

800. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de vicepreşedinte la Judecătoriile Briceni, Comrat şi Străşeni (nr. 307/14, 28 aprilie 2015)

801. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei de inspector-judecător în Inspecţia judiciară de pe lîngă Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 339/15, 5 mai 2015)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

802. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.9 la Ordinul IFPS nr.16 din 14.01.2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal” (nr. 305, 21 aprilie 2015)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante

PARTEA V


Avize pierderi de acte